Opinie

Pacifisten zijn niet de enigen die willen dat de oorlog stopt

Sjoerd de Jong

Dat je in Nederland niks meer mag zeggen, wisten we al – maar mag je nu ook al niet meer tegen oorlog zijn? Ondertekenaars van een petitie die aandringt op onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, klaagden in NRC dat ze worden weggezet als „Kremlinbewonderaar” en in „een shitstorm” belanden. Terwijl ze alleen maar „ruimte willen voor dit geluid” en een „realistische benadering” van de „zinloze” oorlog.

Wel een beetje sneu dat een van de realistische autoriteiten op wie ze zich beriepen, Henry Kissinger, net vorige week steun uitsprak voor NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Russische terugtrekking. Pech moet je hebben.

Serieuzer: is het waar dat er geen ruimte is voor dit geluid (ook al gaf NRC het)? En welk geluid precies? Je kunt makkelijk ‘voor onderhandelingen’ zijn. Maar wanneer, met welke inzet, eisen en tegemoetkomingen? Daarover laat de petitie zich niet uit. Ik lees wel tal van argumenten waarom onderhandelen nu nog geen zin heeft en alleen een adempauze zou zijn voor een verwoestend nieuw Russisch offensief dat de militaire impasse moet doorbreken.

Is oorlog gruwelijk? Moet het stoppen? Ja, maar vredesduiven hebben geen patent op dat besef of een monopolie op morele huiver. Trouwens, aan schimpscheuten is ook bij hen geen gebrek, een ondertekenaar en Volkskrant-columnist sprak van „studeerkamergeneraals” en „freelance oorlogsduiders”, toch ook een beetje ‘wegzetten’.

Of niet? Wanneer zet je eigenlijk iemand ‘weg’? Aan het huiselijke front van de Woke Twisten (waar de avant-garde te druk mee lijkt om zich ook nog te interesseren voor een oorlog in Europa), las ik dat je iemand echt nog niet diskwalificeert door die bijvoorbeeld het predikaat ‘transfoob’ te geven. Dat slaat immers op zijn opvattingen, het is gewoon tegenspraak. Persoonlijk gediskwalificeerd ben je pas als je wordt aangevallen op wezenlijke eigenschappen waar je niks aan kan doen. Afkomst, ras, sekse.

Zou het? Het doet denken aan het sofisme dat Wilders en verwante ‘islamcritici’ al jaren gebruiken om te bezweren dat ze heus geen racist zijn. Nee hoor, ik heb toch geen kritiek op iets waar mensen ‘niks aan kunnen doen’? Alleen op iets waar ze voor kiezen: hun godsdienst, of hoofddoek.

Het is een onwaarachtig argument, en niet alleen uit die mond. Iemand uitmaken voor fascist, transfoob – of woke, inmiddels ook al een scheldwoord – identificeert opvattingen met een persoon, om die buiten het gesprek of de morele orde te plaatsen – en ja, heel soms terecht.

Maar gebeurt dat nu met de ondertekenaars van die petitie? Of camoufleert hun klacht een gebrek aan overtuigende argumenten? Met morele afkeer van oorlog kun je vele kanten op. Wist Kissinger al – heel realistisch.

Sjoerd de Jong schrijft elke donderdag op deze plek een -column.