Tata Steel krijgt boete van 110.000 euro vanwege overtreden milieuregels

Staalindustrie De boete zal weinig indruk maken op de staalproducent, die normaliter een omzet draait van rond de 5 miljard euro en daarvan zo’n 300 miljoen overhoudt als winst.
De Tata Steelfabriek bij IJmuiden.
De Tata Steelfabriek bij IJmuiden. Foto Olivier Middendorp

De rechtbank van Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel woensdag twee boetes opgelegd van in totaal 110.000 euro vanwege het overtreden van milieuregels. Tussen 2018 en 2021 heeft het Indiase bedrijf in IJmuiden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer het „niet voorkomen van stofverspreiding, het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven” en het „onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen”.

Tata Steel zegt zelf inmiddels al maatregelen te hebben getroffen tegen de overtredingen, maar de rechter legt de boete alsnog op. De boete zal weinig indruk maken op de staalproducent, die normaliter een omzet draait van rond de 5 miljard euro en daarvan zo’n 300 miljoen overhoudt als winst.

Tegen het zware industrieconcern loopt sinds mei 2021 een mega-aangifte, gedaan door advocaat Bénédicte Ficq namens bijna elfhonderd organisaties en burgers vanwege de gezondheidsschade die omwonenden zouden oplopen door de uitstoot van de Tata Steelfabriek in IJmuiden. Ficq zegt dat de staalfabriek „willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten”.

Eerder op woensdag werd bekend dat ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangifte doet tegen Tata Steel. Het bedrijf zou de wet overtreden omdat het slecht afgestelde stofmonitoren gebruikt, waardoor de gemeten uitstootresultaten volgens de Omgevingsdienst niet betrouwbaar zijn. In oktober vorig jaar had dit probleem opgelost moeten zijn, dat is niet gebeurd. Het OM zal onderzoeken of sprake is van opzet.