Inspectie: overlastgevende asielzoekers hebben wél toegang tot zorg

Asiel Overlastgevende asielzoekers die worden opgevangen in een speciale locatie hebben goed toegang tot gezondheidszorg, schrijft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De handhaving en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen is een locatie bij het azc waar overlastgevende asielzoekers worden gehuisvest. Dit stuk op de foto is het reuliere azc.
De handhaving en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen is een locatie bij het azc waar overlastgevende asielzoekers worden gehuisvest. Dit stuk op de foto is het reuliere azc. Foto Kees van de Veen

In de handhavings- en toezichtslocatie (htl) voor overlastgevende asielzoekers hebben de bewoners „over het algemeen” goed toegang tot gezondheidszorg. Maar door de strikte regels in de opvang „bestaat het risico” dat die toegang wordt „vertraagd” of „belemmerd”.

Dat schrijft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een donderdag verschenen rapport, dat werd opgesteld na eerdere zorgelijke bevindingen van de inspectie Justitie en Veiligheid over de veiligheid en leefbaarheid in de opvang.

In de htl, gelegen in het Drentse Hoogeveen, heerst een regime dat doet denken aan dat van een gevangenis: het toezicht is streng, er lopen boa’s met handboeien rond, de hekken zitten op slot. Afgelopen oktober schreef de inspectie Justitie en Veiligheid dat in de opvang met „regelmaat te veel dwang” wordt toegepast. Ook zag deze inspectie dat de toegang tot medische zorg voor htl-bewoners „beperkt is”. De inspectie Justitie en Veiligheid meldde die laatste bevinding bij de IGJ, die daarop specifiek de toegang tot zorg onderzocht.

Probleemgedrag

De IGJ concludeert nu dat er „geen structurele tekortkomingen” zijn in de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Bewoners van de htl kunnen zelf de huisarts bellen. Als een asielzoeker geen mobiele telefoon of beltegoed heeft, kan hij aan begeleiders om hun mobiele telefoon vragen. „Alleen bij agressie en/of overduidelijk poging tot onrust stoken wordt een telefoon volgens gesproken COA-medewerkers niet gegeven”, schrijft de IGJ. In zulke gevallen neemt de begeleider „zelf contact” op met de arts.

Veel htl-bewoners vertonen probleemgedrag, ziet de IGJ, veroorzaakt door „een gebrek aan perspectief, vaak in combinatie met psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek of verstandelijke beperking”. De trainingen voor het personeel zijn volgens de IGJ „vrijblijvend” en „niet structureel”. „Dit brengt het risico met zich mee dat de begeleiding onvoldoende is toegesneden op het bewonersprofiel.” Ook was er vanwege ziekte langdurig geen gedragsdeskundige op de locatie aanwezig. Volgens een woordvoerder van de IGJ is de gedragsdeskundige inmiddels weer aan het werk.

Lees ook: COA hield geweld in opvang stil voor inspectie

In januari bleek uit onderzoek van NRC dat het COA meerdere geweldsincidenten met minderjarige alleenstaande asielzoekers had verzwegen voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zo werd onterecht stilgehouden dat een jongen een zak over zijn hoofd kreeg om hem onder controle te houden. Er vonden op de locatie in totaal twintig geweldsincidenten plaats, maar de IGJ was nergens van op de hoogte. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zegde de Kamer toe met de inspectie en het COA in gesprek te gaan.