Gemeenten huisvesten meer statushouders dan verwacht

Woningcrisis In de tweede helft van vorig jaar kenden Nederlandse gemeenten meer woningen toe aan statushouders dan afgesproken met het Rijk. Maar het aantal mensen in azc’s met een verblijfsvergunning blijft hoog.

Nederlandse gemeenten hebben het afgelopen halfjaar een inhaalslag gemaakt in de huisvesting van statushouders. De 344 gemeenten hebben gezamenlijk aan ruim 17.000 statushouders een woning toegekend. Dat zijn bijna 1.800 plekken meer dan was afgesproken met het Rijk, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid die deze week verschenen. De doorstroom van mensen met een verblijfsvergunning vanuit een azc naar een woning stokte de afgelopen jaren door krapte op de woningmarkt. Door de inhaalslag is het aantal statushouders in azc’s nu weer licht gedaald. (NRC)

Asielopvang ongelijk verdeeld