Kennisinstituut: Limburg kan maatregelen nemen, maar wateroverlast blijft een feit

Waterhuishouding In de zomer van 2021 richtten overstromingen door hevige regenval 1,8 miljard euro aan schade aan in Limburg. Sindsdien concludeerden meerdere onderzoekers dat er grote fouten zijn gemaakt in de voorbereiding en afhandeling van de waterramp.
Wateroverlast in het centrum van Valkenburg door zware regenval en het buiten haar oevers treden van het riviertje de Geul. Dorpsbewoners werden geëvacueerd.
Wateroverlast in het centrum van Valkenburg door zware regenval en het buiten haar oevers treden van het riviertje de Geul. Dorpsbewoners werden geëvacueerd. Foto Chris Keulen

Limburg zal ook in de toekomst rekening moeten houden met extreme wateroverlast. Dat staat in een donderdag gepubliceerd rapport van kennisinstituut Deltares, dat de Limburgse waterhuishouding onderzocht naar aanleiding van de overstromingen van de zomer van 2021 in de zuidelijke provincie. Volgens Deltares kunnen overheden, burgers en bedrijven wel maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de grillige watertoevoer door de rivieren, maar zal overlast niet geheel voorkomen kunnen worden.

Deltares adviseert enkele maatregelen te nemen om overlast te beperken. Allereerst zou toekomstige waterschade beperkt kunnen blijven door ruimtelijke ordening in te richten op het beschermen van gebouwen, bijvoorbeeld door verstening tegen te gaan en kades of drempels te bouwen. Ook moet worden ingezet op vergrootte opslag in bovenstroomse beken, door daar de natuur meer zijn gang te laten gaan. Tot slot, zo concludeert Deltares, moet in sommige risicogebieden in de toekomst niet of aangepast gebouwd worden.

Twee zomers geleden werden Limburg en Nederland op pijnlijke wijze herinnerd aan de kwetsbaarheid van het waterhuishoudsysteem, toen een overstroming van onder meer de Geul voor 1,8 miljard euro aan schade aanrichtte. Uit daaropvolgende onderzoeksrapporten bleek dat het Waterschap Limburg allerlei fouten had begaan in aanloop naar en tijdens de overstromingen, van achterhaalde waterstandmetingen tot gebrekkige communicatie.

Lees ook Limburgs vergeten watersnoodramp: tobben met een ‘collectief trauma’ en een spookgat in de dijk