Lousewies van der Laan: „Met alleen regels kom je er niet. We hebben een cultuuromslag nodig.”

Foto Ade Johnson/ANP

Interview

Lousewies van der Laan: ‘Laat Kamerleden twee jaar afkoelen, voor ze gaan lobbyen’

Lobbyen is belangrijk, maar kapitaalkrachtige bedrijven hebben te veel macht, zeggen onderzoekers van Transparency International.

Ooit was ze zelf Tweede Kamerlid en Europarlementariër, nu onderzocht de directeur van de Nederlandse tak van Transparency International, Lousewies van der Laan, zelf een jaar lang de lobby in Den Haag. De toon van het dinsdag gepubliceerde rapport is streng. Sinds het vorige onderzoek, zeven jaar geleden, is er niets veranderd, meent TI. Uit het onderzoek blijkt dat de gepubliceerde agenda’s van bewindspersonen niet volledig zijn, en de lobbyparagrafen van wetsvoorstellen niet compleet. Daarnaast betogen de onderzoekers dat Tweede Kamerleden ten minste twee jaar wettelijk verplicht moeten ‘afkoelen’ voordat ze gaan lobbyen.

Het rapport komt een week nadat Raymond Knops (CDA, defensiewoordvoerder) afscheid nam van de Tweede Kamer en bij de defensielobby begon, maar dat is toeval, aldus Van der Laan.

Dat er helemaal niets gebeurt in de regelgeving voor lobbyisten is een scherpe stelling. Neem het lobbyverbod.

„Dat zijn recente maatregelen, na incidenten. Het lobbyverbod werd ingesteld na het vertrek van toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) naar de energielobby. Wij vinden het niet ver genoeg gaan. En niet alles is compleet. Neem het lobbyregister, waarin staat wie lobbyen in het parlement. In dat register staan tachtig mensen, terwijl bij de branchevereniging zeshonderd mensen staan ingeschreven.”

Dus nog betere en strengere regels?

„Met alleen regels kom je er niet. We hebben een cultuuromslag nodig. Het blijft vanzelfsprekend in Den Haag dat voormalig politici lobbyist worden. Bijna de helft zet die stap, becijferden wij. Een defensiewoordvoerder wordt defensielobbyist. Fred Teeven (VVD) legaliseerde als staatssecretaris Veiligheid en Justitie de online goksector en is nu lobbyist voor diezelfde sector.”

Waarom is dat erg?

„Begrijp me niet verkeerd: lobby is een belangrijk onderdeel van het wetgevingsproces. We zeggen niet dat niemand mag lobbyen. Het gaat om een gelijk speelveld in het wetgevingsproces; dat iedereen daar evenveel invloed op heeft. Nu hebben kapitaalkrachtige bedrijven nog te veel macht.”

„42 procent van de Nederlanders heeft tegelijkertijd het gevoel dat de politiek-bestuurlijke elite baantjes en contracten voor elkaar regelt, zien wij in ons onderzoek. Dat beeld bevestig je als je meteen na je politieke functie overstapt naar een lobbykantoor. En daarmee schaad je uiteindelijk de politiek.”

Wat is een concreet voorbeeld waarbij dat fout ging?

„De gaswinning in Groningen. De kapitaalkrachtige NAM kwam tegenover burgers te staan die niet de financiële middelen hebben om dure lobbykantoren in te huren om hun stem te laten horen. Want wordt hun stem wel gehoord, of leunen we te veel de kant op van de prachtige presentaties van lobbyisten die het allemaal mooi geformuleerd hebben?”

Wat zijn de eerste stappen voor die cultuuromslag?

„Het begint met praten. En we stellen concrete maatregelen voor, waaronder: Een afkoelperiode voor iedereen, niet alleen voor bewindspersonen. Ministeries moeten de lobbyparagraaf volledig invullen. Het huidige lobbyregister is alleen voor de Tweede Kamer. Wij willen een overheidsbreed lobbyregister.”

„We moeten ook af van het demoniseren van wachtgeld. Ik hoorde Van Nieuwenhuizen na haar vertrek zeggen dat ze in ieder geval geen gebruik maakt van de wachtgeldregeling. Maar politiek is geen normaal werk: je kunt van de ene op andere dag werkloos worden. Wachtgeld is een goed middel om te voorkomen dat je tijdens je Kamerlidmaatschap of ministerschap een nieuwe baan zoekt.”

Over de afkoelperiode: verschillen Kamerleden en bewindspersonen daarin niet wezenlijk? Bijna alle vergaderingen van Kamerleden zijn openbaar.

„Lobbykantoren benaderen Kamerleden niet voor niets. Een Kamerlid heeft juiste telefoonnummers. Ik werd benaderd door de regering van Azerbeidzjan en een ICT-bedrijf. Ik heb niets met ICT. Maar het bedrijf zei: ‘Als jij belt, wordt de telefoon opgenomen’.”

Wat is uw advies zijn aan werkzoekende ex-Kamerleden?

„Het zou helpen als zij een vertrouwenspersoon krijgen met wie ze kunnen overleggen over integriteit. En realiseer je dat je in de spotlight staat. Keuzes hebben effect op de samenleving als geheel en het vertrouwen in de politiek. Krab je twee keer achter de oren, als je een lobbyverzoek krijgt.”