Pleit je voor onderhandelen met Rusland? Dan ben je al snel ‘dienstbaar aan Poetin’

Critici van Oekraïne-beleid Pleiten voor vredesbesprekingen met Rusland en een stop op wapenleveranties aan Oekraïne voorstellen, valt in Nederland vaak niet goed. „Ik hoop dat je geen nachtmerries krijgt met verkrachte en vermoorde Oekraïense vrouwen.”

Demonstranten vormen in maart 2022 een vredesteken op het Malieveld in Den Haag.
Demonstranten vormen in maart 2022 een vredesteken op het Malieveld in Den Haag. Foto MARCO DE SWART/ANP

De predikant Bram Grandia (74) is wel wat gewend. Als overtuigd pacifist voert hij sinds de jaren zeventig actie tegen oorlogen en de (kern-)wapenwedloop. Maar nooit eerder ontving Grandia zoveel woedende reacties als toen hij onlangs pleitte voor vredesbesprekingen met Rusland en het stoppen van wapenleveranties aan Oekraïne. Een collega-dominee schreef hem: „Welterusten, meneer de pacifist... Ik hoop dat je geen nachtmerries krijgt met verkrachte en vermoorde Oekraïense vrouwen.”

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor critici van de Westerse aanpak van het Oekraïne-conflict. Terwijl de wapensteun wordt opgevoerd, – premier Rutte zegde dinsdag toe Oekraïne te gaan helpen met Patriot-luchtafweerraketten – is daar nauwelijks kritiek op te horen. Een grote politieke meerderheid (inclusief GroenLinks dat voortkwam uit onder meer de Pacifistisch Socialistische Partij) staat achter de militaire steun aan Oekraïne. Het kabinet heeft daar dit jaar 2,5 miljard euro voor beschikbaar. Ook in opiniepeilingen is de steun voor Oekraïne nog steeds overweldigend.

Lees ook dit artikel waarin Jaap Scholten pleit voor het sturen van zware wapens naar Oekraïne

Tegenstanders van de wapenleveranties vinden nauwelijks gehoor en wekken vooral heel veel weerstand. Dat ondervond recent ook een groep academici, activisten, publicisten en oud-minister Hedy d’Ancona en voormalig president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink, die in een petitie opriep tot onderhandelingen met Rusland. NRC-columnist en Ruslandkenner Hubert Smeets schreef dat de ondertekenaars met hun naïeve pleidooi „objectief dienstbaar aan Poetin” waren. En op opinie-site Joop (BNN/Vara) werden de ondertekenaars beschuldigd van „vileine Pro-Poetin-propaganda.”

„Een Pavlov-reactie die helaas niet op zichzelf staat”, zegt ondertekenaar Paul Aarts, voormalig docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. „Wie een afwijkend geluid laat horen over Oekraïne wordt onmiddellijk neergezet als Kremlin-bewonderaar. Dat stuit mij zeer tegen de borst.”

Sommige critici werd het zelfs teveel. Thomas Quartier, tot vorig jaar Theoloog des Vaderlands en principieel pacifist, kreeg op sociale media zoveel over zich heen na een pleidooi te stoppen met wapenleveranties, dat hij zich terugtrok uit het publieke debat en zich niet meer uitliet over de kwestie. Tegen het Friesch Dagblad zei de hoogleraar en monnik dat hij in een „shitstorm” was beland. „Ik vond het geen visitekaartje van de meningsvrijheid in Nederland.”

Andere ondertekenaars lijken na alle felle reacties enigszins gas terug te nemen. Waar de petitie nog spreekt van het druk uitoefenen op zowel Rusland als Oekraïne om te gaan onderhandelen, beklemtoont Nout Wellink nu dat het vooral Rusland is dat moet bewegen. „Het is niet mijn bedoeling om Oekraïne tekort te doen”, zegt Wellink tegen NRC. „Rusland is binnengevallen. De druk moet worden opgelegd aan Rusland.”

Realistische benadering

Voor docent Paul Aarts waren de felle reacties op de critici juist reden om de petitie te ondertekenen. „Het debat wordt heel eenzijdig gevoerd. Oekraïne heeft natuurlijk het recht zich tegen Russische agressie te verdedigen en ik ben niet per se tegen wapenleveranties, maar je moet je serieus afvragen of doorgaan met nog meer, en zwaardere, wapens de enige optie is. Wij willen dat er ruimte komt voor dat geluid.” Aarts noemt het „de realistische benadering”: waarom nog langer doorgaan met een zinloze oorlog die heel veel doden, vernietiging en trauma’s met zich meebrengt?

Zo ziet Koos van Dam, voormalig Nederlands gezant voor Syrië, het ook. „Ik steun de petitie omdat ik calculeer”, zegt hij telefonisch vanuit Spanje. „Ik zie Oekraïne niet winnen, zoals het kabinet denkt, en de Russen uit hun land verdrijven. Zo heeft Rusland veel meer tanks – volgens schattingen zo’n 20.000 – dan de enkele tientallen die de NAVO misschien gaat sturen. Ook zie ik Poetin, ondanks alle wensdromen bij ons, in Moskou niet het veld ruimen.”

Van Dam ziet een sterke parallel met Syrië destijds en de wrede dictator Assad, die gifgas inzette tegen zijn eigen, rebellerende bevolking. Rusland hield Assad in het zadel en streed mee tegen diens binnenlandse vijanden. In 2012 pleitte Van Dam al voor onderhandelingen met Assad. „Toen calculeerde ik ook. Ik zei: We hebben nu tienduizend doden, laten we het daarbij proberen te houden en gaan onderhandelen met Assad die sterk in het zadel zit.” Zijn voorstel werd met ontzetting ontvangen; het zou neerkomen op capitulatie voor Assad. Van Dam: „Vervolgens kregen we vijfhonderdduizend doden en wordt er alsnog onderhandeld. Assad zit er nog steeds.”

Wapenindustrie

Van Dam ziet het Westen nu voor een soortgelijke keuze staan: onderhandelen, al was het maar om te proberen de oorlog tijdelijk te stoppen, of nog veel meer doden en vernietiging accepteren. De oud-diplomaat ziet echter ook een belangrijk verschil met Syrië. „In het geval van Oekraïne zijn de strategische belangen veel groter. De VS willen Rusland zoveel mogelijk terugdringen. En de wapenindustrie verdient erg veel aan het conflict.”

Deze geopolitieke en commerciële belangen blijven onderbelicht in het publieke debat, vinden sommige ondertekenaars van de petitie. „Zeggen dat de VS ook hun eigen belangen nastreven, en dat Rusland misschien wel redenen heeft om zich bedreigd te voelen, is niet zo makkelijk meer in Nederland”, vindt hoogleraar internationale betrekkingen Bertjan Verbeek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ondertekende de petitie omdat hij constateerde dat het doel van de Westerse hulp aan Kiev steeds verschuift: „Van het verdedigen tegen de Russische inval, naar het terugveroveren van de Krim. En nu willen sommige militaire kringen in de VS het conflict zelfs aangrijpen voor het verzwakken van de Russische militaire macht voor de komende vijftien jaar. Dat brengt een risico van ondoordachte escalatie met zich mee.”

Forum voor Democratie

In de Nederlandse politiek vraagt alleen Forum voor Democratie begrip voor de positie van Rusland, wat het voeren van de discussie lastiger maakt, zegt Verbeek. „Je kunt de reacties al uittekenen: ‘Jij bevindt je in goed gezelschap!’”

Lees ook dit interview met de Italiaanse filosoof Donatella Di Cesare

Liever zoeken de petitieopstellers gezelschap van internationale denkers. Zo verwijzen ze naar de Amerikaanse politicoloog John Mearsheimer, die stelt dat het Westen de Russische agressie zelf heeft uitgelokt door de NAVO uit te breiden. Of naar Duitse intellectuelen en een hoge oud-militair die opriepen tot het stoppen van de levering van zware wapens, of het openen van onderhandelingen zoals de voormalige Amerikaanse buitenlandminister Henry Kissinger (99) bepleitte om te voorkomen dat de Westerse steun onvoorziene, escalerende gevolgen krijgt.

Voor dat laatste waarschuwt hoogleraar internationale relaties Rob de Wijk – overigens geen ondertekenaar van de petitie – ook al enige tijd. Hij betwijfelt, net als oud-diplomaat Van Dam, of Oekraïne de oorlog kan winnen. Ook wijst De Wijk erop dat het Westen zichzelf verzwakt door steeds meer en steeds zwaardere wapens uit eigen voorraad naar Kiev te sturen.

Vooralsnog blijven dergelijke geluiden in Nederland beperkt, en blijft de steun voor doorvechten en wapenleveranties groot. Een vredesorganisatie als Pax wilde haar naam niet onder de petitie zetten. In het begin van de Oekraïne-oorlog pleitte de toenmalige Pax-directeur nog voor diplomatie in plaats van een wapenwedloop. Maar inmiddels staat de organisatie achter de wapenzendingen naar Kiev, laat een woordvoerder weten. „Solidariteit met Oekraïne, inclusief wapens, is nodig om sneller vooruitgang te boeken.” Vredesbesprekingen met Rusland zijn volgens Pax zinloos. Of de achterban, die deels bestaat uit pacifisten, er ook zo over denkt? Ja, zegt de woordvoerder: „Vanuit de achterban horen wij vooral dat er behoefte is aan méér actie en actievere steun aan Oekraïne.”

Correctie (19-1-2023, 11.27 uur): In een eerdere versie van dit stuk stond dat predikant Bram Grandia 73 jaar oud is. Hij is 74 jaar. Dat is hierboven aangepast.