Nieuwe proefvaccins tegen vogelgriep lijken goed te werken, komende zomer test in Nederland

Vogelgriep De WUR spreekt van „een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij”. Landbouwminister Piet Adema wil de vaccins komende zomer verder uittesten.
De nieuwe proefvaccins bleken doeltreffend in het bestrijden van ziekte en sterfte na infectie met het vogelgriepvirus.
De nieuwe proefvaccins bleken doeltreffend in het bestrijden van ziekte en sterfte na infectie met het vogelgriepvirus. Foto Sem van der Wal/ANP

Twee nieuwe proefvaccins zouden het aantal besmettingen van vogelgriep significant verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). De vaccins zouden voor zover bekend op kippen werken. Minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) wil de vaccins komende zomer testen op een of twee pluimveebedrijven. De universiteit spreekt van „een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij”.

Beide vaccins bleken doeltreffend in het bestrijden van ziekte en sterfte na infectie met het vogelgriepvirus. Daarnaast zouden ze verspreiding onder kippen voorkomen. De geteste vaccins zijn echter nog niet gebruiksklaar. De onderzoekers benadrukken dat het om proeven in een laboratorium gaat. Verder onderzoek moet uitwijzen of de vaccins ook in de praktijk werken. Met name over de duur van de werkzaamheid en de mate van immuniteit van het vaccin is nog onduidelijkheid. Bovendien zijn de vaccins nog niet geregistreerd in de Europese Unie.

De aangekondigde proef, die deze zomer start, zal volgens het ministerie van Landbouw meer dan een jaar duren. Voor het einde van het jaar hoopt minister Adema de eerste resultaten over de werking van het vaccin te krijgen. De huidige golf van vogelgriep is de grootste ooit in Europa, zo meldde de Europese infectieziektedienst ECDC afgelopen oktober. Sinds deze epidemie begon, in oktober 2021, zouden in Europa al ruim 2.500 uitbraken zijn geteld op pluimveebedrijven en ruim 3.500 onder wilde vogels. Zo’n 50 miljoen kippen en ander pluimvee zijn geruimd, waaronder 5 miljoen in Nederland. In verschillende Europese landen wordt al langer gezocht naar een werkend vaccin.

Correctie (17 maart 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de proefvaccins ook op kalkoenen werken. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.

Lees ook: Hoe groot is het gevaar van de grootste vogelgriepuitbraak ooit voor de mens?