Recensie

Recensie Podcast

Het kwaad zit in het systeem

De eerste aflevering van Hallo Hannah, een podcast door het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar veel over te doen is geweest, is nu uit.

Een ambtenaar krijgt tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 de opdracht een scenario te bedenken waarin opvang op zijn allersoberst wordt aangeboden. Ze denkt: Voor die ene specifieke groep? Dat is in strijd met en mijn eigen moraal en internationale verdragen. Ze wordt onder druk gezet om het scenario toch uit te werken. Want een goede ambtenaar moet zijn/haar principes opzij kunnen zetten. Hallo Hannah, door het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde dialogen met ambtenaren, biedt interessante reflecties op het ambtelijke apparaat, gekoppeld aan het gedachtegoed van Hannah Arendt, de vrouw die vond dat het kwaad niet in de mens zit, maar in het systeem waaraan hij wordt onderworpen.