Dit is wat u moet weten over reageren op onze site

NRC vraagt bij een beperkt aantal artikelen per dag naar uw ervaringen, expertise of mening. Wij hopen op waardevolle reacties en levendige discussies, waar ook de auteur van het stuk aan kan deelnemen. We denken dat de bijdrages, die soms vooraf gemodereerd worden, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze journalistiek.

Is reageren voor iedereen?
Nee, alleen abonnees die zijn ingelogd op de website kunnen reacties plaatsen onder onze artikelen.

Waarom zie ik mijn reactie niet gelijk verschijnen?
Om de kwaliteit van de reacties te waarborgen, willen we de reacties bij sommige artikelen lezen voordat ze op de website komen. Als de reacties voor publicatie gemodereerd worden, staat dit vermeld.

Waaraan moeten de reacties voldoen?
We willen graag inhoudelijke en relevante reacties op onze artikelen. We zijn benieuwd naar uw opvattingen over de artikelen, maar ook naar uw expertise of ervaringen met het onderwerp. Houd de reacties beknopt, ter zake doende en to the point, respectvol naar de auteur en andere reageerders en schrijf in helder en correct Nederlands. Tik geen hele woorden en zinnen in kapitalen. Reacties die niet ingaan op de vraag die gesteld wordt, kunnen geweigerd worden.

Voor de reacties gelden algemene fatsoensnormen: scheldwoorden, beledigingen, beschuldigingen, discriminerende opmerkingen, smaad en dreigementen staan wij niet toe. Het is ook niet toegestaan om doelbewust provocerende berichten achter te laten om zo andere reageerders emotionele reacties te ontlokken. Ook reacties met commerciële uitingen en privégegevens weren wij van de website. Links naar relevante artikelen zijn welkom. NRC is, als de reactie geplaatst is, eigenaar van de reactie. Lees hier meer over auteursrecht op brieven en ingezonden stukken. Het kan zijn dat we per e-mail contact met u opnemen naar aanleiding van uw reactie, op het bij ons bekende e-mailadres.

Wat gebeurt er als ik een reactie plaats die niet aan de regels voldoet?
Als je deze regels overtreedt, wordt je reactie niet gepubliceerd of verwijderd. Bij een ernstige overtreding zal je account tijdelijk geblokkeerd worden, daar krijg je een melding van. Bij herhaaldelijk overtreden van onze regels kan je account permanent geblokkeerd worden.

Hoe kan ik zien dat de reactiemogelijkheid aan staat?
Op de homepage van NRC worden de artikelen onderscheiden door een symbooltje en in de artikelen staat het aangegeven.

Waarom mag ik niet bij alle artikelen reageren?
Wij willen de kwaliteit van de reacties waarborgen en dit lukt niet als we de reacties bij alle artikelen aanzetten.

Kan mijn reactie ook in de krant komen?
Reacties op artikelen kunnen ook de krant halen.

Hoe schrijf ik een reactie?
Als u bent ingelogd als abonnee kunt u reageren onder de artikelen waar de reacties aan staan. Ons reactiesysteem heet Talk, een onderdeel van The Coral Project. Dit project valt onder de Mozilla Foundation en is opgericht in samenwerking met The New York Times en Washington Post om het vertrouwen in de journalistiek te vergroten.

Kan ik zelf kiezen onder welke naam ik reageer op een artikel?
Nee, de reacties verschijnen automatisch met de naam waarmee u als abonnee bij ons bekend bent. Doorgaans zijn dit de voorletters en achternaam.

Ik zie mijn reactie niet gelijk op de site. Hoe kan dat?
Dat kan kloppen. Bij sommige artikelen met reactiemogelijkheid worden de reacties voor publicatie door onze Lezersdesk gelezen. Dit modereren gebeurt tussen 8.00 en 23.00 uur. In de avond kan het wat langer duren voordat reacties op de site verschijnen.

Ik heb spijt van mijn reactie. Kan ik die verwijderen?
Nee, behalve in heel uitzonderlijke gevallen. NRC past in principe het archief niet aan en dat geldt ook voor de reacties onder de artikelen.

Waarom kan ik bij sommige artikelen niet meer reageren?
We laten de mogelijkheid tot reageren bij een artikel maximaal drie dagen aan staan. We willen graag alle reacties kunnen lezen en beoordelen, zodat we de kwaliteit van de reacties kunnen waarborgen. Heeft u nog een reactie die u kwijt wil? Dan kunt u de auteur van het artikel een berichtje sturen via de Opmerkingen-knop onderaan het artikel.

Ik lees een ongepaste reactie. Wat moet ik doen?
Dan kunt u de reactie rapporteren aan de redactie. De redactie krijgt daar een melding van en zal de reactie lezen en mogelijk verwijderen. Reacties die niet aan de kwaliteitscriteria van de site voldoen kunnen zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. De redactie correspondeert daar niet over. Mochten er meerdere reacties van dezelfde gebruiker gemarkeerd worden, dan kan het account van de gebruiker tijdelijk geblokkeerd worden. Als de gebruiker toch ongepaste reacties blijft plaatsen, kan dit account geblokkeerd worden.

Ik zie een fout in het artikel. Wat moet ik doen?
Een fout in het artikel kunt u via de Opmerkingen-knop aan ons melden. Selecteer ‘Taalfout of feitelijke onjuistheid’ en vertel waar de fout zich voordoet.

Mijn vraag stond hier niet tussen. Wat nu?
Dan kunt u een mailtje sturen naar de Lezersdesk.