Asielaanvragen in Nederland afgelopen jaar het hoogst sinds 2015

CBS Afgelopen jaar dienden ruim 35.535 mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is het hoogste aantal sinds 2015.
Een beeld van de vluchtelingenopvang in Ter Apel. In 2022 dienden ruim 35.535 mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, het hoogste aantal sinds 2015.
Een beeld van de vluchtelingenopvang in Ter Apel. In 2022 dienden ruim 35.535 mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, het hoogste aantal sinds 2015. Foto Kees van de Veen

Asielverzoeken zijn het afgelopen jaar in Nederland met ruim 40 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die maandag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden gepubliceerd. De meeste aanvragen werden in de tweede helft van het jaar gedaan.

In 2022 dienden ruim 35.535 mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, het hoogste aantal sinds 2015. Dat waren er ruim 44 procent meer dan het jaar ervoor. In de tweede helft van afgelopen jaar kwamen 21.760 verzoeken binnen. In de eerste zes maanden van 2022 waren dat er nog 13.775. Na september, de maand waarin de meeste asielverzoeken (4.435) werden verwerkt, nam het aantal asielverzoeken weer af. Het grootste deel van de mensen die asiel aanvroegen zijn net als de voorbije jaren Syriërs. Meer dan 1 op de 3 mensen die een aanvraag indienden hadden de Syrische nationaliteit. Net als in 2021 deden het afgelopen jaar Afghanen (2.730) en Turken (2.685) na Syriërs (12.640) de meeste asielaanvragen.

Opmerkelijk zijn de 1.060 aanvragen die afgelopen jaar uit Oekraïne kwamen. De meeste Oekraïners die in 2022 naar Nederland kwamen, genieten door een regeling van de Europese Unie tijdelijk bescherming en mogen tot 4 maart 2023 in Nederland blijven, waardoor ze geen asielverzoek hoeven in te dienen. Een aantal Oekraïners blijkt niet onder deze regeling te vallen waardoor zij de asielprocedure alsnog moeten doorlopen. Het aantal verzoeken van mensen met de Russische nationaliteit was 590. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2021.

Nareizigers

Vorig jaar kwamen bijna 10.925 zogeheten nareizigers naar Nederland, 8 procent meer dan in 2021. Nareizigers zijn de gezinsleden die in navolging van mensen met een verblijfsvergunning naar Nederland komen. 7.240 Syrische familieleden reisden vorig jaar naar Nederland, zo’n 12 procent meer dan in 2021. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland komt er gemiddeld één nareiziger per statushouder - een vluchteling met een verblijfsvergunning - in Nederland wonen.

Onderdeel van het kabinetsbeleid was om de gezinshereniging voor statushouders zonder woning tijdelijk te beperken. Die nareismaatregel werd enkele maanden geleden door het kabinet gesloten in een poging de asielopvangcrisis het hoofd te bieden. Uitspraken van verschillende rechters zetten die maatregel juridisch onder druk, waardoor het kabinet die beperking begin januari weer moest laten varen.

Lees ook: Asieldeal staat weer onder druk door aanhoudende kritiek