Alleen bij de Linge zorgde het hoge water even voor crisis

Hoog water Bij de grote rivieren bleef de overlast uit, ondanks de vele regen van de afgelopen tijd. Er is nog voldoende ruimte op het hoofdwatersysteem.

De Linge trad afgelopen zaterdag buiten haar oevers, zoals hier in het Betuwse plaatsje Beesd.
De Linge trad afgelopen zaterdag buiten haar oevers, zoals hier in het Betuwse plaatsje Beesd. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Het was crisis, de afgelopen dagen bij veel waterschappen. Er was de laatsten weken veel regen gevallen en vanaf vorige week donderdag kwam daar ineens zoveel nattigheid bij, soms wel vijftig millimeter op één dag, dat vooral kleinere en middelgrote rivieren het water niet goed meer konden verwerken. Uiterwaarden liepen vol, beekdalen kwamen onder water te staan. Ernstige wateroverlast met grote schade is uitgebleven.

Het Waterschap Rivierenland in Tiel kreeg vermoedelijk het meeste werk van alle 21 waterschappen in Nederland. De watermanagers daar hadden de handen vol aan de Linge; zij wisten uiteindelijk de overlast van deze rivier, met ruim honderd kilometer de langste rivier van Nederland, te beperken tot ondergelopen kelders en tuinen in Leerdam en Geldermalsen.

De Linge is de langste geheel Nederlandse rivier

Met pompen, gemalen en omleidingen van water wist het waterschap het vele water, dat via volle sloten in de Linge terechtkwam, zo veel mogelijk vast te houden in het gebied, zodat niet alle water uit de Linge zou afwateren op het Merwedekanaal, en zo bij Arkel en Gorinchem wellicht over de kades zou lopen.

„We hebben de Linge gebruikt als bufferzone”, aldus de woordvoerder van het waterschap. Spannend was vooral of enkele buitendijks gelegen woningen in Leerdam en een parkeergarage in Geldermalsen voor grote schade konden worden behoed. Dat is gelukt.

Steeds extremere regen

Opnieuw is gebleken dat Nederland weliswaar jaarlijks gemiddeld een vaste hoeveelheid water te verduren krijgt, maar dat al deze regen steeds vaker in extreme vorm valt, in korte perioden. „We moeten ons voortdurend aanpassen. Straks zitten we misschien weer met een heel droog voorjaar”, aldus een woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

Bij de grote rivieren is overlast uitgebleven; de hoogwatergolf in zowel de Rijn als de Maas is ruim onder de maximale capaciteit van beide rivieren gebleven en zal daar ook de komende dagen niet bij in de buurt komen. Ter vergelijking: via de Maas komt straks wellicht 1.400 kuub water per seconde het land binnen, waar dat tijdens de ramp in Limburg anderhalf jaar geleden 3.500 kuub per seconden was.

„Er is eigenlijk niet veel aan de hand. We hebben voldoende ruimte op ons hoofdwatersysteem”, zegt waterexpert Vincent Beijk van Rijkswaterstaat. Wel zijn afgelopen zondag twee stormkeringen gesloten: de Hollandsche IJsselkering in Krimpen aan den IJssel, vanwege de hoge waterstanden, en de opblaasbare Ramspolkering bij Kampen. Die laatste werd gesloten wegens een combinatie van windstoten en neerslag. Er was bovendien al veel water op het IJsselmeer geloosd, dat niet gemakkelijk naar de Waddenzee kon worden gespuid.

Januari is gemiddeld de maand waarin de hoogste hoogwatergolven door Maas en Rijn stromen. Doorgaans volgen in het voorjaar ook verhoogde waterstanden als de sneeuw in de bergen smelt. „Maar meestal gaat dat smelten geleidelijk”, aldus Beijk. Met alle regen zou je verwachten dat de grondwaterstanden eindelijk wel weer op het gewenste niveau zijn beland, na de lange zomerdroogtes van de afgelopen vijf jaar.

Hoogwatergolfje

Toch is dat maar ten dele waar, laat waterschap Vechtstromen in Overijssel weten. De overvloedige regen heeft weliswaar de grondwatervoorraad aangevuld. „Maar er is zo veel regen in korte tijd gevallen, regen op regen, dat we al dat water niet zomaar kunnen vasthouden. Je zou willen dat de regen geleidelijker valt, zodat die mooi de bodem inzijgt. We hebben de komende tijd nog echt meer regen nodig”, aldus een woordvoerder.

Grote zorgen maken de waterschappen zich voor de komende dagen niet, al vraagt een „hoogwatergolfje” vanuit Rijn en Maas nog wel de aandacht, aldus een woordvoerder van waterschap Rivierenland. „Als het water in de rivieren hoog komt te staan, krijgen we te maken met kwel; water dat onder de dijken door de polders binnen stroomt. Daar moeten we op letten.”

Lees ook: Nederland werd verrast, is de waterhuishouding wel op orde?