Kunstmuseum in Almere voorlopig van de baan

Te duur Het college van Almere wil stoppen met het verder ontwikkelen van een nieuw kunstmuseum in de stad. Museum M. zou zich toeleggen op grote kunstwerken en ‘immersieve kunst’.

Kunstpaviljoen M. (het ronde gebouwtje op de achtergrond) was onderdeel van de Floriade en is nog steeds geopend.
Kunstpaviljoen M. (het ronde gebouwtje op de achtergrond) was onderdeel van de Floriade en is nog steeds geopend. Foto Olivier Middendorp

De ontwikkeling van kunstmuseum M. in Almere wordt voorlopig gestaakt. Dat staat in het advies dat het college in Almere donderdag aan de gemeenteraad stuurde. De reden daarvoor is financieel: uit de recente financiële kwartaalrapportage blijkt dat de gemeente Almere kampt met een oplopend structureel tekort, waardoor er minder ruimte is voor langdurige ondersteuning van nieuwe, grootschalige initiatieven zoals het kunstmuseum. „De ambitie is op dit moment te groot”, liet het college weten. Het college wil wel tot in 2025 doorgaan met het al bestaande kunstpaviljoen M.

De ambities van Almere met museum M. waren inderdaad groot. Het museum zou zich toeleggen op zogeheten immersieve kunst, in aansluiting op de collectie landschapskunst die verspreid is over de provincie Flevoland. Die buiten-ervaring wil het museum uitbreiden naar een binnen-ervaring, zo staat te lezen in de aanvraag voor rijkssubsidie voor wat toen nog kunstmuseum Flevoland werd genoemd.

„De instelling wil een plek worden voor driedimensionale objectkunst van groot formaat, waar in bestaande musea vaak geen plek voor is (...). Over vijf jaar beoogt zij bereikt te hebben dat Flevoland bekend staat als dé plek voor grootse actuele landschapskunst en multimediale kunst.” De Raad voor Cultuur oordeelde positief over de subsidie-aanvraag voor 250.000 euro, en het museum is vervolgens opgenomen in de culturele basisinfrastructuur (BIS).

Naast het rijk had ook de provincie geld toegezegd voor het museum. Nadat de gemeenteraad heeft besloten over het advies van het college om het museum af te blazen, moeten de gevolgen daarvan worden besproken met de provincie en het rijk.