Opinie

Misleidend, subversief of geniaal: Het Verhaal van Vlaanderen

Identiteit Meer nog dan Nederlanders liggen Vlamingen met hun verleden in de knoop. Nu NPO 1 Het Verhaal van Vlaanderen uitzendt, schetst het debat bij de zuiderburen.
Foto VRT

De NRC-recensent wisten ze alvast aan hun zijde, de oud-verzetsgroepen die de NTR ervan probeerden te overtuigen om deze zaterdag een disclaimer te tonen bij de heruitzending van de slotaflevering van Het Verhaal van Nederland. ‘Bevrijders en bezetters’ zou een onvolledig en onjuist beeld van het verzet schetsen, en dat vond Wilfred Takken vorig jaar ook: „‘Slechts een enkeling komt in actie’, monkelt [presentator] Schuurmans. Nu wordt het me toch te gortig. Een enkeling? Er waren toch ook mensen die Joden in huis namen? Zo’n 45.000 Nederlanders (een half procent) kwam in verzet, van wie een kwart betaalde met zijn leven. Het is niet veel, maar zeg niet dat het nooit gebeurd is.” De NTR besloot donderdag niet op de eis van de belangengroepen in te gaan: de makers waren zorgvuldig te werk gegaan en dus zou het geen pas geven zelf het tegenovergestelde te gaan beweren.

Het incident illustreert eens te meer hoe gevoelig sommige historische episodes liggen en in welk wespennest tv-makers en historici zich steken zodra ze hun kennis proberen te presenteren aan een massapubliek. Deze Nederlandse discussie is echter klein bier vergeleken bij wat zich eerder dit jaar afspeelde toen de VRT Het Verhaal van Vlaanderen uitzond. Ongeveer élk onderdeel van de reeks bleek controversieel. Terwijl de afleveringen 1,5 tot 1,73 miljoen kijkers trokken, werd er tot in het Vlaams parlement over gedebatteerd.

Oubollige neiging

Sommige media analyseerden de afleveringen week na week als betrof het WK-wedstrijden. Academici laakten het gebrek aan vrouwen en nuance, de oubollige neiging de geschiedenis te reduceren tot oorlog en veldslagen, en het doorlopend gebruik van een ahistorisch ‘wij’ dat ook nog eens migranten uitsluit. En wat te zeggen van die lange reeks onbegrijpelijke lacunes: de feodaliteit, Willem van Oranje, de geuzen, de hongersnood van de jaren 1840, de geschiedenis van Belgisch-Congo, de mondiale context van WOI en de Europese integratie.

In Nederland herbevestigt zelfs het ondersteboven hangen van de vlag de natie

Geert Bourgeois, voormalig Vlaams minister-president, hekelde het taalgebruik van presentator Tom Waes: niet het keurige Standaardnederlands dat je van de publieke omroep mag verwachten, maar een naar het Antwerps neigende tussentaal. En dan was er de financiering. Terwijl er geen geld heet te zijn voor schoolmaaltijden en de VRT in een zoveelste reorganisatie vijftig medewerkers op straat zette, kreeg het privéproductiehuis dat de Vlaamse variant van het oorspronkelijk Deense format Het verhaal van maakte twee miljoen euro van de Vlaamse overheid. Was dat dan geen teken dat het hier propaganda voor die Vlaamse overheid betrof, een regering geleid door Vlaams-nationalisten die liever morgen dan overmorgen België zien ophouden te bestaan en dus alleen maar garen spinnen bij een reeks die Het verhaal van Vlaanderen heet, terwijl zoveel cruciale onderdelen van de geschiedenis alleen begrepen kunnen worden in een Belgisch kader?

Lees ook: Ook u bent nationalist (en niet alleen op Koningsdag)

Dat laatste aspect intrigeerde ook The Guardian: is het geschiedenis of propaganda? Voor Hannelore Goeman, gepromoveerd historica en socialistisch fractieleider in het Vlaams Parlement, was het duidelijk: „Sorry, hoor, maar in het Bourgondische tijdperk waren er helemaal geen Vlamingen… Overal in de serie is er die subtiele ondertoon van identiteitsconstructie.”

Vlaanderen is toch een realiteit? Zeker, maar tot nader order is het geen land

Die laatste zin zou Tom Waes inderdaad nooit uit zijn mond krijgen, maar hij raakt wel de kern. Alleen al door de titel en het ‘wij, Vlamingen’ draagt Het verhaal van Vlaanderen onvermijdelijk bij aan de Vlaamse natievorming. Dat is een aspect dat de meeste Nederlanders allicht ontgaat: Vlaanderen is toch een realiteit? Zeker, maar tot nader order is het geen land. In Nederland herbevestigt zelfs het ondersteboven hangen van de vlag de natie. In het zuidelijke buurland is elke voorkeur voor een taalregister, vlag, feestdag en dus ook titel van een tv-programma politiek geladen.

Ontvoogdingsstrijd

Dat maakt Het verhaal van Vlaanderen, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, misleidend, subversief dan wel geniaal. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd komt in de reeks maar heel beperkt aan bod. Er is een volledige aflevering over de Guldensporenslag van 1302 waar Vlaanderen vandaag zijn vlag, feestdag en volkslied aan ontleent.

In de serie wordt die veldslag echter als een sociaal conflict gepresenteerd, niet als etnisch of cultureel. En in de aflevering over de Eerste Wereldoorlog wordt de mythe ontkracht dat Vlaamse soldaten sneuvelden omdat ze hun Franstalige officieren niet begrepen. Aan de Vlaamse collaboratie in de Tweede Wereldoorlog wordt één zin gewijd; aan de naoorlogse strijd voor een federale staat en het huidige separatisme: geen woord. Een schande! riep de een. Maakt niet uit! aldus de ander: alleen al het doorlopend als een vanzelfsprekendheid presenteren van Vlaanderen brengt de komst van de Vlaamse natiestaat dichterbij. Omdat Vlaanderen even surrealistisch is als België sluiten die twee opvattingen elkaar overigens niet uit.