Opinie

Yo bro, lees je eigen taal

Christiaan Weijts

Er was goed, slecht en raar nieuws, bij de presentatie van de jaarcijfers van de boekenbranche, vorige week in de Rode Hoed. Goed: 3 procent groei. Slecht: 10 procent minder Nederlandstalige fictie. Vooral jongeren lezen liever Engels. Er waren zelfs geënquêteerden voor wie de eigen taal in druk nogal ‘cringe’ klonk. Raar. Ik kende het woord niet, maar nadat mijn kinderen me hadden bijgeschoold, ontdekte ik hoeveel dingen ik zelf cringe vind.

Dat 30 procent van onze universitaire bacheloropleidingen volledig Engelstalig is bijvoorbeeld. Deze week was er een Kamerdebat over en ook hier werd ‘de internationalisering’ soms voorgesteld als een onvermijdelijk natuurfenomeen.

Maar deze klimaatverandering is door mensen veroorzaakt. Door nogal cringy mensen. Jarenlang hebben universiteitsbestuurders een wet genegeerd waar geen woord Chinees bij zit. Onze Wet op het hoger onderwijs verplicht Nederlands als voertaal, tenzij „de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten ertoe noodzaakt” om daarvan af te wijken.

‘Noodzakelijk’ is stilzwijgend verschoven naar ‘wenselijk vanwege de marktwerking’. Internationale studenten leveren meer geld op. Het bedrijfsleven spreekt Engels. Allemaal economische argumentatie om de eigen kwaliteit en identiteit uit de collegezalen te kieperen.

Onderwijsminister Dijkgraaf (D66) komt volgende maand met een visie. Ik hoop vooral op helderheid. Welke specifieke opleidingen moeten in het Nederlands, welke in het Engels (en vanwege welke noodzaak), hoeveel internationale studenten willen we in welke stad maximaal toelaten? Als je kiest voor Engels als universitaire taal, met Engelse boeken en Engelssprekende medestudenten, is het niet vreemd dat de eigen taal ineens vreemd klinkt. To cringe: ineenkrimpen. Als burgers dat overkomt bij hun eigen taal, is het raadzaam om niet de taal te veranderen, maar die burgers.

Wat ik ook als tamelijk cringe ervaar is dat de CPNB overweegt het Boekenweekessay niet langer ‘essay’ te noemen. Die term roept in focusgroepen te veel associaties op met schoolwerk. Universiteiten en boekpromotors buigen liever naar de consument toe, in plaats van zelfbewust voor eigen culturele en academische waarden te staan.

Mijn angst is dat het Nederlands de status van zorgenkindje krijgt. Beschermingsprogramma’s. TikTok-campagnes. Yo bro, lees je eigen taal. Effectievere duwtjes het ravijn in zijn er niet.

Schrijver Gustaaf Peek schreef namens de Auteursbond een perfecte reactie: „Nederlandstalige muziek is al jaren onverminderd populair in uiteenlopende genres; van pop tot hiphop en concurreert met Engelstalige muziek.”

Juist. En dat was nooit gebeurd als S10 en Suzan & Freek niet soeverein achter de keuze voor hun taalpalet waren blijven staan. Stop maar, de focusgroep vindt het cringe. Daar is maar één woord voor. Tenenkrommend.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.