Boerengroep Agractie verlaat landbouwonderhandelingen, LTO en LNV vinden vertrek ‘te vroeg’

Landbouwakkoord Agractie en zo’n dertig andere deelnemers vergaderen sinds januari over het Landbouwakkoord over de toekomst van Nederlandse boeren na 2040.
Agractie-voorman Bart Kemp staat de pers te woord na afloop van een overleg over het landbouwakkoord in Ermelo.
Agractie-voorman Bart Kemp staat de pers te woord na afloop van een overleg over het landbouwakkoord in Ermelo. Foto Sem van der Wal/ANP

De boerenbelangengroep Agractie is donderdag „voorlopig” weggelopen bij de onderhandelingen over het landbouwakkoord in Ermelo. Voor Agractie-voorman Bart Kemp werd er te weinig resultaat geboekt tijdens de gesprekken: „We hebben drie maanden onderhandeld en we zijn geen steek verder.”

Agractie en zo’n dertig andere deelnemers vergaderen sinds januari over het Landbouwakkoord over de toekomst van Nederlandse boeren na 2040. Onder meer boeren, natuurbeheerders, provincies en minister van Landbouw Piet Adema (CU) nemen deel. Van tevoren zei een woordvoerder van Adema al tegen persbureau ANP dat de „echte pijnpunten” aan bod zouden komen.

Volgens Kemp is zijn hoop op een „redelijke vergoeding” voor het ombouwen van boerenbedrijven dichtbij kwetsbare natuurgebieden „de grond ingeduwd” tijdens de gesprekken donderdag. Eerder was ook al duidelijk dat Agractie de gesprekken met weinig optimisme betrad; de club van Kemp dreigde al eerder weg te lopen van de onderhandelingstafel.

‘Discussie gaat volop verder’

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) vindt dat Agractie te snel van de onderhandelingstafel is weggelopen, en is zelf niet voornemens om de gesprekken af te kappen. Volgens LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is het voor het boerenbelang essentieel om met de overheid en andere belanghebbenden in conclaaf te blijven over de landbouwtoekomst. Bovendien is de onderhandeling volgens Van der Tak nog helemaal niet voltooid: „Deze discussie gaat volop verder en daarom blijven we aan tafel”, zei hij na afloop van het gesprek in Ermelo.

Ook minister Adema vindt het spijtig dat Agractie niet wil doorpraten: „Agractie zou zijn eigen achterban een dienst bewijzen door aan tafel te blijven”. Breed genomen was Adema „wel positief” over de gesprekken: „Ik heb veel onderhandelingen gevoerd, en je kan pas conclusies trekken als er een akkoord op tafel ligt. Zo ver was het nog lang niet.” Adema was voornemens om begin april een akkoord te overhandigen aan de Tweede Kamer. Met het voorlopige vertrek van Agractie lijkt dat doel optimistisch.

Extensiveren

De gesprekken, die al sinds januari lopen, zouden expliciet niet moeten gaan over de grootste twistappel voor landbouworganisaties: het stikstofbeleid. Volgens sommige deelnemers kunnen gesprekken over de toekomst van de landbouw echter niet gevoerd worden zonder dat dat onderwerp aan bod komt.

Zuivelhoudersorganisatie Dutch Dairymen Board maakte maandag al bekend de overleggen te verlaten omdat een groot deel van de grond voor melkveehouders in de toekomst onder meer naar de natuur gaat. Een woordvoerder van Adema zei tegen ANP dat de onderhandelingstafel juist een „unieke kans” is om invloed uit te oefenen voor de landbouwsector. Het kabinet zet in op het ‘extensiveren’ van landbouwgrond. Oftewel: een vermindering van het aantal dieren per hectare, met name koeien.

Met medewerking van Rosa Uijtewaal en Philip de Witt Wijnen

Lees ook Minister Adema wil in het voorjaar een landbouwakkoord voor ‘alle opgaven’