Reportage

Frankrijk heeft zijn kerncentrales jarenlang verwaarloosd

Kernenergie De Franse elektriciteit komt voor 70 procent uit kerncentrales. Maar daar is jarenlang te weinig in geïnvesteerd. Droogte is nu één van de problemen.

De nucleaire centrale Tricastin. Deze centrale heeft een’open’ circuit en is daarmee gevoeliger voor droogte.
De nucleaire centrale Tricastin. Deze centrale heeft een’open’ circuit en is daarmee gevoeliger voor droogte. Foto Nicolas Serve

De nucleaire centrale Tricastin, iets ten noorden van Avignon, is vanuit vrijwel de hele omgeving te zien. Rijd een rondje over de kronkelige wegen rond het Rhônedal en steeds weer doemen de wit-grijze koeltorens van het park op tussen de droge naaldbomen. Een wandeling langs de Rhône kan niet zonder een blik te laten vallen op de vier betonnen reactoren die nors over het water uitkijken.

Deze warme lentedag kabbelt het water rustig voorbij Tricastin. Op andere dagen staat er juist een sterke stroom, door waterlozingen van de centrale. Een geel bordje op de oever waarschuwt wandelaars voor levensgevaar omdat het waterniveau soms abrupt stijgt.

Niet alleen de vier reactoren van Tricastin staan aan het water. Ook de andere 52 Franse kernreactoren, behorend bij achttien centrales, liggen aan zee of een rivier. Want water en nucleaire energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Emmanuelle Galichet, universitair docent nucleaire wetenschappen aan de Parijse ingenieursschool Cnam via een videoverbinding.

„Kerncentrales hebben welgeteld drie watercircuits”, legt ze uit. „Twee ervan zijn niet verbonden met de buitenwereld. Voor het derde circuit wordt water uit de omgeving gebruikt, om water uit het tweede circuit te koelen. Dat water wordt namelijk opgewarmd tot stoom om een turbine te doen draaien, en moet weer omgezet worden in vloeibaar water om het proces opnieuw te laten beginnen.”

Lees ook: Frankrijk ziet kansen nu het taboe op kernenergie is weggesmolten

Door klimaatverandering veranderen de rivieren die dat koelwater bieden. Ze warmen op en drogen uit – zeker in het zuiden van Frankrijk. Het is te zien rondom Tricastin, in dorpen als Saint-Paul-Troix-Châteaux en Bollène, waar al in de lente elke stap gepaard gaat met gekraak van droge bladeren en takjes. Waar buurtbewoners hun moestuinen zien uitdrogen, meren lager dan ooit zien staan. Sommigen zijn gestopt hun gras te besproeien, of doen dat juist tweemaal zo vaak. Anderen wassen hun auto niet meer, of laten hun zwembad leeg.

Toekomstbestendig

Het roept de vraag op hoe de kerncentrales hun positie kunnen behouden in Frankrijk, dat 70 procent van zijn elektriciteit uit kernenergie haalt. Samen vormen ze de op twee na grootste waterverbruiker; volgens het ministerie van Ecologische Transitie gebruiken ze 12 procent van al het water in het land. Op één staat de landbouw met 57 procent, drinkwater volgt met 26 procent.

De droogte heeft al impact. Sinds 2000 hebben alle centrales samen gemiddeld 0,3 procent van de jaarlijkse productie verloren door droogte, schrijft een woordvoerster van uitbater EDF per mail. Volgens Galichet is dat de laatste jaren toegenomen tot bijna 1 procent per jaar.

De gevoeligheid van de centrales voor de droogte verschilt sterk. Tricastin is een van de kwetsbaarste, omdat die centrale in het warme zuiden ligt en de Rhône moet delen met twee andere: Bugey en Saint-Alban. Ook speelt mee dat Tricastin een zogeheten open circuit heeft. Dit betekent dat zij koelwater uit de Rhône haalt. Naderhand wordt het water – tot zes graden warmer – teruggestort. Als de waterstand te laag is, of het water te warm, moet de energieproductie worden verminderd of stilgelegd.

„Dat is niet omdat de veiligheid anders in het geding komt”, benadrukt Galichet. „Het is een ecologische keuze; het water mag niet te warm zijn om de biodiversiteit in het water te beschermen.” Soms, zoals tijdens de extreem hete en droge zomer van vorig jaar, worden de drempelwaarden tijdelijk aangepast om de productie veilig te stellen. Galichet: „Dan wordt besloten: biodiversiteit is leuk, maar we kunnen hier een groter probleem krijgen, namelijk onze elektriciteitsvoorziening.”

Lees ook: Rioolwater moet Zuid-Franse wijnranken redden

Nucleaire centrales met een dicht circuit – veruit de meeste in Frankrijk – zijn minder gevoelig voor uitdrogende en opwarmende rivieren. Die gebruiken koeltorens, waarna een deel van het gebruikte water als damp in de lucht verdwijnt en een deel wordt afgevangen en terugvloeit in rivier of zee. Tricastin lijkt overigens een dicht circuit te hebben, maar de nabije koeltorens horen bij een andere fabriek en zijn al jaren buiten gebruik.

Om te voorkomen dat de productieverliezen door toenemende droogte de komende jaren toenemen, wil politiek Parijs de centrales ‘weerbaarder’ maken. Eind maart stelde president Macron voor open circuits van centrales om te bouwen tot dichte. Maar experts schreven dat plan af. „Onze president heeft zich een beetje vergaloppeerd”, zegt Galichet. „Ombouwen van bestaande centrales zou astronomisch veel geld kosten. Dat weegt niet op tegen de beperkte verliezen door droogte.”

Nucleair experts, ook Galichet, pleiten voor onderzoek naar het droogte- en hittebestendig maken van nog te bouwen centrales, bijvoorbeeld door ze aan zee te plaatsen of technieken te gebruiken van kerncentrales in hetere landen. „We moeten accepteren dat we in de zomer wat minder produceren met oudere centrales.”

De EDF-woordvoerder benadrukt dat op kleinere schaal al aanpassingen zijn gedaan om de huidige centrales weerbaarder te maken. Zo wordt extra geventileerd om de temperatuur in de centrales op peil te houden en zijn interne koelsystemen gemoderniseerd waardoor ze minder water gebruiken.

In dorpen als Saint-Paul-Troix-Châteaux laten sommige inwoners hun zwembaden leeg, vanwege de droogte.
Foto Nicolas Serve
Door droogte warmen de rivieren en kanalen in Zuid-Frankrijk op en drogen ze uit.
Foto Nicolas Serve
De nucleaire centrale Tricastin. Deze centrale heeft een’open’ circuit en is daarmee gevoeliger voor droogte.
Foto Nicolas Serve
Cactus in Les Serres du Moulin, a tree nursery.
Een zwembadeigenaar neemt maatregelen tegen de droogte, vooral in het zuiden van Frankrijk warmt het rivierwater op en drogen rivieren uit door de droogte.
Foto’s Nicolas Serve

Andere problemen

Sinds de bloedhete zomer van 2022 en de wekenlange winterdroogte die volgde, wordt veel gesproken over de impact van droogte op de nucleaire productie. Maar het probleem valt in het niet bij andere uitdagingen voor de nucleaire sector in Frankrijk. Die wordt veel ernstiger bedreigd door problemen met corrosie in leidingwerk en stilstand voor langdurig onderhoud om de levensduur van centrales te verlengen. Bij dat laatste speelt mee dat het Franse nucleaire park in de tweede helft van de vorige eeuw in relatief korte tijd uit de grond is gestampt, waardoor nu de ene na de andere verouderde centrale onderhoud nodig heeft.

Door de problemen met corrosie en onderhoud worden reactoren en soms zelfs hele centrales om de haverklap uitgeschakeld. Vorig jaar lag op zeker moment bijna de helft van de 56 reactoren stil, en dermate lang dat de productie van kernenergie kelderde tot het laagste niveau sinds 1988. Voor het eerst in decennia moest Frankrijk daardoor energie importeren. Momenteel liggen 22 reactoren stil.

Volgens Galichet ligt zwabberend Frans kernenergiebeleid aan de problemen ten grondslag. „We hebben kernenergie de afgelopen twintig jaar begraven. Er is nauwelijks geïnvesteerd in de toekomst. Niet in de techniek en niet in de kennis, het opleiden van genoeg mensen om in de sector te werken.”

Opeenvolgende regeringen hadden steeds een andere visie. Nadat het nucleaire park in de jaren zeventig en tachtig als reactie op de oliecrisis in korte tijd was gebouwd, trapte premier Lionel Jospin in de jaren negentig onder druk van antikernenergiesentimenten op de rem. De snelle kweekreactor Superphénix werd gesloten en opeenvolgende regeringen zagen af van nieuwe reactoren. Na de kernramp in Fukushima in 2011 wilde president François Hollande de afhankelijkheid van kernenergie fors terugbrengen en een reeks reactoren sluiten – een lijn die de huidige president Macron aanvankelijk volgde. Inmiddels vindt hij, onder meer vanwege de energiecrisis en de gewenste CO2-reductie, nucleaire energie onmisbaar. De president wil voor 2050 zelfs veertien nieuwe reactoren laten bouwen.

Deze wisselvalligheid heeft werken in de nucleaire sector onaantrekkelijk gemaakt, zegt Galichet. Universiteiten zijn gestopt met aanbieden van nucleaire studies. „Ook nu nog zijn er studenten die liever in de oliesector gaan werken, omdat ze denken daar meer zekerheid te vinden.” Het plan van Macron toch weer vol in te zetten op kernenergie – wat past in zijn bredere plan om Frankrijk te herindustrialiseren – zal dan ook niet zomaar realiteit zijn, niet in de laatste plaats omdat het jaren duurt om mensen op te leiden.

Lees ook: Amper is het voorjaar begonnen of een groot deel van Europa is al uitgedroogd

Ingewikkelde winters

De problemen met de droogte en vooral corrosie en onderhoud maken het de komende jaren „een beetje ingewikkeld” om de Franse (kern)energieproductie op peil te houden, zegt Galichet – vooral in de winter, als meer elektriciteit wordt gebruikt. „De zekerheid van onze elektriciteitsvoorziening is geen gegeven meer.”

Voor EDF voorspelt ze zware tijden. „Als een kerncentrale één uur niet draait, kost dat EDF 100.000 tot 200.000 euro.” Om EDF te helpen heeft de Franse regering vorige zomer bekendgemaakt het bedrijf opnieuw volledig te nationaliseren. Of dat genoeg is, kan Galichet niet zeggen. „Je weet niet wat voor onverwachte dingen er gebeuren. De problemen met corrosie waren evenmin voorzien. Alles hangt af van de politieke beslissingen de komende tijd.”

Ook in de omgeving van Tricastin wordt met smart gewacht op een plan voor de toekomst, maar daar gaat de aandacht meer uit naar werk dan naar droogte- of corrosieproblemen. De regio is economisch gezien sterk afhankelijk van de nucleaire centrale – iedereen lijkt er voor EDF te werken of anders wel een vriend, zus of partner te hebben die dat doet. Onlangs kwam naar buiten dat er mogelijk een reactor bij komt op het park aan de Rhône, wat 10.000 banen zou opleveren. Het idee is met open armen ontvangen, blijkens een pro-nucleaire demonstratie met zo’n honderd mensen enkele weken geleden.

Flowers are growing just by the Canal of Donzère-Mondragon, nearby Tricastin power plant.
In Evelyne and Jean-Paul Corduan’s garden, who lives a few kilometers away from the power plant.
The drought has increased those past few years in the south of France.
Foto’s Nicolas Serve