Introductie
Introductie

Over NRC

Wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan

scroll

NRC is meer dan ooit noodzakelijk

Introductie

‘Nog steeds zien wij in de vrije ontplooiing van de gaven die in de individuele mens verborgen liggen, het hoogst bereikbare ideaal’. Deze, wat hoogdravende, zin vormt de kern van ‘Onze beginselen’ van 1 oktober 1970. Die dag verscheen het eerste nummer van de eerste jaargang van NRC Handelsblad, de fusiekrant van het Algemeen Handelsblad (1828) en de Nieuwe Rotterdamse Courant (1844). Later zouden nrc.next, NRC De Week en vooral nrc.nl nieuwe vertakkingen vormen van NRC Handelsblad.


Bijna vijftig jaar later mag de tekst van de ‘beginselen’ hier en daar inderdaad wat gedateerd klinken, inhoudelijk staat die nog als een huis. De krant belooft haar lezer aan ‘voortdurend onderzoek’ te doen, ‘waakzaam’ en ‘verdraagzaam’ te zijn, ‘steeds bereid te zijn tot vernieuwing’, en de ‘vrijheidsgedachte’ voor te staan.  Op welke lezer mikt de krant?  ‘Op een publiek dat bereid is na te denken’. Dat betekent dat NRC ‘geen meningen zal opdringen’, ‘in de eerste plaats de ruimst mogelijke informatie te geven op grond waarvan de lezer dan zelf zijn of haar mening kan vormen… tot nadenken geprikkeld wordt’.

In een toespraak tot de meer dan tweehonderd redacteuren van de krant beantwoordde ik onlangs dezelfde vraag die de ‘beginselen’ destijds stelde: wat is NRC-journalistiek en waarom bedrijven we die? ‘Ons allerbelangrijkste doel is het volgende: wij willen de lezer inzicht verschaffen’, zei ik aan de redactie.  ‘We helpen de lezer zijn of haar mening te vormen. We doen dat door hem of haar de juiste feiten aan te reiken, die in hun context te plaatsen en te analyseren en die scherp te becommentariëren in eigen commentaren, opiniestukken en columns’. Wie is dan die lezer?  ‘Een homo universalis, die zelf een brede kennis heeft en een grote behoefte toont aan meer kennis over heel veel gebieden. NRC is voor veel van die mensen een waardevol instrument om zichzelf te ontplooien, te verrijken, te ontwikkelen en te ontspannen’.

Omdat we voor die lezer mogen werken, leggen we de journalistieke lat hoog. Op papier, in onze krant die sedert februari 2017 een volwaardige ochtend- en avondeditie heeft, en op onze site nrc.nl.  Op die verschillende podia bedrijven we dagelijks onafhankelijke, integere en transparante journalistiek die diep graaft, breed kijkt, kritisch is voor zichzelf en net verder gaat waar vele anderen stoppen. Dat doen we natuurlijk in tekst, maar meer en meer ook met foto’s, infographics of video’s. Onze bijna dwangmatige zoektocht naar de juiste feiten gaat gepaard met een goed gevoel voor evenwicht en nuance en wordt gedreven door een niet aflatende zin om alle kanten van het verhaal aan onze lezers te vertellen. Daarbij beseffen we als geen ander dat we soms te kort schieten, onvolledig zijn en zelfs fouten maken. Ook dat proberen we, zo snel en goed als mogelijk, aan de lezer te vertellen. In een wereld waarin ‘nepnieuws’ en ‘alternatieve feiten’ de blik van de burger bewust proberen te vertroebelen, zijn we ervan overtuigd dat grondige, transparante, degelijke en genuanceerde journalistiek van NRC meer dan ooit noodzakelijk is.

Peter Vandermeersch
Hoofdredacteur NRC