Groningen eist maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro

Ereschuld gaswinning Naast herstel van de schade door gasbevingen „zonder juridische barrières” wil Groningen dat er flink wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid in de regio.

Een fakkeltocht door het centrum van Groningen als protest tegen de gaswinning en de aardbevingen, begin vorig jaar. Foto Kees van de Veen
Een fakkeltocht door het centrum van Groningen als protest tegen de gaswinning en de aardbevingen, begin vorig jaar. Foto Kees van de Veen

De regio Groningen wil minimaal 30 miljard euro van het Rijk om de problemen die in Groningen door de gaswinning zijn ontstaan op te lossen en de door de parlementaire enquêtecommissie vastgestelde ereschuld aan Groningen in te lossen.

Groningen wil dat de problemen met schadeherstel en veiligheid van woningen worden opgelost. Ook zijn er investering nodig voor het toekomstperspectief van de provincie. Dat blijkt uit een vrijdag door de regio aan de Tweede Kamer aangeboden pakket.

De voorstellen zijn een reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen. Die commissie stelde vorige maand in het enquêterapport vast dat Nederland een ereschuld heeft aan Groningen. Om die ereschuld in te lossen, komen de provincie, de waterschappen en de gemeenten in Groningen gezamenlijk met voorstellen.

Nieuw perspectief

Inwoners van Groningen moeten „wat het ook kost”, geholpen worden met het herstel van de schade aan hun woning en het veilig maken van hun huis. Ze moeten „zonder aarzelen en juridische barrières worden geholpen”. De schadeafhandeling en het veilig maken van huizen moet niet meer volgens de regels van de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaan, „maar met als enige inzet een goed resultaat voor de inwoner”.

De regio wil dat er geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid door onder meer te investeren in voorzieningen in dorpen en wijken.

Daarnaast moet gewerkt worden aan het aardgasvrij maken van Groningen in 2035. Ook wil de regio afspraken maken met het Rijk over een nieuw perspectief voor de provincie. Daarvoor zijn onder meer investeringen in innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en infrastructuur en bereikbaarheid nodig.

Lees ook: Hoe de krakkemikkige boerderij uit Hollands Hoop de omgeving verdeelt

Om deze voorstellen te verwezenlijken, is minimaal 30 miljard euro nodig. Dit bedrag komt bovenop de 5 tot 10 miljard euro die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vorige week aangaf nodig te hebben van het Rijk om de afhandeling van schade door aardbevingen in Groningen voor inwoners makkelijker te maken.