OM: na 2 jaar onderzoek geen vervolging wegens ‘bedreiging’ van stickeractie Vizier op Links

Bedreiging Vizier op Links wordt niet vervolgd na intimidaties in 2021. Het OM ziet niets strafbaars en wijst aangiften af.

De Vizier op Links-sticker op de voorgevel van Huub Bellemakers’ huis in 2021.
De Vizier op Links-sticker op de voorgevel van Huub Bellemakers’ huis in 2021. Foto Huub Bellemakers

Het plakken van stickers op woningen van „linkse activisten” met de tekst dat deze „locatie geobserveerd wordt door volgers van Vizier op Links”, kan volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam niet worden aangemerkt als strafbare bedreiging.

Twee jaar na het doen van aangifte heeft de Amsterdamse politie slachtoffers afgelopen donderdag laten weten „het opsporingsonderzoek stil te zetten”. De plakkaten op huizen waarin stond dat Vizier op Links zicht wilde krijgen op linkse activisten kan volgens de politie „weliswaar intimiderend overkomen” maar het gaat hier volgens het OM niet om ‘bedreiging’ zoals vermeld in het Wetboek van Strafrecht (art. 285) met een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Het OM zegt dat het onderzoek in deze zaak twee jaar duurde omdat er „uitvoerig intern beraad met verschillende officieren van justitie” nodig was. Hierna is er bij het OM nog „landelijk overleg geweest om te bekijken of er geen andere wetgeving was waaronder het handelen van Vizier op Links zou kunnen vallen, bijvoorbeeld het zaaien van angst als bedoeld in de terrorismewetgeving”. Daar bleek geen van sprake van, aldus een woordvoerder van het OM Amsterdam.

Stickeractie

De acties van Vizier op Links begonnen in maart 2021. Toen werd op de voordeur van de Amsterdamse woning van de aan de Universiteit Leiden verbonden historicus Nadia Bouras een sticker geplakt. Volgers van vizieroplinks.org werd gevraagd tips door te geven om zicht te krijgen op linkse activisten. Bouras deed aangifte van de stickeractie die ze „heel intimiderend” noemde.

Ook Huub Bellemakers, actief voor GroenLinks in Nijmegen, kreeg een sticker op zijn voordeur. „De politie zei dat ik geen aangifte kon doen omdat er geen sprake zou zijn van een concrete bedreiging, hooguit vandalisme,” zegt Bellemakers. Ook de woning van muzikant Aafke Romeijn werd beplakt. Ze deed ook aangifte maar heeft volgens haar manager nooit meer iets vernomen.

Vizier Op Links wees verantwoordelijkheid voor de acties van de hand. Op haar Twitter-account, met zo’n 17.000 volgers, zei de organisatie dat de stickers „ludiek en vrij verkrijgbaar” zijn. „Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen.” De account werd kort daarna door Twitter opgeschort. Op de inmiddels opgeheven eigen website schreef de organisatie „de hegemonie van links activisme” te willen „ontmaskeren en te doorbreken en we ontzien daarbij niemand. Rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen.” Vizier wilde actievoeren via ‘doxing’, het publiceren van persoonlijke gegevens, zoals adres of telefoonnummers.

Lees terug: Dreigende sticker op de voordeur: ‘Deze locatie wordt geobserveerd’ (2021)

‘Teleurgesteld’

In mei 2021 begon het Openbaar Ministerie in Amsterdam een strafrechtelijk onderzoek. Bouras is „teleurgesteld en vooral verbaasd dat politie en OM er niet in zijn geslaagd om Vizier op Links te ontmaskeren”. Ze wijst erop dat ze twee jaar geleden door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema persoonlijk werd aangespoord aangifte te doen. Ze is donderdag door de politie geïnformeerd over de afhandeling van haar aangifte. „Volgens de agent zijn camerabeelden uit mijn buurt verkend. Zonder resultaat.”

De woordvoerder van het OM zegt dat de politie in deze zaak wel onderzoek heeft verricht maar hij wil niet zeggen welke naspeuringen zijn gedaan.