Verbod op ‘varend ontgassen’ onmogelijk, houdt minister vol

Binnenvaart Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit is een verbod op het uitstoten van giftige dampen door binnenvaartschepen wél mogelijk. Maar de minister kwam dinsdag in een Kamerbrief met een nieuw bezwaar.

Medewerkers demonstreren ontluchting op binnenvaartschip Primera.
Medewerkers demonstreren ontluchting op binnenvaartschip Primera. Foto Olivier Middendorp

Minister Mark Harbers houdt vast aan zijn standpunt dat hij schippers niet kan verbieden om tijdens het varen giftige gassen te laten verdampen uit hun ladingtanks. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) stelt dat een landelijk verbod onmogelijk is wegens internationale verdragen.

„Ik wil niets liever dan dat ontgassen zo snel mogelijk de wereld uit is”, zei Harbers dinsdag in de Tweede Kamer. Harbers moest uitleg geven in de Kamer naar aanleiding van berichtgeving in NRC en Omroep Flevoland over een onderzoek van de Erasmus Universiteit waaruit blijkt dat geen enkel internationaal verdrag een verbod in de weg staat. De onderzoekers concluderen dat de minister mogelijk zelfs de plicht heeft om een verbod in te voeren wegens internationale mensenrechtenverdragen.

Lees het onderzoek: Binnenvaartschippers laten dagelijks giftige dampen ontsnappen. ‘Als je weigert, verscheuren opdrachtgevers het contract’

In 2017 spraken landen langs de Rijn af om ontgassen te gaan verbieden. Dat verdrag is nog niet door alle landen geratificeerd. De minister stelt dat hij daarop moet wachten voordat hij een nationaal verbod kan invoeren. De onderzoekers van de Erasmus Universiteit bestrijden die redenatie: zij stellen dat Nederland wél eenzijdig een verbod kan invoeren.

Nieuw bezwaar

In een brief die de minister dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde werpt hij een nieuw bezwaar op. In het internationale verdrag is afgesproken dat landen de plicht hebben om te zorgen dat er voldoende ontgassingsinstallaties zijn waar schepen hun giftige dampen op een gecontroleerde manier kwijt kunnen. Op dit moment is er in Nederland slechts één werkende installatie, in Moerdijk. Volgens de minister zou Nederland die verplichting uit het verdrag schenden met het invoeren van een verbod.

Het ministerie is al jaren in overleg met bedrijven en provincies om meer installaties vergund te krijgen, maar dat wil niet vlotten. Vanwege het ontbreken van voldoende ontgassingsinstallaties zou een verbod „praktisch neerkomen op het stilleggen van de tankervaart in Nederland of de sector voor hoge kosten stellen”, schrijft de minister.