Opinie

Levensreddende medicijnen horen geen luxeproducten te zijn

Toegang Farmaceuten zijn niet transparant over de ontwikkelingskosten van medicijnen. Pas als ze dat wél zijn, weten we wat een eerlijke prijs is voor geneesmiddelen, vindt .

Foto Getty Images

Nederland heeft nú de kans om hoge medicijnkosten aan te kaarten. Samen met Zuid-Afrika zit Nederland het aankomende jaar bij de Wereldgezondheidsorganisatie de onderhandelingen over een ‘pandemie-akkoord’ voor. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat de wereld in de toekomst beter voorbereid is op een pandemie. Het is het uitgelezen moment om afspraken te maken over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van vaccins en andere geneesmiddelen.

Al decennialang is financiële winst dé prioriteit voor farmaceutische bedrijven. Zelfs al gaat het ten koste van mensenlevens, vooral van mensen in lage inkomenslanden, die vaak als eerste de dupe zijn.

De coronapandemie is daar een pijnlijk en inmiddels bekend voorbeeld van: vaccins zijn peperduur en veel lage- en middeninkomenslanden kregen pas hun eerste prik toen wij in Nederland er al een paar in de arm hadden. De ongelijke toegang tot vaccins en andere medische hulpmiddelen tijdens de coronapandemie is slechts één voorbeeld van de velen die ik zie in mijn werk. Van aidsremmers en medicatie voor tuberculose tot pneumokokkenvaccins: voor de betaalbaardheid ervan is, en wordt nog altijd, gestreden.

Farmaceuten heb ik hun winsten horen verdedigen met het argument dat ze minder winst maken dan bedrijven die telefoons of fietsen verkopen. Dat toont de kern van het probleem: het vergelijken van levensreddende geneesmiddelen met commerciële luxeproducten.

Wat het probleem tot toegang verergert is dat mensen in armere landen een relatief groot deel van de zorgkosten uit eigen zak moeten betalen. Volgens de Wereldbank is in Nederland ongeveer 10 procent van de eigen zorgkosten voor rekening van de patiënt. Maar in lage-inkomenslanden is dit percentage gemiddeld 43 procent. Veel mensen moeten dus de schrijnende keuze maken tussen een behandeling of een andere basisbehoefte.

Commerciële gevoeligheid

De farmaceutische industrie beweert keer op keer dat hoge ontwikkelingskosten de reden zijn voor hoge medicijnprijzen. Zonder ontwikkeling geen innovatie. Maar hoe hoog die ontwikkelingskosten zijn, blijft onduidelijk, onder het mom van ‘commerciële gevoeligheid’. Schattingen van onderzoekskosten voor medicijnen lopen sterk uiteen, van 43,4 miljoen dollar tot wel 4,2 miljard dollar.

Toch is het ontzettend belangrijk om te weten wat die onderzoekskosten zijn. Als we namelijk weten wat het kost om geneesmiddelen te ontwikkelen en te produceren, weten we ook wat een eerlijke prijs is om ervoor te betalen. Zo toonde een studie uit 2022 van het Nederlands Kanker Instituut en de Universiteit van Amsterdam aan dat meer transparantie over ontwikkelingskosten en prijzen wél zou leiden tot een lagere prijs zónder een negatief effect te hebben op innovatie.

De Nederlandse regering, die honderden miljoenen investeert in medicijnontwikkeling, zou meer moeten doen om deze transparantie af te dwingen. In het coalitieakkoord van de huidige regering staat nota bene: „We vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen en willen dat deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op transparantie in prijsopbouw en -onderhandeling mede door Europese samenwerking.” Helaas is hier tot nog toe weinig van terug te zien.

Maar juist die transparantie is belangrijk. Want die zorgt niet alleen voor een eerlijke prijs en dus ook voor lagere zorgkosten hier, maar ook voor noodzakelijke toegang tot medicijnen wereldwijd.

Voorvechter

Nederland is jarenlang een voorvechter geweest als het ging om toegang tot medicijnen. Zo schreven oud-ministers Lilianne Ploumen en Edith Schippers tijdens hun ministerschap in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet dat het patentensysteem kapot is en dat farmaceuten mede door het gebrek aan transparantie en randvoorwaarden voor overheidsfinanciering de prijs rekenen die ze maar willen.

Nu is de kans, bij de onderhandelingen over een pandemie-akkoord, om dat leiderschap weer op te pakken en de belofte uit het coalitieakkoord op te volgen. Want levensreddende geneesmiddelen horen geen luxeproducten te zijn.