Opinie

Laat KLM zich aan de afspraken over miljarden aan coronasteun houden

Schendingen KLM negeert schaamteloos de voorwaarden die aan de miljarden coronasteun werden verbonden, ziet . Het kabinet moet overgaan tot serieuze sancties.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Geen onderneming ontving zoveel coronasteun als KLM: bijna 7 miljard euro. Geen onderneming heeft jarenlang – en in toenemende mate – zo schaamteloos en straffeloos systematisch de steunvoorwaarden geschonden. Dat schaadt het toch al zo lage vertrouwen in de Haagse politiek en in grote ondernemingen. Om verdere politieke schade en voorkeursbehandeling van grote ondernemingen te voorkomen zijn sancties onvermijdelijk.

Eind januari stuurde staatsagent Jeroen Kremers, die vaststelt of KLM zich aan de afspraken over de coronasteun houdt, zijn vierde rapportage naar ministers Sigrid Kaag (Financiën, D66) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Het rapport laat zien dat het eerder geconstateerde patroon van voortdurende schendingen zich in 2022 in verhevigde mate heeft voortgezet. Anders dan door Kaag gehoopt, heeft de komst van een nieuwe bestuursvoorzitter niets geholpen, integendeel.

Nadat de overeengekomen kostenreductie tot afgelopen jaar ruimschoots werd gehaald, wordt er dit jaar 250 miljoen euro te weinig bezuinigd, oplopend tot 475 miljoen euro vanaf 2025. De verplichte salarismatiging door ‘hoger’ personeel is vorig jaar simpelweg terzijde geschoven, resulterend in een 15 procent te hoog salaris bij piloten en 10 procent bij hoger cabine- en grondpersoneel. In strijd met de steunvoorwaarden is vorig jaar toch de variabele beloning over 2019 aan bestuur en topmanagement uitbetaald en bovendien, zo bleek recent, gaat KLM over 2022 tóch een winstdeling uitkeren. Ook is het faciliteren van belastingontwijking door piloten nog steeds niet beëindigd.

Bovendien houden KLM’s toekomstplannen geen rekening met overheidsmaatregelen voor krimp van Schiphol. Het is schokkend dat KLM geen uitleg, laat staan verontschuldigingen, aanbiedt voor het systematisch schenden van al deze gemaakte afspraken.

Grove schendingen

Dit zijn grove schendingen door een onderneming die miljardensteun van de Nederlandse belastingbetaler ontving. Al na de tweede rapportage van staatsagent Kremers sprak minister Kaag over „zeer gebrekkige naleving van de voorwaarden”, hetgeen zij kwalificeerde als „onacceptabel”. Wat betreft sanctiemaatregelen stelde zij onder meer: „We zijn er al mee bezig om uit te zoeken wat we kunnen doen.” Die ferme uitspraken deed zij tijdens een Kamerdebat waarin het kabinet goedkeuring vroeg voor het bijkopen van aandelen Air France–KLM. Dat stevige optreden achtte de minister blijkbaar nodig om die goedkeuring te krijgen. Nu, negen maanden later, bij nog forsere schendingen, is er van die kloeke teksten plots niets meer over. Slappe formuleringen daarentegen als „teleurstellend”, „nog een keer benadrukken”, „het was lovenswaardig geweest”.

Het is onvermijdelijk dat nu wel sanctiemaatregelen volgen. Iedere andere onderneming of burger die voorwaarden schendt voor toeslagen, subsidies of coronasteun wordt immers direct geconfronteerd met sancties door de gemeente, het UWV of de Belastingdienst. Bij opzettelijke schending wordt zelfs aangifte gedaan. Gelijke monniken, gelijke kappen.

In plaats van uitleg en verontschuldiging voor de omvangrijke contractbreuk, heeft KLM onlangs een kort geding aangekondigd tegen de Nederlandse overheid om de 8 procent krimp van Schiphol aan te vechten. De luchtvaartmaatschappij stapt wel naar de rechter om het overheidsbeleid voor natuur en leefklimaat onderuit te halen, maar lapt de voorwaarden van het miljardenpakket waarmee diezelfde overheid KLM voor een faillissement behoedde intussen aan haar laars.

Geen formele sanctiemaatregelen

Eerdere uitspraken van minister Kaag wijzen erop dat in de steunvoorwaarden geen formele sanctiemaatregelen zijn opgenomen. Dat is een forse omissie van het kabinet waar KLM nu misbruik van maakt, en die in een eventuele toekomstige situatie gecorrigeerd moet worden. Niettemin is er een scala aan maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld: een harde eis, inclusief sanctiemaatregelen, aan KLM om per direct aan alle voorwaarden te voldoen. De rechter vragen het privaatrechtelijke steuncontract van 3,4 miljard euro te ontbinden, met schadevergoeding. De overige steunmaatregelen – 2 miljard euro NOW-steun en 1,5 miljard euro aan belastinguitstel – inzetten om naleving te bevorderen. Of: het aandeelhouderschap van moederbedrijf Air France-KLM, waarvoor 1 miljard euro belastinggeld is neergeteld, inzetten om bestuur en commissarissen van KLM tot naleving te dwingen of te ontslaan.

Lees ook: Kabinet wil af van coronasteun voor KLM

Als nu ook de Kamer dergelijke sanctiemaatregelen niet zou willen afdwingen, hoe serieus neemt de Kamer zichzelf dan? En waar dient de staatsagent dan voor, waarom hem nog langer zijn dan nutteloze werk laten doen?

Ten slotte is er nog de EU. Bij bekendmaking van het besluit van de Europese Commissie de staatssteun aan KLM goed te keuren noemde Eurocommissaris Verstager de steunvoorwaarden „very good”. Als nu die voorwaarden een wassen neus blijken te zijn, dan zullen de EU en niet gesteunde luchtvaartmaatschappijen (juridische) stappen richting de Nederlandse overheid overwegen. Dat zou de positie en reputatie van Nederland en de Haagse politiek verder aantasten.