Vorig jaar meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2012, daling zet wel in

Woningmarkt Ruim 74.000 nieuwbouwwoningen werden in 2022 in Nederland opgeleverd. De piek lijkt daarmee bereikt: het aantal nieuw afgegeven nieuwbouwvergunningen daalt.
Nieuwbouwwoningen in de Sportheldenbuurt in Amsterdam.
Nieuwbouwwoningen in de Sportheldenbuurt in Amsterdam. Foto Aurelien Goubau

In 2022 werden ruim 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Dat is het grootste aantal sinds 2012. In totaal nam de Nederlandse woningvoorraad toe met 1,1 procent tot ruim 8,1 miljoen woningen. Daarvan schrijft het CBS 0,9 procentpunt toe aan nieuwbouw, de overige nieuwe woningen zijn onder meer omgebouwde kantoorpanden en opgesplitste bestaande huizen.

Dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen zo hoog zou zijn, had het CBS al verwacht. In de jaren voor 2022 werden veel vergunningen voor nieuwbouw afgegeven, een goede indicatie van het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen. Tussen het afgeven van een vergunning en het opleveren van een woning zit gemiddeld twee jaar.

Het CBS berekent de nieuwbouwcijfers sinds vorig jaar op een iets andere, preciezere, manier dan voorheen. In de oude methode, die tot 2022 standaard was, komt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen uit op ruim 73,5 duizend woningen, iets lager dan in de nieuwe. Voor de berekening van de totale woningvoorraad maakt het geen verschil.

Minder vergunningen voor nieuwbouw

Het aantal afgegeven vergunningen was in 2022 elk kwartaal lager dan in 2021, berekende het CBS in november. Dat sluit aan bij cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat verwacht dat er in 2023 zeventigduizend woningen worden bijgebouwd, 10 procent minder dan in 2022. Oorzaken zijn onder meer gestegen bouwkosten en hogere rentes. Met dat aantal zou de ambitie van minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA) om jaarlijks honderdduizend woningen bij te bouwen niet worden gehaald.

Niet alleen het aantal vergunningen daalt, ook worden er al zes kwartalen op rij minder nieuwbouwwoningen verkocht dan het jaar ervoor. Dat had er eerst vooral mee te maken dat de vraag naar nieuwbouwwoningen groter was dan het aanbod, aldus de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Inmiddels is het aanbod een stuk groter, maar is nieuwbouw door gestegen bouwkosten relatief duur ten opzichte van bestaande bouw. Mensen zouden daarom minder snel kiezen voor een relatief duur nieuwbouwhuis.