Vaandeldrager van het Nederlandse bedrijfsleven met toegangspas tot de premier

Persoon van de week Ingrid Thjjssen droeg deze week als voorzitter van VNO-NCW op het Cathuis de zorgen van het bedrijfsleven uit.
Foto Daniel Niessen

Ingrid Thijssen, waar kennen wij haar ook alweer van?

Thijssen is sinds 2020 voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wie die plek bekleedt, weet één ding zeker: je erft een positie die invloed garandeert. Je hebt een toegangspas tot de minister president en mag meepraten over alles wat bedrijvig Nederland aangaat.

Waarom is ze nu in het nieuws?

Het Nederlandse ondernemingsklimaat. Donderdag kwamen bedrijven als Philips en Schiphol, VNO-NCW en het kabinet op initiatief van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken, VVD) bijeen op het Catshuis. Ze spraken over de zorgen die leven bij ondernemers over maatregelen die ongunstig zouden zijn voor hun concurrentiepositie. Thijssen probeert de regering zo ver te krijgen dat Nederland concurrerend moet blijven met andere landen. Dit weekend spreekt ze daarover ook op de Bilderbergconferentie. Daar ontmoeten bedrijvend en besturend Nederland elkaar in informele setting in het gelijknamige Oosterbeekse hotel.

Lees hier het opiniestuk van Thijssen: Overheid, bedrijven rennen weg uit Nederland

Wat kan Thijssen daaraan veranderen?

Als voorzitter van VNO-NCW is ze feitelijk de vaandeldrager van het Nederlandse bedrijfsleven. Thijssen klaagt al langer over het vestigingsklimaat. In een opiniestuk in NRC stelde ze afgelopen zomer dat Nederland „niet langer een logische plek is om je te vestigen” en zou er sprake zijn van een „exodus” onder bedrijven. Dat Nederland in allerlei internationale vergelijkingen nog altijd goed voor de dag komt, kwam daarbij overigens niet aan de orde.

Thijssens oproep stond niet op zich. Bedrijven klagen al langer over de hoeveelheid regels, de bouwvertraging die de stikstofproblematiek oplevert, en eisen die worden gesteld op het gebied van verduurzaming. Afgelopen tijd sprak ook Boskalis-topman Peter Berdowski zich wederom uit. Hij dreigt – niet voor het eerst, maar concrete verhuisplannen waren er tot nog toe niet – Nederland te verlaten omdat er voor het baggerbedrijf onwelgevallige wetgeving aankwam, zei hij in gesprek met het FD.

Een van de voorstellen waar Thijssen zich tegen verzet, is de duurzaamheidswet (IMVO). Bedrijven moeten straks nagaan of de productieketen als geheel geen schade veroorzaakt aan mens of milieu. „Als er straks iets mis is bij een toeleverancier van een toeleverancier van een toeleverancier in Nigeria, kan het gebeuren dat jij als ceo naar de gevangenis gaat”, zei Thijssen daar eerder over bij Op1.

Maar het probleem is volgens haar breder dan dat. De Verenigde Staten en Europa overspoelen, in een concurrentiestrijd met elkaar en China, de eigen markt met staatssteun. Juist waar het om verduurzaming gaat, moet Nederland flink subsidiëren in plaats van afschrikken, vindt Thijssen. Overigens is een van de EU-verduurzamingsplannen juist een voorstel om de duurzaamheid van de productieketen beter te verantwoorden.

En, levert het wat op?

Thijssen noemde de sessie donderdag „constructief”. Maar echt verder dan algemeenheden kwamen de deelnemers na afloop niet. „Het onderwerp is zo breed dat het belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven”, zei Thijssen. Dat is belangrijk „omdat we het verdienvermogen voor toekomstige generaties aan het verkwanselen zijn”, Of er nog meer sessies volgen, is niet bekend.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.