Baudet begint weer een commercieel bedrijf – en meldt dat opnieuw niet

Politieke partijen FVD-leider Thierry Baudet riskeert een nieuwe sanctie in de Kamer wegens het niet melden van zijn commerciële belangen. Hij is een handel in boerenproducten begonnen. Zijn fractiegenoten doen ook mee.

Thierry Baudet bij het boerenprotest in juli 2021 in Den Haag.
Thierry Baudet bij het boerenprotest in juli 2021 in Den Haag. Foto Laurens van Putten/ANP

Vorig najaar werd Thierry Baudet door een meerderheid van zijn collega-Kamerleden nog een week geschorst, eerder had hij al een berisping gekregen. En nu riskeert hij voor de derde keer een sanctie omdat hij opnieuw een (nieuwe) commerciële activiteit welbewust niet wil melden bij het daarvoor bedoelde openbare register voor ‘Nevenfuncties en belangen’ van Kamerleden. Hetzelfde geldt voor zijn fractiegenoten Freek Jansen, Gideon van Meijeren en Ralf Dekker.

Eind december, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, werd in het Noord-Brabantse Schijndel de firma Eerlijk Eten BV ingeschreven, een online bezorgdienst van maaltijdpakketten met verse producten van het Nederlandse boerenland. Bijna de voltallige partijtop van Forum voor Democratie is ingeschreven als bestuurder van het nieuwe bedrijf – behalve Baudet, Jansen, Van Meijeren en Dekker ook de vicevoorzitter van het partijbestuur, Joris van den Oetelaar. Ze zijn ook aandeelhouder.

Uitgeverij

Baudet zegt „principiële bezwaren” tegen het openbare register voor nevenfuncties te hebben. „Het is totale onzin om aan andere Kamerleden te laten weten wat ik allemaal doe.” Hij wil niet zeggen hoeveel geld de aandeelhouders in het nieuwe bedrijf hebben geïnvesteerd.

Baudet zegt een derde sanctie niet te vrezen, na de twee eerdere die hij kreeg opgelegd na advies van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Het belangenregister van de Kamer moet zorgen voor transparantie van politici over donaties en nevenactiviteiten met eventuele financiële belangen, om ongewenste belangenverstrengeling tegen te gaan.

De sancties die Baudet vorig jaar kreeg opgelegd, hadden te maken met de aan Forum gelieerde uitgeverij waarvan drie FVD-Kamerleden bestuurder zijn. Acht andere Kamerfracties, waaronder de vier regeringspartijen, hadden hierover een klacht ingediend, omdat Baudet en zijn fractiegenoten dit belang niet hadden gemeld in het register.

Het is leuk en goed als een onderneming in de praktijk brengt wat we als partij vinden

Thierry Baudet

Volgens Baudet is het nieuwe bezorgbedrijf voor maaltijdpakketten geen onderdeel van de partij, maar „ligt het wel in het verlengde”. „Het is een zelfstandig bedrijf, er zit geen geld van Forum in, maar het past wel in onze visie. Het is leuk en goed als een onderneming in de praktijk brengt wat we als partij vinden.”

De bezorgdienst Eerlijk Eten begint volgens de website deze maand en heeft tot doel het bieden van een „eerlijke prijs” voor boeren, „zonder tussenkomst van de supermarkt”. De bezorgdienst heeft zowel een politiek als economisch motief, is te lezen op de site. „Wij geloven in het belang van traditie en gemeenschap en de voordelen van het eten van lokaal geteelde seizoensproducten. Via Eerlijk Eten willen we ons inzetten om lokale boerenbedrijven te ondersteunen en om het mensen gemakkelijk te maken toegang te krijgen tot vers voedsel direct van het land.”

Lees ook eerste sanctie Baudet: Berisping wegens achterhouden nevenfuncties

Landbouwparagraaf

Deze passage heeft grote gelijkenis met de landbouwparagraaf in het verkiezingsprogramma van FVD. Daarin pleit de partij onder meer voor „meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem” en het „verkleinen afstand tussen voedselproductie en consument”. Of de partij dit bedrijf zal gaan gebruiken in de Provinciale Statenverkiezingen, is niet duidelijk.

Hoewel FVD de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet steeds heeft gesteund, is die liefde niet altijd wederzijds geweest. In juli 2021 kreeg partijleider Baudet ruzie met de organisatie van een stikstofdemonstratie op het Malieveld toen hij niet mocht spreken op het podium.

Anders dan de vorig jaar opgerichte ‘Forum-scholen’ en de in november gelanceerde ‘Forum-app’ valt Eerlijk Eten volgens partijleider Baudet niet onder ‘Forumland’, een door hem geschetste parallelle wereld waarin leden van FVD louter onderling zakendoen, elkaar diensten aanbieden en informatie uitwisselen. Op de website van de nieuwe bezorgdienst is op dit moment geen enkele verwijzing naar de partij te vinden.