Ook gevangenisbevolking vergrijst, minister Weerwind onderzoekt hoe daarmee om te gaan

Rechtsbescherming Op dit moment is 2 procent van de gevangenispopulatie 65 jaar of ouder, maar dat percentage gaat de komende jaren stijgen. Rolstoeltoegankelijke cellen, brede deuren en liften behoren tot de mogelijke maatregelen om gevangenissen in te richten voor deze groep.
Net als in de rest van de Nederlandse samenleving, neemt het aandeel 65-plussers in gevangenissen de komende jaren toe.
Net als in de rest van de Nederlandse samenleving, neemt het aandeel 65-plussers in gevangenissen de komende jaren toe. Foto David van Dam

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) overweegt een aantal maatregelen die gevangenissen kunnen nemen om goed voorbereid te zijn op vergrijzing in de gevangenispopulatie. Dat schreef hij afgelopen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment is 2 procent van de gevangenispopulatie 65 jaar of ouder, maar dat percentage gaat de komende jaren stijgen.

Weerwinds Kamerbrief was een reactie op een eind vorig jaar uitgekomen rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarin pleit de raad voor speciale aandacht voor oudere gedetineerden. Over het gros van de aanbevelingen is Weerwind weinig enthousiast. Zo adviseert de RSJ om zoveel mogelijk te voorkomen dat ouderen überhaupt in de cel belanden, maar dat laat Weerwind over aan de rechter.

Voorlichting

De minister staat wel open voor aanpassingen aan cellencomplexen om die geschikter te maken voor ouderen. Het gaat dan om rolstoeltoegankelijke cellen, bredere deuren en liften. Weerwind wil ook dat gevangenissen meer kennis binnenhalen over ouderenzorg. Oudere gedetineerden krijgen al voorlichting over hoe ze zich na hun vrijlating staande moeten houden in een gedigitaliseerde samenleving.

Net als in de rest van de Nederlandse samenleving, neemt het aandeel van 65-plussers in gevangenissen toe. De situatie is volgens Weerwind nu nog „beheersbaar”. Van de bijna 30.000 mensen die in Nederland vastzitten is er een op de vijftig 65 jaar of ouder. In 2005 was dat nog 0,6 procent. Volgens een enquête van de Universiteit Leiden zijn oudere gevangenen over het algemeen positiever over de leefomstandigheden dan jongeren.