Brieven en artikelen sturen aan de opinieredactie van NRC

Op de opiniepagina’s leveren lezers en auteurs een bijdrage aan het publieke debat. De beste opiniestukken zijn origineel, helpen het debat vooruit met nieuwe inzichten en nieuwe argumenten, of brengen een nieuwe maatschappelijke discussie op gang.

De opinieredactie van NRC ontvangt daarom graag uw brieven en artikelen.

Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en ingezonden artikelen. Wilt u een nieuwe discussie starten: schrijf dan een artikel (600-800 woorden). Wilt u reageren op een brief of een artikel: stuur dan een brief (maximaal 250 woorden).

Heeft u weinig ervaring met het schrijven van opiniestukken, dan kunt u wellicht uw voordeel doen met de tips onderaan deze pagina.

Na ontvangst zal onze redactie uw brief of artikel binnen drie werkdagen beoordelen. Als u na drie werkdagen niets van ons heeft gehoord, dan zien wij af van plaatsing en staat het u vrij om uw brief of artikel elders aan te bieden.

Voor artikelen die hangen aan de actualiteit van de dag, geldt van maandag tot en met vrijdag een deadline van 9 uur ’s ochtends. Artikelen die door ons geselecteerd worden voor publicatie, verschijnen in eerste instantie online op nrc.nl.

Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en een telefoonnummer waarop u goed te bereiken bent. Verder vragen wij u om in het ‘Onderwerpveld’ van uw e-mail het aantal woorden te vermelden van uw brief of artikel.

Opiniestukken zijn in de regel op persoonlijke titel geschreven. Dat wordt dus niet apart vermeld.

Verwijst u in uw brief of artikel naar een bron op internet, wilt u dan de url (het ‘adres’ van een webpagina, bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/opinie-contact/) onderaan uw stuk vermelden. Wij kunnen dan die link in de digitale versie van het stuk opnemen.

Bij ingezonden artikelen plaatsen we bijna altijd een portretfoto van de auteur(s). Daarom vragen wij u om een recente, rechtenvrije foto met uw opinieartikel mee te sturen. Wij ontvangen de foto’s het liefst als jpg-afbeelding met een hoge resolutie, als attachment bij de e-mail gevoegd.

Wij ontvangen uw bijdrage bij voorkeur per e-mail. Als u uw bijdrage per e-mail stuurt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de tekst als Word-bestand bij uw e-mail te voegen of als platte tekst in het tekstveld van de e-mail te zetten? Pdf- en odt-bestanden zijn lastig te verwerken voor ons, daarom ontvangen we uw artikel liever niet in die bestandsformaten. Hetzelfde geldt voor teksten die opgeslagen zijn in de cloud.

Wilt u voor het inzenden van uw bijdrage het e-mailadres gebruiken van de opinieredactie. Mail die aan de persoonlijke e-mailadressen van de redacteuren wordt gestuurd, maakt een grote kans onopgemerkt te blijven als gevolg van de grote hoeveelheid e-mails die de redacteuren dagelijks ontvangen.

Het e-mailadres van de opinieredactie van NRC:

opinie@nrc.nl

Het postadres is:

NRC
Redactie Opinie
Postbus 20673
1001 NR Amsterdam

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst. Verder willen wij u erop wijzen dat wij geen artikelen plaatsen die tegelijkertijd aan andere media zijn aangeboden.

Inzending geeft de redactie het recht het artikel in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken onder meer via databanken, via het netwerk van Mediahuis NRC en daarop toegankelijke andere digitale netwerken.

De auteursrechten voor de ingezonden stukken en brieven berusten bij de auteur. Wij vragen u om pas na twee weken uw bijdrage voor eventuele plaatsing elders aan te bieden. Daar kan bij afspraak van worden afgeweken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar hergebruik@nrc.nl

Tips voor het schrijven van een opiniestuk

Overtuig
Het is de bedoeling dat uw stuk overtuigt. Bedenk welk standpunt u gaat verdedigen. Welke argumenten u daarvoor gaat gebruiken. En verzin vervolgens een manier om de lezer met die argumenten te overreden. Zolang de feiten in uw artikel kloppen is werkelijk alles geoorloofd om de lezer aan uw kant te krijgen.

Sluit aan bij de actualiteit
Reageren op het nieuws maakt een opiniestuk of een brief dwingend. Er hoeft minder te worden uitgelegd omdat de context duidelijk is.

Schrijf alsof u het uw vrienden vertelt
Zit u vast? Worden de zinnen stroperig? De oplossing: begin opnieuw, maar schrijf nu uw verhaal op zoals u het aan uw vrienden zou vertellen. Vaak komen de sprankelende zinnen dan vanzelf.

Wees zo concreet mogelijk
Abstracte gedachten zijn gemakkelijk, want vrijblijvend. ‘Toekomstbestendig’ is geen beter woord voor ‘bestendig’. Een pleidooi voor ‘maatwerk’ bevat zelden een opinie. Wie is er nu tegen maatwerk?

Geef voorbeelden
Die maken een tekst begrijpelijk. Als ze er niet staan, vraagt de lezer zich af of de schrijver er wel echt over heeft nagedacht. Je kunt nog zo vaak beweren dat het verzamelen van medische gegevens in een grote databank immoreel is, als je er geen voorbeeld bij geeft, maakt het weinig indruk. Schrijf dan over de passant die medische gegevens meeleest en deze vertelt aan een kennis.

Zeg wat u denkt
Opinie is geen diplomatie. Omwegen en verzachtende termen maken een stuk onleesbaar.

Gebruik eens een vergelijking
Een welgekozen metafoor geeft een stuk vleugels. Het wordt meteen duidelijk wat de bedoeling is.