Nederland krijgt toch weer hoogleraar Fries, RUG stelt interim aan

Tweede Rijkstaal Vorig jaar september ging hoogleraar frisistiek Goffe Jensma met emeritaat, waarmee Nederland zijn enige professor in dit vakgebied verloor. Dat er geen nieuwe hoogleraar werd aangesteld, was tegen de afspraken met de provincie Friesland in.
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto via ANP/Hollandse Hoogte/ProNews

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt professor doctor Arjen Versloot aan als interim-hoogleraar Friese taal en cultuur voor de komende vijf jaar. Dat meldt de RUG woensdag. De hoogleraar Germaanse taalkunde wordt daarmee de enige hoogleraar Fries in Nederland. Hij wordt twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Fries geniet als tweede Rijkstaal een beschermde status. De RUG krijgt jaarlijks 110.000 euro subsidie van de provincie Friesland om Fries aan de universiteit te behouden. Momenteel telt het studieonderwerp vier studenten. Van die subsidie moet onder meer een gespecialiseerde hoogleraar worden bekostigd. Vorig jaar september ging hoogleraar frisistiek Goffe Jensma met emeritaat, waarmee Nederland zijn enige professor in dit vakgebied verloor, en de RUG zich dus niet langer hield aan de afspraak met de provincie.

Lees ook En toen was er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer, tegen de afspraken in

‘Geen geschikte kandidaat’

Wel werd de postdoc Anne Merkuur aangesteld als universitair docent Fries, voor twee dagen per week. Die beslissing stuitte op veel weerstand. Zeventig schrijvers, wetenschappers en bestuurders stuurden een kritische open brief naar de RUG, er werden Kamervragen gesteld en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, CDA) zei zich „oprecht zorgen” te maken over het behoud van Fries als universitair vakgebied.

Medio vorig jaar ging de RUG op zoek naar een hoogleraar om Jensma permanent op te volgen. Die werving leverde volgens de universiteit „geen geschikte kandidaat” op. De directeur van het Fries historisch centrum Tresoar Arjen Dijkstra zei in januari tegen NRC dat er minstens tien geschikte kandidaten waren binnen de frisistiek, maar „die zijn niet allemaal benaderd door de RUG”. Hoogleraar Versloot is aangesteld voor vijf jaar, waarna de RUG zoals het er nu uitziet opnieuw op zoek moet naar een vaste kracht voor de positie.