Vragen over NRC

Vragen & antwoorden In dit overzicht vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de redactie van NRC. Heeft u vragen over bezorging, uw abonnement, uw account op de app? Neem dan contact op met onze klantenservice.

  Redactie

 1. Wie werken er bij NRC?

  Bij NRC werken 250 redacteuren – hier in het colofon vindt u wie er in dienst werken. Dit zijn schrijvende redacteuren, maar ook fotoredacteuren, vormgevers, eindredacteuren, chefs, illustratoren, podcastmakers, samenstellers en nieuwsmanagers.

  Bij veel deelredacties van NRC werken freelance medewerkers. Zij werken als online samensteller van de website en nieuwsbrieven, eindredacteur, vormgever, bij de fotoredactie, nieuwsdienst en de audioredactie. Ook schrijven freelancers artikelen voor NRC.

  NRC heeft 21 correspondenten die verslag doen van gebeurtenissen in hun land of regio van Indonesië tot Zuid-Amerika en Londen. Onze correspondenten wonen en leven in de regio waar ze verslag van doen. Zo zijn ze snel ter plaatse als er iets gebeurt en ze hebben een netwerk ter plaatse. De meeste correspondenten van NRC werken in het buitenland en we hebben ook zeven binnenlandse correspondenten: Noord-Nederland, Noord-Brabant. Limburg, Oost-Nederland, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

  De columnisten van NRC zijn soms in dienst, maar meestal werken ze als freelancer voor ons en worden ze per column betaald. Een overzicht van alle columnisten vindt u hier.

 2. Wat zijn de journalistieke standaarden van NRC?

  Voor het dagelijks handelen van NRC-redacteuren/-medewerkers zijn deze beginselen te formuleren in vier kernwaarden:

  Onafhankelijkheid: wij laten ons leiden door waarheidsvinding.

  Integriteit: wij doen ons werk eerlijk, open en zorgvuldig.

  Transparantie: wij zijn bereid en in staat te verantwoorden hoe en waarom wij ons werk doen of hebben gedaan.

  Eigen verantwoordelijkheid: NRC Media is aansprakelijk voor publicaties van zijn kranten en sites. Journalistieke publicaties zijn het product van een collectief: auteurs, eindredacteuren, chefs en hoofdredactie. In het Redactiestatuut is daarnaast vastgelegd dat redacteuren, in journalistiek-ethische zin, ook individueel verantwoordelijk zijn voor hun werk. Een auteur kan op grond van die bepaling eisen dat zijn naam wordt verwijderd als hij zich niet met een publicatie kan verenigen, ook al heeft hij die (deels) zelf geschreven.

  In de NRC Code zijn de regels vastgelegd waaraan de redacteuren en medewerkers van NRC zich houden: die gaan over het doen en laten van iedereen die bij NRC werkt. In de Code staan onze beginselen, hoe we werken, hoe we ons gedragen en wat we maken.

 3. Waar staat Lux et Libertas voor?

  Ons devies is sinds 1970: Lux et Libertas, Licht en Vrijheid. Licht als in: de Verlichting, Verlichtingsdenken – waarin redelijkheid staat tegenover irrationalisme, scepsis tegenover dogma en empirisch onderzoek (feiten) tegenover loze speculatie. Dit staat vastgelegd in onze beginselen.

  Wat betekent dat voor wat we doen? Onze journalistiek draait om waarheidsvinding en, op basis daarvan, meningsvorming. Wij hanteren een scheiding tussen feiten en commentaar. In de berichtgeving staan feiten centraal, in opinies gaat het om persoonlijke standpunten. NRC-journalistiek is feitelijk, zakelijk en objectief, maar niet maatschappelijk neutraal. Wij staan immers in een liberale traditie. Wij maken ons daarom sterk voor grondrechten en burgerrechten: vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering en van godsdienst, en voor het anti-discriminatiebeginsel. Daarbij hoort dat individuen en organisaties verantwoording dienen af te leggen aan diegenen over en/of namens wie zij besturen.

 4. Waarom heeft NRC een dagelijks (niet ondertekend) commentaar?

  Het dagelijkse commentaar op het belangrijkste nieuws vervult bij NRC allerlei functies – het zegt iets over onze identiteit, onze blik op de wereld. Maar ook over toon, stijl en, in zekere zin, over de houding van de redactie. Het commentaar weegt het nieuws, evalueert ontwikkelingen, plaatst ze in perspectief en komt, indien mogelijk, tot conclusies. Daarbij gelden de liberale ‘beginselen van NRC Handelsblad’ als maatstaf. Commentaren zijn dus interpretaties – ze bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nadenken over het nieuws van de dag.

  Een groep redacteuren overlegt dagelijks over wat er in het commentaar komt te staan, onderling en ook met de hoofdredactie, over wat interessant, dringend of bepalend voor vandaag? Wat lichten wij commentatoren er voor ónze lezers uit, wat heeft net iets meer betekenis, wat verdient een accent, een waarschuwing, een oproep. Wie van ons weet er meer van, zag dit eerder of heeft meer inzicht? Zo komt er gezamenlijk een commentaar tot stand, dat door de hele groep wordt beoordeeld, vóórdat het NRC haalt.

  Daarom is ondertekening overbodig – het is een collectief artikel dat de stem van het medium wil zijn en daarom symbolisch verschijnt onder het oorspronkelijke wapen van de krant: ‘lux et libertas’.

 5. Waarom heeft NRC een ombudsman?

  De ombudsman van NRC, Sjoerd de Jong, onderzoekt, evalueert en beoordeelt de berichtgeving van NRC. Over zijn bevindingen schrijft hij wekelijks een column of hij reageert in zijn blog. Hij kiest zijn onderwerpen zelf: op basis van eigen bevindingen en/of vragen van lezers of betrokkenen bij een artikel. Hij toetst de berichtgeving van NRC aan de normen van de krant, zoals die zijn vastgelegd in het Stijlboek en andere journalistieke codes. Ook beantwoordt hij vragen van lezers over de werkwijze van de redactie en de inhoud van de krant.

  De ombudsman opereert onafhankelijk van de redactie en de hoofdredactie. Hij rapporteert rechtstreeks aan de hoofdredacteur: die krijgt inzage in de column voor publicatie, maar kan deze niet wijzigen. De ombudsman heeft vrije toegang tot de redactie en kan redacteuren vragen stellen over hun werk, maar die zijn niet verplicht tot antwoorden. De aanstelling van de ombudsman is voor drie jaar. Lees meer over de ombudsman in de statuten.

 6. Hoe corrigeert de redactie fouten in artikelen en podcasts?

  Mocht er een feitelijke onjuistheid in een artikel staan, dan verbeteren we dit online natuurlijk. Maar we hechten ook veel belang aan de integriteit van ons archief. Daarom plaatsen we altijd een naschrift onderaan het artikel als we iets aanpassen in een artikel. Als de fout ook in een bericht op sociale media zit, zullen we de fout ook daar corrigeren.

  Onderaan een artikel staat een dergelijke regel:

  Correctie (datum): in een eerdere versie van dit artikel stond x. Dat is onjuist. Dat is hierboven aangepast.

  Als er een fout in een van onze podcastafleveringen sluipt die gecorrigeerd moet worden, neemt de audioredactie het opnieuw op en wordt een nieuwe aflevering geüpload, waarin de correctie vermeld wordt.

 7. Uitgeverij

 8. Wat is de relatie tussen NRC en Mediahuis?

  Sinds 2015 is NRC onderdeel van de Belgische uitgever Mediahuis, toen werd ‘NRC Media’ (het bedrijf waar de redactie onderdeel van is) overgekocht van investeringsmaatschappij Egeria.

 9. Hoe verhoudt de redactie zich tot de uitgeverij?

  De redactie en de uitgeverij (advertentiemarkt, marketing, klantenservice) van NRC opereren grotendeels los van elkaar. De redacteuren hebben geen inspraak in welke advertenties er in de krant staan en medewerkers van de advertentieafdeling hebben geen invloed op de inhoud van artikelen.

  De laatste jaren wordt er wel steeds meer samengewerkt, bijvoorbeeld om onze artikelen en podcasts zo goed mogelijk te promoten of onze nieuwsbrieven te verbeteren. Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat redacteuren uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor redactionele uitingen, zoals teksten op sociale media en in nieuwsbrieven.

 10. Wat is het verdienmodel van NRC?

  De voornaamste inkomstenbron zijn abonnementen: NRC heeft ruim 300.000 abonnees. Eveneens verdient NRC aan advertenties in de krant, op de website en in podcasts en de NRC webwinkel.

 11. Waarom heeft NRC een betaalmuur?

  Journalistiek met diepgang en duiding, met onderzoek waar verslaggevers weken of maanden aan werken of duizenden kilometers voor reizen heeft toegevoegde waarde en kost geld. Daarom heeft de krant op papier een prijs en daarom vraagt NRC geld om diezelfde artikelen online te lezen. In oktober 2015 installeerde NRC een paywall. Lezers krijgen een beperkt aantal stukken gratis per maand. Daarna vragen we om een abonnement te nemen. Het abonnementsgeld van onze abonnees stelt ons in staat journalistiek te bedrijven. Tachtig procent van onze omzet komt namelijk uit abonnementen. De andere twintig procent is afkomstig uit advertenties.

 12. Wie bepaalt welke advertenties er op de website en in de krant komen?

  De advertentieafdeling bepaalt welke advertenties op nrc.nl, in de kranten en in de podcasts verschijnen. De medewerkers van de advertentieafdeling hebben daar geen contact over met de redactie en redacteuren weten niet wat er op nrc.nl of in de krant wordt geplaatst als de advertentie daar staat.

  De inhoud van de advertenties mag niet in strijd zijn met de wet en de inhoud mag niet kwetsend zijn voor groepen in de samenleving. Dit beleid staat los van het redactiebeleid, maar bij twijfel kan er overleg plaatsvinden met de hoofdredacteur.

 13. Wat is branded content?

  Op nrc.nl en in de krant is op verschillende punten branded content te vinden. Dit zijn artikelen met een commercieel doel. Ze worden gemaakt door de advertentieafdeling in opdracht van adverteerders. Voor het maken van deze artikelen worden freelancers ingehuurd, ze worden niet door de redactie gemaakt. De artikelen worden gecureerd door content managers die voor de advertentieafdeling werken.

  Brandend content op de website of in de krant is te herkennen aan een blok bovenaan de pagina waar XTR branded content of advertentie staat en onderaan het artikel staat de adverteerder vermeld. Ook is de opmaak van de pagina anders dan die van de redactionele artikelen: de lettertypes wijken af van die in de redactionele artikelen.

 14. Hoe gaat NRC om met data en gegevens van abonnees en bezoekers van de website?

  Onze journalistiek is ons product, onze lezers zijn dat niet. Wij slaan alleen gegevens op met een concreet doel, zoals de uitvoering van een abonnement of om artikelen aan te raden op basis van de leesgeschiedenis. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden en delen die niet met derden.

  Lees hier alle privacybeloftes van NRC.

 15. Uitingen

 16. Waar kan ik NRC lezen?

  Er zijn grofweg twee uitingen: nrc.nl en NRC. De website is natuurlijk altijd beschikbaar en NRC is onze ochtendkrant, die komt nadat de krant naar de drukker is, rond 22.30 uur online beschikbaar. De ochtendkrant landt rond 7.00 uur op de mat.

 17. Wat is er met nrc.next gebeurd?

  Sinds 29 maart 2021 heet onze ochtendeditie ‘NRC’ en niet meer nrc.next. We hebben daarvoor gekozen omdat we één naam boven al onze uitingen wilden. Bovendien stamde de naam nrc.next nog uit een tijd dat de ochtendeditie inhoudelijk ook een andere krant was dan middageditie NRC Handelsblad. Sinds een aantal jaar is dat niet meer en zijn het twee edities van dezelfde krant.

  Met de naamsverandering en het logo laten we zien dat hoe of waar je NRC leest: het is één NRC.

 18. Wie bepaalt welke artikelen op de homepage en in de krant staan?

  Aan de middentafel van NRC is een team redacteuren verantwoordelijk voor de indeling van de website en krant. ‘s Ochtends vroeg wordt eerst NRC afgemaakt: de editie gaat om 12.00 uur naar de drukker als die is aangevuld met het laatste nieuws uit de nacht. In de 10-uur vergadering wordt ondertussen overlegd door de nieuws-adjunct (een van de leden van de hoofdredactie), de nieuwsmanager en de chefs van de deelredactie over welke artikelen er de komende 24 uur moeten verschijnen op nrc.nl, in de nieuwsbrieven 5om5 en Vandaagnieuwsbrief en in de krantenedities.

  Overdag is de nieuwsmanager eindverantwoordelijk: hij of zij maakt een indeling voor de krant van de volgende dag in overleg met de nieuws adjunct en chefs van de deelredacties en denkt mee over de inhoud van de twee grote nieuwsbrieven Vandaag en 5om5.

  De online samenstellers zijn verantwoordelijk voor de indeling van ‘Vandaag’ en ‘Niet te missen’: dit zijn meestal de twee belangrijkste ‘blokken’ met artikelen op de website. Daaronder, of daarboven afhankelijk van de actualiteit, staan blokken met artikelen over een specifiek thema. Zoals Slim leven, Boeken of een blok met artikelen over een actueel thema. Deze blokken worden gevuld met artikelen uit de krant en artikelen gemaakt door onze nieuwsdienst, de redactie die artikelen over het laatste nieuws schrijft en onze liveblogs maakt.

  De senior online samensteller stelt de 5om5 samen: een van onze grootste nieuwsbrieven waarin we iedere dag om 17.00 uur de belangrijkste en leukste artikelen van de dag delen.

  Tussen 15.00 uur en 16.00 uur vindt de overdracht plaats: een nieuw team van samenstellers voor krant en online en eindredacteuren krijgt om 16.00 uur alles overgedragen. De artikelen voor NRC worden geredigeerd, op de pagina gezet en online gepubliceerd. Onderwijl houden de samenstellers de website bij, maken ze een planning voor de volgende dag en maken ze onze andere belangrijke nieuwsbrief: Vandaag.

  ‘s Nachts werkt een nachtcorrespondent: een redacteur die in een andere tijdzone werkt en woont. Die zorgt ervoor dat ook ‘s nachts het belangrijke nieuws op nrc.nl te vinden is en verstuurt om 6:00 uur Nederlandse tijd de Vandaagnieuwsbrief, geüpdate met het laatste nieuws.

 19. Wie maakt de nieuwsbrieven?

  Onze twee grote dagelijkse nieuwsbrieven Vandaag en 5om5 worden aan de middentafel gemaakt door online-samenstellers. De rest van onze nieuwsbrieven zijn themanieuwsbrieven die worden geschreven door deelredacties. Zo heeft de boekenredactie een eigen nieuwsbrief ‘Boeken’, schrijft de wetenschapsredactie wekelijks de nieuwsbrief Wetenschap en de coördinator van de Rotterdambijlage ‘Rotterdam’.

  Sommige redacties hebben meerdere nieuwsbrieven: van de Buitenlandredactie komen zowel ‘Internationaal’, ‘Europa’ en ‘Amerika’. De economieredactie is verantwoordelijk voor zowel ‘Economie’ als ‘Klimaat’. De kunstredactie schrijft de ‘Cultuurgids’ en ‘Film’. Kijk hier voor een compleet overzicht van alle nieuwsbrieven van NRC.

 20. Wie zet de artikelen van NRC op sociale media?

  Het Social Team is verantwoordelijk voor de uitingen van NRC op sociale media. Social redacteuren en vormgevers bekijken welke artikelen op welke platformen gebracht kunnen worden. NRC is actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en Pinterest.

 21. Houdt NRC bij wat de lezers lezen?

  Ja, daarbij leggen we de nadruk op het aantal gelezen minuten, niet het aantal kliks. Dit zijn geanonimiseerde data, niet naar individuele abonnees of lezers herleidbaar.

  Wat weten we zoal? Hoe vaak stukken worden aangeklikt, hoeveel tijd lezers in een artikel doorbrengen, op welke apparaten de artikelen gelezen worden, via welke wegen lezers bij een artikel komen (via de homepage, sociale media of nieuwsbrieven) of ze weer doorklikken naar een ander artikel of teruggaan naar de homepage.

  Elke dag stuurt de Lezersdesk een overzicht van de best gelezen stukken van de dag ervoor naar de redactie. Hier varen we natuurlijk niet blind op: sommige onderwerpen worden nu eenmaal beter gelezen dan de ander. We evalueren of onze pogingen om artikelen bij zoveel mogelijk lezers onder de aandacht te brengen succesvol waren en signaleren welke onderwerpen een snaar raakten bij de lezers.

 22. Podcasts

 23. Waarom maakt NRC podcasts?

  Het medium podcast past goed bij NRC: er is veel ruimte voor diepgang. We kunnen met audio onze lezers op een andere manier en op andere momenten van de dag nog beter informeren. Daarnaast bereiken we een publiek dat we met geschreven producties lastig bereiken.

 24. Welke podcasts maakt NRC?

  We maken een dagelijkse podcast: NRC Vandaag, vier wekelijkse podcasts: NRC Onder de streep, NRC Onbehaarde Apen, NRC Tussen de Regels en NRC Haagse Zaken en een tweewekelijkse podcast: NRC Future Affairs.

  Daarnaast maakt onze audioredactie podcastseries, zoals Cocaïnekoorts, Hans en De Post. Hier is een overzicht van alle podcasts van NRC.

 25. Waarom heeft NRC een audio app?

  De app helpt ons om journalistieke audio toekomstbestendig te maken. Wij geloven dat dit voor alle makers van podcasts een belangrijke opgave is. Op dit moment zijn het de platforms van grote techbedrijven die de markt in handen hebben. Dat is een kwetsbare positie die schadelijk kan zijn voor de journalistiek. Met de app bieden wij een alternatief platform.

  De app is voor iedereen te gebruiken. We vragen gebruikers wel om te registreren.

 26. Waarom zijn sommige podcasts van NRC niet beschikbaar in mijn podcastapp?

  Sinds de lancering van NRC Audio zijn nieuwe terugkerende podcasts en podcastseries alleen in NRC Audio te beluisteren of via onze website. De app is gratis te gebruiken, maar we vragen gebruikers wel abonnee te worden. De journalistiek van NRC wordt mogelijk gemaakt door abonnees en dat geldt ook voor onze podcasts.

 27. Contact

 28. Hoe kan ik contact opnemen met de redactie?

  Onderaan ieder artikel op de website staat een contactformulier, via dit formulier kunt u een bericht naar de auteur van het artikel sturen of de redactie op de hoogte stellen van een taalfout of feitelijke onjuistheid in het artikel. Via deze pagina kunt u een specifieke redactie aanschrijven. Persberichten mogen naar nrc@nrc.nl.

 29. Hoe kan ik contact opnemen met de ombudsman?

  De ombudsman kunt u mailen op ombudsman@nrc.nl.

 30. Hoe stuur ik een opinieartikel in?

  Wij ontvangen artikelen en brieven bij voorkeur per mail: opinie@nrc.nl. De opinieredactie maakt onderscheid tussen ingezonden artikelen en brieven. Ingezonden artikelen hebben als doel om een nieuwe discussie te starten en zijn tussen de 600 en 800 woorden lang. Wilt u reageren op een artikel of een brief: stuur dan een brief in van maximaal 200 woorden.

  Meer informatie over het insturen van een opinieartikel en tips vindt u hier.

 31. Hoe kan ik een anonieme tip naar de redactie sturen?

  Er zijn verschillende manieren om onze redacteuren te bereiken, via de mail, post of de elektronisch versleutelde postbus van NRC. Hier vindt u meer informatie.

 32. Ik heb een vraag die in deze lijst ontbreekt. Wat nu?

  Dan kunt u onze Lezersdesk mailen: zij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.