De gezondheid van Groningers met én zonder schade aan hun huis gaat achteruit

Gedupeerden aardbevingen De gezondheid van bewoners in Groningen met én zonder schade aan hun huis gaat achteruit, blijkt uit onderzoek.

Een groot gedeelte van de huizen in het Groningse dorp Overschild wordt gesloopt in 2020.
Een groot gedeelte van de huizen in het Groningse dorp Overschild wordt gesloopt in 2020. Foto Kees van de Veen

Het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid onder Groningse gedupeerden in het aardbevingsgebied neemt af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat dinsdag is gepubliceerd. Bewoners en professionals zien dat de beloofde verbeteringen over de versterking van huizen en het schadeherstel uitblijven. „Het gebrek aan verandering is zorgelijk”, zegt onderzoeksleider Michel Dückers van onderzoeksgroep Gronings Perspectief.

Sinds 2016 doet de RUG onderzoek naar de gezondheid van Groningse bewoners in het aardbevingsgebied. Voor dit rapport hielden de onderzoekers de afgelopen twee jaar verschillende enquêtes, waar tussen de 2.000 en 3.000 mensen op reageerden. Daarbij hielden zij 68 interviews met voornamelijk bewoners, maar ook spraken zij uitgebreid met professionals die werken met de Groningse gedupeerden. Deze ambtenaren, bewonersbegeleiders en aardbevingscoaches herkennen de problemen van de bewoners en zien dat de ruimte die zij hebben om oplossingen te bieden „beperkt” is.

Mensen hebben gevoelens van moedeloosheid

Michel Dückers onderzoeksleider

De gezondheid van bewoners met schade én zonder schade aan hun huis is vorig jaar „iets” verslechterd tegenover metingen in eerdere jaren, concluderen de onderzoekers. Vooral mensen met meerdere schades aan hun woning hebben gezondheidsklachten: „De mensen ervaren stress en onzekerheid, hebben gevoelens van moedeloosheid door het gebrek aan perspectief”, zegt onderzoeksleider Dückers. De onderzoeksgroep houdt sinds 2016 enquêtes, diepte-interviews en panelgesprekken onder Groningse gedupeerden en mensen die met hen werken.

Het veiligheidsgevoel onder de bewoners met meerdere schades aan hun woning nam af. Vooral na zwaardere bevingen was hier sprake van, zoals na de beving bij Wirdum op 8 oktober vorig jaar, met een kracht van 3.1 de zwaarste beving van 2022. Vorig jaar waren er in totaal 52 bevingen in Groningen.

Overheid ‘incapabel’ en ‘corrupt’

Ook het vertrouwen in overheden en instanties daalde. Dat gebeurde met name afgelopen najaar tijdens de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar Groningse gaswinning, zegt Dückers. „Vooral het vertrouwen in de rijksoverheid nam af, mogelijk omdat bewoners hun vermoedens bevestigd zagen dat het economisch belang lange tijd zwaarder woog dan de gezondheid en veiligheid van de Groningers.” Bijna een kwart van de respondenten met een negatieve verwachting over de uitkomst van de enquête ziet de overheid als „incapabel, corrupt, vergeetachtig en onverantwoordelijk”.

De afgelopen jaren ligt de nadruk van verschillende kabinetten op het vergemakkelijken en versnellen van alle procedures. Bewoners die schade melden moeten binnen een halfjaar worden geholpen, maar in de praktijk duurt dit veel langer. Bovendien is er met elke nieuwe beving kans op nieuwe schade en moet er weer een nieuw schademelding worden gedaan. Daarnaast worden duizenden huizen versterkt, waarbij een woning zo wordt verbouwd dat die veilig genoeg is om bij een zware beving het huis levend te verlaten. De versterking van één huis duurt al jaren.

Dückers benadrukt dat veel geld en mankracht beschikbaar is om deze procedures te versnellen, maar hij ziet het niet terug in de meetgegevens. „Niemand voelt zich er goed bij, maar het gaat niet sneller en gemakkelijker.” Bovendien zijn er grote verschillen tussen bewoners: voor de één wordt een geheel nieuw versterkte woning gebouwd, terwijl de ander al jaren vecht voor erkenning van de schade.

Daardoor staan ook dorpen onder druk, zegt de onderzoeksgroep. Nu in het hele gebied gebouwd wordt, maken mensen zich zorgen om het verlies van vertrouwde dorpsgezichten. Ook zien ze verschillen tussen bewoners, waarbij duidelijk is dat mensen „met minder kennis en mogelijkheden extra worden benadeeld”. Dat, zegt Dückers, „trekt een wissel op de relatie tussen bewoners onderling”.

De onderzoekers zien dat er conflicten zijn tussen de bewoners. Maar ook tussen bewoners en medewerkers van de uitvoeringsinstanties. Daarbij is zelfs sprake van agressie. „We kunnen er geen getal aan hangen hoe vaak, maar dat agressie meer voorkomt horen we zowel van bewoners als professionals”, zegt Dückers.

Meer vertraging: 2028 onhaalbaar

Afgelopen week verscheen ook een rapport van het Groninger Gasberaad. Daarin concludeerde de maatschappelijke organisatie dat vooral bewoners met meerdere en complexe schades te maken hebben met een trage afhandeling. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er erkende schademeldingen zijn van vóór 2012 die tien jaar later nog niet zijn afgehandeld.

Ook op het gebied van de versterking was er afgelopen week slecht nieuws. De grootste aardbevingsgemeente, Eemsdelta, concludeerde in een persbericht dat de versterking in die gemeente weer vertraagd is door uitvoeringsproblemen bij de Nationaal Coördinator Groningen. Bovendien is de beoogde einddatum van de versterking in 2028 „niet haalbaar”, aldus wethouder Annalies Usmany-Dallinga (Lokaal Belang Eemsdelta).

Veenstra’s huis is eindelijk veilig. Nu de duizenden andere huizen nog