Bijna honderdduizend woningen vertraagd door wegvallen ‘bouwvrijstelling’

Stikstofcrisis Uit onderzoek van het EIB blijkt dat de bouw van 1 op 10 nieuwe woningen fors vertraging oploopt. Zeker achtduizend woningen kunnen waarschijnlijk helemaal niet gebouwd worden.

Bouw van huizen in de nieuwbouwwijk Elzenhagen in Amsterdam-Noord.
Bouw van huizen in de nieuwbouwwijk Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

De bouw van bijna honderdduizend woningen loopt door het wegvallen van de ‘bouwvrijstelling’ forse vertraging op. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van branchevereniging Bouwend Nederland. De bouw van zeker achtduizend huizen kan helemaal niet doorgaan.

Begin november vorig jaar haalde de Raad van State een streep door de bouwvrijstelling. Die maakte het tot dan toe mogelijk om door te bouwen tijdens de stikstofcrisis, doordat de stikstofuitstoot van bouwbedrijven niet werd meegeteld in de vergunning. Nederland negeerde zo Europese wetgeving, maar dat mag niet langer. Bouwbedrijven moeten sinds de uitspraak voor elk bouwproject stikstofberekeningen maken.

Het EIB-onderzoek laat zien wat de impact van het vonnis van de Raad van State is op de bouwopgave van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA). De Jonge heeft beloofd tot en met 2030 ruim 900.000 woningen te bouwen. Die belofte was al ambitieus, maar lijkt inmiddels steeds onrealistischer nu ook de bouwkosten zijn gestegen en woningprijzen dalen door de stijgende rente.

Ecologisch onderzoek

Voor het onderzoek heeft het EIB een enquête afgenomen onder 460 bouwbedrijven, waaronder ook de grotere bouwbedrijven die actief zijn in grootschalige woningbouw. Voor al hun projecten moet zij laten zien wat de uitstoot is van hun bouwmachines met een zogenaamde Aerius-berekening en aantonen dat ze geen schade aan de natuur berokkenen. Dit zorgt op korte termijn voor ieder bouwproject voor twee maanden vertraging. Volgens het EIB-onderzoek is dit niet proportioneel, omdat in veel gevallen wordt vastgesteld dat de natuur geen schade oploopt door het bouwproject.

Lees ook: Vier projecten die laten zien hoe indringend de stikstofcrisis in Nederland is

Als natuurschade niet volledig kan worden uitgesloten, moet er aanvullend een ecologisch onderzoek en een bijbehorende natuurvergunning komen. Dat geldt volgens het EIB voor de bouw van een op de tien woningen. De „administratieve lasten” van deze onderzoeken zijn „omvangrijker”, aldus het EIB, en hebben een langere „doorlooptijd”. Ze kosten nog eens zes tot negen maanden en de bouwer en ontwikkelaar moeten ze betalen.

Het EIB is ervan uitgegaan dat er voldoende capaciteit is bij bureaus die berekeningen uitvoeren, terwijl er een tekort is aan deskundigen voor ecologisch onderzoek. Ook bij de gemeenten – die de rapportage controleren – zijn grote capaciteitsproblemen. EIB-directeur Taco van Hoek noemt het onderzoek „een behoedzame schatting”. Van Hoek: „Er is inderdaad een risico op nog meer vertraging.” Bovendien, zegt Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland, liggen er momenteel ook een groot aantal infrastructurele projecten stil door een gebrek aan stikstofruimte. Het EIB-onderzoek vreest „op korte termijn” voor verdere vertraging door nieuwe uitspraken van de Raad van State.

Hoge kosten bouwbedrijven

Voor bouwers en projectontwikkelaars is het schrappen van de bouwvrijstelling een financiële strop, zo blijkt uit het onderzoek. De bouwvertraging kost de sector de komende vijf jaar zo’n 340 miljoen euro, berekende het EIB. Alleen al dit jaar maakt de bouw zo’n 100 miljoen euro aan extra kosten. Dit gaat vooral naar aanvullend onderzoek voor er een schop in de grond mag. Grootste kostenpost: geld dat geïnvesteerd wordt in bouwprojecten die helemaal niet doorgaan.

De bouwvertraging kost de sector de komende vijf jaar zo’n 340 miljoen euro

De bouw van zeker achtduizend woningen zal de komende jaren naar verwachting niet doorgaan, omdat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen, of omdat er onvoldoende stikstofruimte in de buurt is. Om te kunnen bouwen is er stikstofruimte nodig, die kan worden gekocht van bijvoorbeeld stoppende boeren. Naast gemeenten zijn er ook andere partijen die interesse hebben in stikstofruimte. Zo kochten Schiphol en FrieslandCampina recent uitstootrechten van boeren op voor hun eigen vergunning.

De bouw kan zelf ook maatregelen nemen zodat een bouwproject toch kan doorgaan, door met elektrisch bouwmaterieel zoals busjes, trilapparaten en graafmachines te werken. Dit helpt om kleine overschrijdingen van de norm terug te dringen, maar volgens het EIB duurt het nog jaren voordat bouwers zo ver zijn. Als het aan de bouwbranche ligt, komt er een einde aan de verplichting om voor elk bouwproject een stikstofberekening te doen. Minister De Jonge liet in een commissiedebat donderdag weten dat er gewerkt wordt aan een ‘generieke voortoets’ – maar het niet valt te zeggen hoelang dit nog duurt.