Raad van State adviseert tegen wetswijziging huurtoeslagen

Toeslagen Mensen zouden volgens een wetsvoorstel toeslag ontvangen over een vast huurbedrag, niet over hun werkelijke huur. Volgens budgetexperts zou twee derde van hen hierdoor financieel erop achteruitgaan.
Volgens de Raad van State betekent de invoer van de beoogde wetswijziging dat twee derde van de huidige toeslagenontvangers er financieel op achteruitgaat.
Volgens de Raad van State betekent de invoer van de beoogde wetswijziging dat twee derde van de huidige toeslagenontvangers er financieel op achteruitgaat. Foto Olivier Middendorp

De Raad van State heeft de regering geadviseerd om een beoogde wetswijziging over huurtoeslagen niet door te voeren. Toeslagenontvangers krijgen volgens die wet een vast bedrag aan huurtoeslag in plaats van over hun werkelijke huur. Het doel is om het huurtoeslagenstelstel te vereenvoudigen. Volgens de Raad zou de wijziging er juist voor zorgen dat twee derde van de huidige toeslagenontvangers er financieel op achteruitgaat. Daarbij baseert het orgaan zich onder meer op een kritische analyse van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De Raad van State zegt dat de regering zich in het wetsvoorstel vooral richt op de gevolgen voor de Rijksbegroting, terwijl zij zou moeten denken aan de financiële gevolgen voor burgers. De Raad adviseert de regering daarnaast dan ook om toe te lichten hoe de negatieve inkomensgevolgen voor de grote groep huurders rijmen met bestaande beleidsdoelstellingen. Eén doelstelling is het behoud van koopkracht voor lagere inkomensgroepen.

Ook de Belastingdienst is negatief over de beoogde wetswijziging. Volgens de dienst is het voorstel niet uitvoerbaar zonder „significante negatieve gevolgen” voor de dienstverlening aan huurders die recht hebben op een toeslag. Dit komt onder meer door de overgangsperiode van vijf jaar, waarin huurders te maken krijgen met twee berekeningen waarop hun toeslag wordt gebaseerd. De Belastingdienst verwacht daarnaast onder meer dat de wijziging zorgt voor „een forse toename” aan vragen, klachten en bezwaren van burgers.