‘Statenleden FVD en afsplitsingen vaakst afwezig bij vergaderingen’

Provinciepolitiek Met 86 zetels kwam Forum voor Democratie in 2019 als grote winnaar uit de Provinciale Statenverkiezingen. Maar de verkozenen melden zich het vaakst af voor Statenvergaderingen.
De Statenzaal van de Provinciale Staten in Friesland. Forum voor Democratie was goed voor ruim een derde van alle afwezigheden tijdens Statenvergaderingen.
De Statenzaal van de Provinciale Staten in Friesland. Forum voor Democratie was goed voor ruim een derde van alle afwezigheden tijdens Statenvergaderingen. Foto Sander Koning/ANP

Statenleden van Forum voor Democratie en zijn afsplitsingen bleven de afgelopen vier jaar het vaakst weg tijdens vergaderingen van Provinciale Staten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen over de afgelopen bestuursperiode. De partij was goed voor ruim een derde van alle afwezigheden. Omdat de partij over alle provincies gezien 15 procent van de zetels bezet, is dat in verhouding dus vaker dan andere partijen. Zo namen het CDA (114), de VVD (139) en de SP (139) na Forum het grootste aandeel van de absenties voor hun rekening.

De bevindingen van de NOS zijn gebaseerd op online gepubliceerde notulen en besluitenlijsten van de Statenvergaderingen tussen eind maart 2019 en december 2022. Sinds de installatie van de Provinciale Staten in alle provincies meldden 1.296 leden zich afwezig voor een vergadering. In 444 van de gevallen ontbrak een vertegenwoordiger van Forum of een van zijn afsplitsingen bij de vergadering. Ook op de lijst van individuele Statenleden die het vaakst afwezig zijn, is Forum sterk vertegenwoordigd. Negen van de tien meest afwezige politici stonden in 2019 op een kieslijst van FVD. In een reactie aan de NOS benadrukt de partij dat haar leden geen beroepspolitici zijn en „een bredere invulling aan het statenlidmaatschap geven dan alleen de aanwezigheid bij commissievergaderingen”.

Met 86 zetels kwam Forum voor Democratie in 2019 als grote winnaar uit de Provinciale Statenverkiezingen. Inmiddels beschikt het nog maar over 23 van deze zetels. Verschillende onthullingen en schandalen deden de partij lokaal afbrokkelen in tal van afsplitsingen.

Ook per provincie zijn verschillen in afwezigheid te noteren. Zo bleven in Friesland de minste Statenleden weg: met 52 afwezigheden goed voor een absentiegraad van 2,7 procent. Ook in Groningen en Utrecht zat de absentie onder het landelijke gemiddelde van 5,5 procent. De provincie Drenthe zag dan weer een minder trouwe opkomst bij de vergaderingen van haar Statenleden, de afwezigheidsgraad was daar 7,2 procent.

Lees ook: Gekozen FvD’ers vormen vernuftig netwerk met tal van dubbelfuncties