Verkenner Friesland roept kabinet op 2030 en onteigening los te laten

Coalitievorming provincies Friesland wordt „onbestuurbaar” als de politiek blijft vasthouden aan de stikstofdeadline in 2030 en de gedwongen uitkoop van boeren, zegt verkenner en SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer.

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP)
Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) Foto Peter Hilz / ANP / Hollandse hoogte

Houd niet vast aan de stikstofdeadline 2030 en de gedwongen onteigening van boeren. Die oproep doet de verkenner voor de coalitie in de Friese Provinciale Staten, Chris Stoffer, in zijn verkennersverslag. De oproep is niet gericht aan de formerende partijen in Friesland, maar aan de regeringscoalitie in Den Haag. „Als Den Haag daaraan blijft vasthouden, wordt Friesland onbestuurbaar”, zegt Stoffer.

Volgens het coalitieakkoord van Rutte IV moet de stikstofuitstoot in 2030 zijn gehalveerd. Maar voor BBB, de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, is dit jaartal een breekpunt bij de formatie in de provincies, net als gedwongen uitkoop van boeren. Tijdens de gesprekken die Stoffer afgelopen week voerde merkte hij dat BBB daarin niet alleen staat. Nagenoeg alle partijen in Friesland zijn het met BBB eens.

Stoffer, ook Tweede Kamerlid voor de SGP, zegt dat de partijen 2030 en gedwongen onteigening niet willen en ook niet kunnen uitvoeren. Maar de toekomstig bestuurders willen óók niet illegaal handelen. „Daarmee komt het Fries bestuur in een onmogelijke klem als de politiek in Den Haag 2030 en gedwongen onteigening vasthoudt.”

BBB heeft hem niet gevráágd om dit op te nemen in zijn verslag, zegt BBB-fractievoorzitter in Friesland, Abel Kooistra. „Maar we kunnen ons als BBB wél helemaal vinden in de gedachtegang van de verkenner.”

Bestuurservaring

In Friesland gaan vier partijen formeren na de gesprekken met Chris Stoffer, werd vrijdagmiddag bekend: BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Komende woensdag debatteert Provinciale Staten in Leeuwarden met de verkenner over zijn verslag. Daarna begint de formatie.

In het verslag van Stoffer stond dat er verschillende coalities mogelijk zijn in Friesland. De combinatie van partijen die nu verder gaat praten heeft zijn voorkeur omdat die de breedte van de Friese samenleving vertegenwoordigt. Bovendien hebben PvdA, CDA en ChristenUnie bestuurservaring, wat handig is nu BBB waarschijnlijk voor het eerst gaat meebesturen in de provincie. „Op hen kunnen wij leunen”, zegt Kooistra. De ChristenUnie wordt gezien als een verbinder, zegt Stoffer.

Over 1 juli, de deadline waarop provincies hun plannen voor het terugdringen voor de stikstofuitstoot moeten inleveren, hebben de partijen tijdens de verkenning nog niet gesproken. De deadline komt dichterbij, terwijl de provincie nog geen nieuw bestuur heeft. „Daar gaan we over praten tijdens de formatie”, zegt Kooistra.