Stop op vergunningen in Noord-Brabant vanwege verslechterde natuur door stikstofuitstoot

Stikstofuitstoot De provincie Noord-Brabant stelt vergunningenstop in na een analyse van vijftien Natura 2000-gebieden. Hieruit bleek dat de natuur ondanks eerdere beschermingsmaatregelen de afgelopen jaren verder is achteruitgegaan.
Een nieuwbouwwijk in aanbouw in het Brabantse Lierop.
Een nieuwbouwwijk in aanbouw in het Brabantse Lierop. Foto Rob Engelaar/ANP

Noord-Brabant geeft voorlopig geen nieuwe vergunningen uit voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. Dat schrijft de provincie woensdag naar aanleiding van nieuwe analyses, waaruit blijkt dat de natuur in Noord-Brabant te hard achteruitgaat. Als die ontwikkeling zich doorzet, stelt de provincie, „krijgen we een totale verschraling van de natuur”.

De bestaande maatregelen zijn volgens de provincie niet voldoende om de Europese natuurdoelen te halen. Door „verzuring, vermesting en verdroging” verdwijnen planten, bomen, insecten en vogels uit de Brabantse natuurgebieden. Daarom zijn „aanvullende maatregelen” nodig, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak, GroenLinks). Een daarvan is „het verlagen van de stikstofdepositie van bronnen buiten het gebied”. Volgens de provincie is ook landelijk „meer duidelijkheid nodig op het gebied van stikstof, vergunningsverlening en landbouw”.

Eerste provincie

Per direct geeft de provincie geen vergunningen meer uit voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en verduurzaming die stikstofgevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Ook nog niet vergunde nieuwe woningbouwprojecten met negatieve natuureffecten komen in de wachtstand. Projecten zonder stikstofuitstoot kunnen wel doorgaan.

De analyses waarop de provincie haar besluit baseert, zijn de zogeheten natuurdoelanalyses. Van het Rijk moeten de provincies deze analyses op 1 april hebben afgerond. Zij dienen als input voor het bepalen van de stikstofmaatregelen in elke provincie. De eerste versie van die plannen moeten de provincies uiterlijk 1 juli indienen.

Noord-Brabant is de eerste provincie die in deze mate ‘op slot’ gaat. „Volgens de Wet natuurbescherming zijn wij als bevoegd gezag verplicht om de laatste wetenschappelijke inzichten op dat gebied te gebruiken bij het wel of niet verlenen van vergunningen”, zegt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, CDA).

Hoelang de stop gaat duren, is onduidelijk. Volgens de provincie liggen er op dit moment ruim honderd vergunningsaanvragen die door de stop niet kunnen worden toegekend.