‘Kinderen zijn het zó afgeleerd om in de natuur te zijn’

Melle Tukker (50) is de oprichter van Samen Natuurlijk. In Utrecht wil hij voormalige landbouwgrond omzetten in een plek in de natuur voor jongeren.

‘Mijn belangrijkste drijfveer is dat het niet de juiste kant op gaat in de wereld. Daar is onze generatie, ik ben vijftig jaar oud, ook mede schuldig aan. Ik vind het belangrijk om daar iets tegenin te brengen, om toekomstige generaties te helpen. Bijvoorbeeld door een plek te creëren waar ook jonge generaties kunnen komen, waar ze zich thuis voelen, in de natuur.”

„Ik mis in het onderwijs vooral dat kinderen iets met hun gevoel en hun lijf doen. Het is zo cognitief allemaal, zo gericht op het denken. Er gaan hele dagen voorbij zonder dat ze iets met hun lichaam hoeven te doen. Dus kinderen die misschien achterblijven in ons schoolsysteem en een stempel krijgen – voor hen wil ik een plek maken waar ze zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat het heel goed is dat kinderen zich ook eens mogen vervelen. Waarbij ze een halve dag in het gras liggen en naar de wolken kijken. Of dat ze in bomen klimmen, een vuurtje leren stoken.”

„Daarom werk ik samen met een partner aan het project Samen Natuurlijk, waarbij we een stuk land van vier tot acht hectare voormalige landbouwgrond willen omzetten in een plek in de natuur voor jongeren. We hebben een stuk grond op het oog ten noorden van de stad Utrecht, en zijn daarover in gesprek met de provincie en scholen.”

„Idealiter wordt het een plek waar kennisinstellingen, lokale overheden, regeneratieve clubs, scholen en ouders sámen een ontmoetingsplaats creëren. Je kunt er kinderen ook bezig laten zijn met het zaaien en oogsten van groente en fruit bijvoorbeeld. Een voedselbos, een regeneratieve moestuin, een plek om samen te komen, te spelen.”

„Kinderen bedenken er samen met kennisinstituten oplossingen voor hedendaagse problemen door het ervaren van en spelen in de natuur. Natuurherstel en -behoud op voormalige landbouwgrond. Misschien dat er ook interesse is vanuit de GGZ, omdat het buiten zijn in de natuur juist ook heel helend kan zijn voor jongeren met psychische problemen.”

Laat de natuur beter achter

„Wij geloven heel erg in een regeneratieve samenleving, een samenleving die de natuur beter achterlaat dan ze haar aantreft, en ik zie het ook als stapje in die richting. Het is nog zeker niet rond, en er moet nog wel financiering voor komen. Ik geloof dat we dit binnen een jaar of twee kunnen realiseren: er zijn zoveel mensen, burgercoöperaties, scholen en ook overheden bezig met dit thema nu.”

„En ja, voor sommige kinderen en jongeren zal het lastig zijn om ze van hun scherm af te krijgen, kinderen zijn het door hun omgeving zó afgeleerd om in de natuur te zijn. Maar het mooie is dat als je het kinderen zelf vraagt, zij zeggen dat ze liever buiten spelen dan filmpjes op de iPad te kijken.”

„Ik ben altijd ondernemer geweest in de horeca. De laatste jaren merkte ik dat dat het niet meer was voor me. Ik ben ook vrij oud vader geworden, waardoor ik anders in het leven ben gaan staan.”

„Ik geef sinds 2019 trainingen aan ouders en kinderen in de natuur. Dan trekken we samen een dag de natuur in om de onderlinge band te versterken, bijvoorbeeld rondom een scheiding of een overlijden van een van de ouders.”

„Of als een kind uit huis gaat en de ouders het kind moeten loslaten. De natuur zorgt vrijwel altijd voor meer verbinding, nieuwe inzichten, tranen ook vaak. De natuur zorgt ervoor dat je in je lichaam komt en uit je hoofd gaat. Mensen worden veel rustiger. Het tempo wordt lager. Je krijgt andere gesprekken. Legt andere connecties. En dat wil ik nu ook op een vaste plek voor elkaar krijgen. Want dat is wat we nu echt nodig hebben.”

In deze rubriek: ideeën en plannen van en voor een nieuwe generatie. Zie ook de nieuwsbrief Future Affairs (gratis aanmelden: nrc.nl/futureaffairs).
Opgetekend door