Opinie

Zonder harde veiligheidsgaranties blijft Oekraïne een grijze zone aan de oostflank van Europa

NAVO Een versnelde toetreding van Oekraïne tot de NAVO bevordert de Europese vrede en valt daarom te rechtvaardigen, schrijft . Maar aan de vooravond van de NAVO-top is er weinig reden voor optimisme.
Jonge rekruten verlaten Sint Petersburg om zich bij het Russische leger aan te sluiten.
Jonge rekruten verlaten Sint Petersburg om zich bij het Russische leger aan te sluiten. Foto Anatoly Maltsev/EPA

De laatste berichten van de frontlijn, die zo lang is als de afstand tussen Amsterdam en Madrid, wijzen erop dat het langverwachte Oekraïense tegenoffensief op handen is. De slag om Bachmoet is hevig; tienduizenden soldaten zijn gesneuveld als gevolg van Poetins waanzin. En mocht de stad gevallen zijn, zoals de laatste berichten beweren, dan lijkt er sprake te zijn van een Pyrrhus-overwinning.

Iedere centimeter Oekraïens grondgebied zal worden bevrijd, verklaart president Volodymyr Zelensky telkens. Dat is inclusief de Krim en de gebieden in Loehansk en Donetsk die sinds 2014 door Rusland zijn bezet en illegaal geannexeerd. Zelensky kan ook weinig anders.

Westerse leiders blijven in koor verklaren dat Oekraïne op militaire (en andere) steun kan rekenen „zo lang het nodig is”. Het is aan Kyiv zelf om te bepalen wanneer de oorlog kan worden beëindigd. Maar het Westen is ook terughoudend geweest om Oekraïne de zware wapens en vliegtuigen te leveren die op het slagveld doorslaggevend kunnen zijn. De mogelijke levering van F-16’s speelt op de korte termijn geen rol.

Achter ferme woorden schuilt interne verdeeldheid en mogelijk ook onmacht, over hoe de oorlog kan worden beëindigd zonder de Euro-Atlantische veiligheid in gevaar te brengen en zonder concessies te doen aan de Oekraïense vrijheid en territoriale integriteit.

Een cruciale fase in deze oorlog breekt aan; Oekraïne krijgt waarschijnlijk niet snel weer een kans eigen grondgebied te heroveren. Wordt de nu nog door het Russische leger gecontroleerde zuidelijke corridor doorbroken? In dat geval wordt een verdere Oekraïense opmars naar de Krim mogelijk. Dat is strategisch gezien van groter belang dan de bevrijding van de bezette gebieden in Loehansk en Donetsk. In zo’n overwinningsscenario is het denkbaar dat het Russische leger implodeert en dat Poetin op de een of andere manier van het toneel in Moskou verdwijnt.

China en Turkije

Is de wens hier de vader van de gedachte? Wat als slechts gedeeltelijk of, in het slechtste geval, nauwelijks vorderingen worden gemaakt met de herovering van Oekraïens grondgebied? Aan het overwinningsscenario zijn ook grote risico’s verbonden, zoals een nieuwe, mogelijk door het terugtrekkende Russische leger zelf uitgelokte, radioactieve ramp in de Zaporizja-kerncentrale, de grootste in Europa. Op het bijna ondenkbare – de mogelijke inzet van kernwapens als de Krim wordt bedreigd – heeft Moskou al meer dan eens gezinspeeld.

Slaagt het tegenoffensief slechts ten dele of mislukt het, dan dreigt de patstelling voort te duren. Dat speelt Moskou in de kaart. Onder aanvoering van China en Turkije zullen internationale oproepen om de oorlog te beëindigen snel in kracht toenemen. In grote delen van de wereld wordt anders gekeken naar ‘Europa’s oorlog’. De westerse eensgezindheid om Oekraïne te blijven steunen, wordt dan ernstig beproefd.

Lees ook: Poetin belooft al medailles na ‘verovering’ van Bachmoet, maar is de symbolische frontstad wel écht gevallen?

Ik heb eerder in NRC de vraag gesteld wat de definitie van ‘succes’ is die een beëindiging van de oorlog rechtvaardigt. Oekraïne is al succesvol geweest door het zoveel sterker geachte Russische leger te weerstaan en zelfs terug te dringen. Het land is meer verenigd dan ooit, maar de menselijke en economische prijs van een oorlog zonder eind wordt elke dag groter. Ook als de oorlog in een overwinning eindigt, blijft een revanchistisch Rusland het buurland van Oekraïne. Als het tot een staakt-het-vuren komt zonder dat elke centimeter grondgebied is heroverd, hoe kan dan worden voorkomen dat dit slechts tot een pauze leidt, waarin Rusland zijn wonden likt om vervolgens nieuwe agressie te plegen?

Geopolitieke ‘realisten’, zoals de bijna honderd jaar oude Henry Kissinger (en in Nederland Rob de Wijk) hebben de oorlog niet voorspeld. Ze hadden bovendien niet verwacht dat Oekraïne weerstand zou kunnen bieden aan de Russische invasie. Zij gingen deels mee in de Russische redenering dat Oekraïne tot de Russische ‘invloedssfeer’ behoort en waren voor de oorlog geenszins voorstander van een Oekraïens NAVO-lidmaatschap. Na het uitbreken van de oorlog toonde Kissinger zich eerst voorstander van snelle vredesonderhandelingen, die tot neutraliteit en aanzienlijke Oekraïense territoriale concessies zouden hebben geleid. Het is opmerkelijk dat hij onlangs tot de conclusie kwam dat Oekraïne na de oorlog toch moet worden toegelaten tot de NAVO. Dat is niet alleen in het belang van Oekraïne zelf, maar dient ook de Euro-Atlantische veiligheid, zo denkt hij nu. Ook De Wijk is voorstander geworden van Oekraïens lidmaatschap van de NAVO.

De prijs van een oorlog zonder eind wordt elke dag groter

Wordt het geen tijd, met de NAVO-top in Vilnius in juli in aantocht, dat het Westen Oekraïne meer zekerheid biedt over de veiligheidsgaranties die het land zal krijgen na het einde van de oorlog? Indien Oekraïne na de oorlog een concreet perspectief tot versnelde toetreding wordt geboden, wordt het voor Kyiv waarschijnlijk ook gemakkelijker zo nodig pijnlijke compromissen te accepteren, indien de oorlog niét tot een regelrechte overwinning leidt.

Na ruim een jaar oorlog hebben alleen al de EU en haar lidstaten ruim tachtig miljard euro aan militaire, economische en humanitaire steun aan Oekraïne geleverd. De steun die nodig zal zijn voor de wederopbouw van het land is veel groter. Voor economisch herstel zijn buitenlandse investeringen broodnodig, maar wie is bereid te investeren in een land dat na afloop van de oorlog weer in een veiligheidsvacuüm belandt? Wat zal er dan van Oekraïense toetreding tot de EU terechtkomen? Zonder harde veiligheidsgaranties blijft Oekraïne een grijze zone aan de oostflank van Europa, die vroeg of laat tot nieuwe conflicten zal leiden.

Veiligheidsverzekering

Een versnelde toetreding van Oekraïne tot de NAVO na de oorlog vindt zijn uiteindelijke rechtvaardiging in de door Rusland zelf gepleegde agressie. Ook hier geldt weer dat Poetins oorlog na toetreding van Finland en binnenkort Zweden tot de NAVO alleen maar averechtse gevolgen voor Rusland zelf heeft. Overigens bepleit ik niet dat NAVO-eenheden voorwaarts en permanent gestationeerd moeten worden op Oekraïens grondgebied. Dat lijkt ook niet nodig, omdat het Oekraïense leger sterk genoeg is zich in eerste instantie zelf tegen de Russische agressie te verweren. Waar het om gaat is dat Rusland zich na afloop van de oorlog wel tweemaal zal bedenken het buurland opnieuw aan te vallen. Alleen een versneld NAVO-lidmaatschap biedt Oekraïne zo’n veiligheidsverzekering; een verzekering die eerder zo veel andere landen in Oost-Europa zochten én kregen.

Op zijn beurt zal Oekraïne ook stappen moeten nemen om een versneld NAVO-lidmaatschap na de oorlog mogelijk te maken. Zo zal het land formeel moeten verklaren zelf geen geweld te zullen gebruiken, ook niet als na een staakt-het-vuren delen van Oekraïens grondgebied niet zijn heroverd. Kyiv zal zich erbij moeten neerleggen dat alleen via vredesonderhandelingen met Moskou een oplossing kan worden gevonden voor de definitieve status van gebieden die onder Russische controle zijn gebleven.

Dit betekent overigens niet dat op het volkenrecht gebaseerde internationale posities over de onrechtmatigheid van de Russische annexaties van deze gebieden niet onverlet van kracht moeten blijven. Ook blijven westerse sancties een hefboom om Rusland tot onderhandelingen te bewegen. Maar zo lang Poetin of een ander revanchistisch regime in het Kremlin zetelt, lijken onderhandelingen weinig kansrijk en wordt het risico groter dat bestandslijnen wel eens permanent zouden kunnen worden. Na zoveel oorlogsleed zou dit een bittere pil zijn voor de Oekraïners. Ik denk dat Zelensky zo’n eind van de oorlog alleen kan bepleiten als hier harde NAVO-veiligheidsgaranties tegenover staan.

Levensbelang

Er is weinig reden voor optimisme; de NAVO-top in Vilnius, begin juli, zal geen knopen doorhakken. Maar hopelijk groeit in Vilnius het besef onder NAVO-regeringsleiders, inclusief premier Rutte, dat een Oekraïens lidmaatschap na de oorlog niet alleen voor Oekraïne van levensbelang is, maar ook de Euro-Atlantische veiligheid dient. Een besluit om Oekraïne na de oorlog uit te nodigen voor toetredingsonderhandelingen zou al heel wat zijn.

In het slechtste geval eindigt de top weer in een nieuwe vage toetredingsbelofte, waardoor Oekraïne veroordeeld blijft tot niemandsland tussen Oost en West.

Praat mee over dit onderwerp en stuur een brief!

Wilt u reageren op een artikel? Stuur via dit formulier een brief (maximaal 250 woorden) naar de opinieredactie van NRC.

Als uw brief gepubliceerd wordt, dan nemen we per e-mail contact met u op. Anonieme brieven en brieven die aan verschillende media zijn gestuurd, plaatsen wij niet. De opinieredactie kan uit uw brief citeren in de zaterdagrubriek ‘Inbox van de redactie’.
  1. Laat hier uw brief achter (maximaal 250 woorden)