Jaren sparen voor een overtocht van 8.000 euro

Migratie Dit jaar bereikten al 27.500 migranten Europa via de zee. Wat verklaart dit hoge aantal?

Migranten wagen in augustus vorig jaar de oversteek vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Pantelleria.
Migranten wagen in augustus vorig jaar de oversteek vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Pantelleria. Foto Francisco Seco

Mede door de tientallen verdronken bootvluchtelingen bij Italië, eind februari, staat migratie over de Middellandse Zee weer hoog op de Europese agenda, ook op de EU-top die donderdag begint. Al 27.500 bootvluchtelingen bereikten tijdens de eerste drie maanden van dit jaar de Zuid-Europese kusten, volgens het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR), tegen 16.000 in dezelfde periode vorig jaar.

De voorbije winter was in Zuid-Europa kort en mild, en de kalme zee verklaart zeker ten dele het stijgende aantal boten. Maar er zijn meer verklaringen. NRC zet er zes op een rijtje.

1 Slechte behandeling van migranten in Tunesië en Libië

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, vertrokken er ook nu weer veel migranten vanuit Libië. Maar het aantal migranten vanuit Tunesië neemt fors toe. Vormden een jaar geleden de Tunesische migranten nog een meerderheid op die route, dit jaar gaat het vooral om migranten uit Ivoorkust en Guinee.

De asielexpert Fulvio Vassallo Paleologo, van de Universiteit van Palermo, wijt dit aan de repressie tegen zwarte migranten in Tunesië, waar president Kais Saied een omvolkingscomplot verkondigt. Ze dreigen teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst, waar ze gearresteerd of gedood kunnen worden. Daarom wagen ze de levensgevaarlijke overtocht over zee, zegt Vassallo. De UNHCR schat het aantal dode en vermiste migranten dit jaar op 375.

Ook de beruchte mensenrechtensituatie voor migranten in Libië duwt migranten in de richting van boten naar Europa. „Mensen die eenmaal in de fase van de bootjes belanden, hebben vaak geen alternatief meer”, zegt onderzoeker Giulia Tranchina van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Ze kunnen niet terug naar het land dat ze ontvluchten, en in Libië worden hun mensenrechten systematisch geschonden, aldus Tranchina. De aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft gezegd dat het wijdverspreide en systematische misbruik van migranten en vluchtelingen in Libië kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid.

2 Vertraagde reactie op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan

Van de 375 dode en vermiste migranten dit jaar lieten er alleen al 88 het leven bij de schipbreuk voor de kust van Steccato di Cutro, in het Zuid-Italiaanse Calabrië, op 26 februari. Het schip was vertrokken vanuit Izmir, in Turkije. Veruit de meeste opvarenden kwamen uit Afghanistan, waar de fundamentalistische Taliban in augustus 2021 opnieuw de macht grepen. Veel Afghanen aan boord verbleven al maanden, en soms al jaren, in Turkije. Dat is voor hen een doorgangsland op weg naar familie in Duitsland, of elders in Europa. „Een plek aan boord van het schip kostte 8.000 euro”, zegt Matteo Villa, migratie-expert bij het onderzoeksinstituut ISPI in Milaan. „Ze hebben lange tijd in Turkije moeten werken en sparen om zo’n bedrag bij elkaar te krijgen.”

Een aantal van hen was dus geen ‘verse’ vluchteling uit Afghanistan, al was de machtsovername door de Taliban wel degelijk een aanleiding om verder te reizen. „Afghanen die nu Europa bereiken, weten dat ze niet kunnen worden teruggestuurd naar Afghanistan”, zegt de migratiedeskundige. In 2016, bijvoorbeeld, keurde onder meer Duitsland asielaanvragen van Afghanen nog af, omdat er in delen van Afghanistan ‘eilanden van veiligheid’ zouden zijn. Dat argument kan niet langer worden ingezet.

3 Het ontoegankelijker maken van de Balkanroute

De boot die vanuit het Turkse Izmir naar Zuid-Italië voer, en daar in februari schipbreuk leed, voer aan de Griekse eilanden voorbij. „Griekenland is ook geen land waar migranten en asielzoekers veiligheid kunnen vinden, vanwege de wijdverbreide, meedogenloze pushbacks en de onmenselijke en schadelijke omstandigheden in de kampen waar ze worden vastgehouden”, zegt Giulia Tranchina van Human Rights Watch. „En op de Balkan zelf zijn vluchtelingen het slachtoffer van geweld en marteling door grenswachten. In Bulgarije, Servië en Kroatië worden vluchtelingen geslagen, onderworpen aan pushbacks en naakt achtergelaten in de sneeuw in bossen en verlaten gebieden. De Balkanroute kan dodelijk zijn, vooral voor kinderen.”

Doordat de Balkanroute gevaarlijker en ontoegankelijker wordt, stijgt de ‘populariteit’ van de route via Turkije en Griekenland, zegt Matteo Villa. „In 2020 reisden er vijfduizend bootvluchtelingen via die route naar Italië. De afgelopen twaalf maanden [van maart 2022 tot en met februari 2023] steeg dit cijfer al tot zestienduizend.”

4 Het eerste land van opvang is zelf niet welvarend

Kort na de scheepsramp voor de kust van Calabrië vond er een nieuwe bootramp plaats bij de Libische kust, overwegend met slachtoffers uit Bangladesh. Tranchina van Human Rights Watch waarschuwt ervoor om die mensen al te makkelijk als ‘economische migranten’ af te doen. „Ook vanuit Tunesië, Egypte of Bangladesh vluchten mensen weg vanwege mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld omdat ze politiek vervolgd worden.”

Maar Afghanen die al maanden, of soms jaren, in Turkije verblijven bevinden zich toch in een veilig land? De UNHCR wijst erop dat Afghanen in Turkije niet over dezelfde kansen, en in Iran niet over dezelfde rechten, beschikken als in Europa. Ook valt het hun soms na jaren nog steeds zwaar om in Turkije of Iran een nieuw leven op te bouwen.

Een boot met migranten steekt vanuit Libië de Middellandse Zee over. Foto Christian Ghodes, Sea-Watch.org/Reuters

Wereldwijd wordt 69 procent van de vluchtelingen in naburige landen opgevangen. Bovendien is 74 procent van die landen een laag- tot middeninkomensland, waar de situatie van de vluchtelingen economisch precair blijft. Landen als Iran (800.000 Afghaanse vluchtelingen) en Pakistan (1,5 miljoen Afghanen) zijn bovendien niet uitsluitend economisch, maar ook politiek instabiel. Wie het geld bij elkaar spaart om verder te kunnen reizen naar Europa, zal niet nalaten dat te proberen.

5 De rol van de Russische paramilitaire Wagnergroep in Libië

De Italiaanse minister Guido Crosetto (Defensie, Broeders van Italië) beschuldigde de huurlingen van de Wagnergroep, een Kremlingezinde organisatie die in Libië met mankracht de krijgsheer Khalifa Haftar ondersteunt, onlangs ervan dat ze aan „hybride oorlogsvoering” doen door migranten naar Europa te sturen. De Wagnergroep zou hiermee het draaiboek volgen van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die migranten uit het Midden-Oosten naar zijn land haalde om op de Europese Unie af te sturen.

Wagner was niet blij met deze beschuldiging. De Italiaanse krant Il Foglio verspreidde het bericht dat de Wagnergroep zelfs een prijs op het hoofd van de minister zou hebben gezet. In de Italiaanse media werd een bedrag van 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) genoemd. Via Twitter maakte de minister duidelijk niet bijzonder onder de indruk te zijn, en deed hij het dreigement tegen hem eerder af als een belediging, zoals die dagelijks binnenkomen.

Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Wagnergroep, zei dat de huurlingen zich niet met migratie inlieten en al genoeg eigen problemen hadden. Diego Fulco, de woordvoerder van minister Crosetto, kon of wilde in een reactie aan NRC niet zeggen of Crosetto zich had gebaseerd op informatie van de Italiaanse inlichtingendiensten. „De minister heeft vast zijn bronnen.”

Het is duidelijk dat Rusland er belang bij heeft om Europa te destabiliseren. De Libische kusten trekken criminelen aan, doordat mensensmokkel uiterst lucratief is. Maar volgens Libië-expert Emadeddin Badi, als analist aan verscheidene denktanks verbonden, is er niets wat erop wijst dat Wagner de Libische mensensmokkel beheerst. Rusland profiteert van de migratiedynamiek, aldus de analist, maar is er niet verantwoordelijk voor.

Italië heeft sinds 2017 ruim 30 miljoen euro aan de Libische kustwacht betaald om migranten daar te houden. Omdat dat beleid mislukt is, proberen Italiaanse functionarissen volgens Badi om Rusland als zondebok te gebruiken.

6 De aanzuigende werking van de ‘Europese droom’

Wordt de toename van het aantal bootvluchtelingen mede verklaard door de reddingsacties door ngo-boten in de Middellandse Zee? De Italiaanse overheid beweert allang van wel, voerde daarom stringente regels in voor ngo-schepen en legde onlangs nog een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen aan de ketting.

Maar dat slaat nergens op, zegt asielexpert Fulvio Vassallo Paleologo. „Ondanks alle maatregelen om ngo’s in hun werk te belemmeren, blijven de boten toch talrijk en autonoom naar Zuid-Europa varen.” En ook al beschuldigen sommige politieke leiders de ngo’s zelfs van samenwerking met mensensmokkelaars, die theorie hield nog in geen enkele rechtbank stand, zegt Vassallo.

De enige aanzuigfactor, zeggen sommige analisten, is het vooruitzicht op veiligheid en voorspoed in Europa. Daarvoor zijn velen bereid have en goed te riskeren, om een peperdure en gevaarlijke tocht te ondernemen.

Niet iedereen onderschrijft die analyse. Volgens Tranchina van Human Rights Watch begrijpen Europeanen de wanhoop van veel vluchtelingen niet. „Je hoort Europese politici vaak zeggen dat we elke aanzuigende werking moeten elimineren met afschrikwekkende maatregelen. Maar de meeste mensen hebben helemaal niet de luxe om te anticiperen op de situatie in Europa.”

Lees ook dit verhaal over de slachtoffers van de scheepsramp in februari bij Calabrië

Vluchtelingen stemmen het moment van vluchten niet af op de situatie in Europa, zegt Tranchina; ze vluchten wanneer dat noodzakelijk is om hun leven te redden. „Daarom werken afstotende maatregelen ook niet. Het Verenigd Koninkrijk voert al jaren een ‘vijandige omgeving’-beleid. Het leven van mensen zonder papieren wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt, wat migranten en asielzoekers zou moeten afschrikken om illegaal naar het VK te komen. Maar ook daar blijven de aantallen vluchtelingen toenemen.”

Eerder dan van een pull factor of aanzuigende werking spreekt ook de UNHCR daarom van een push factor: als er thuis een oorlog woedt, vervolging dreigt of honger is, zal dat altijd mensen motiveren om op de vlucht te slaan.