Benedictus een geharnast verdediger van het geloof? ‘Wie hem kende, kan daar alleen maar om glimlachen’

Benedictus XVI Hoe wordt in de Nederlandse kerkprovincie gekeken naar de erfenis van Joseph Ratzinger? „Hij probeerde met zachte stem tegenstrevers te overtuigen.”

Woensdag werd in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam een herdenkingsmis gehouden voor de onlangs overleden Paus Benedictus XVI.
Woensdag werd in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam een herdenkingsmis gehouden voor de onlangs overleden Paus Benedictus XVI. Foto Olivier Middendorp

Op een winderige avond kwamen deze woensdag een kleine honderd kerkgangers naar de Sint Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station in Amsterdam voor een ‘heilige mis uit dankbaarheid’ voor het leven van emeritus paus Benedictus XVI. Joseph Ratzinger, zoals hij voor zijn pontificaat genoemd werd, overleed afgelopen Oudjaarsdag op 95-jarige leeftijd in het Vaticaanse klooster waar hij zich tien jaar eerder na zijn abdicatie had teruggetrokken.

Ook elders in Nederland, zoals in Rotterdam en Roermond, werden de afgelopen dagen herdenkingsmissen gehouden. Bij de nuntiatuur [de ambassade van het Vaticaan] in Den Haag tekende zich bovendien een gestage stroom bezoekers af – diplomaten uit de hele wereld en plukjes Nederlandse gelovigen – die een boodschap voor de gewezen paus achterlieten in een condoleanceregister.

Hoe wordt in de Nederlandse kerkprovincie gekeken naar de erfenis van Ratzinger, die acht jaar op ‘de stoel van Petrus’ plaatsnam en zich daarvoor en daarna vooral als nogal professorale kerkleraar manifesteerde?

Enigszins defensief, zo valt op tijdens een rondgang. Vastberaden althans, om wat gezien wordt als verkeerde beeldvorming recht te zetten. Aartsbisschop Eijk, deze donderdag namens Nederland aanwezig tijdens de uitvaart, hekelde deze week in een uitgebreid In Memoriam „het vanwege zijn orthodoxie framen” van Ratzinger als ‘Panzer-kardinal’, die als geharnast verdediger van het geloof zou hebben opgetreden. „Wie hem kende, kon hier alleen maar meewarig om glimlachen”, stelt Eijk, die in 2012 door Benedictus tot kardinaal gemaakt werd en als hoogstgeplaatste Nederlander in de kerkelijke hiërarchie mee mag beslissen over wie tot paus benoemd wordt. „Benedictus XVI was geen man van de confrontatie en harde maatregelen, maar eerder een timide mens, die met zijn zachte stem zijn tegenstrevers probeerde te overtuigen met diepzinnige theologische argumenten”, schrijft Eijk. Ook de perceptie dat Benedictus te weinig zou hebben gedaan voor slachtoffers van seksueel misbruik wordt door Eijk met kracht weersproken.

Tijdens de zogeheten Requiemmis in Amsterdam noemt bisschop Jan Hendriks hem een „briljant persoon” en „een trouw beheerder van Gods mysterie”. Zijn collega, legerbisschop Everard de Jong, spreekt van een „ware wijze”, die telkens opriep om discussies niet met emoties maar met argumenten te beslechten. „Het is ergens jammer dat bisschoppen meestal geen lang haar en een baard dragen, dat zou bij hem hebben gepast.” Ook hier in de Nicolaaskerk wordt Benedictus als „eerder te zacht” getypeerd.

Polarisatie

Volgens Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, leek Benedictus al bij leven „voor de een niets goeds en voor de ander niets kwaads” te kunnen doen. „Maar daar is ook de polarisatie in de kerk zelf schuldig aan”, stelt hij. „Bepaalde mondige, om niet te zeggen luidruchtige groepen binnen de kerk wilden hem voor zichzelf claimen. Terwijl, in werkelijkheid zijn de overeenkomsten met zijn voorganger en zijn opvolger veel groter dan de verschillen.”

De Wit doelt op conservatieve gelovigen die terugverlangden naar de zogeheten Tridentijnse mis, die geheel in het Latijn wordt gehouden en vanaf 1970 voor een nieuwe ‘ritus’ werd ingeruild. Benedictus was deze groepen ter wille door als paus meer ruimte aan deze liturgie te bieden. Een beslissing die door zijn opvolger Franciscus onlangs deels weer ongedaan gemaakt is.

De herdenkingsdienst woensdag in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

Pater Knudsen van de Agneskerk in Amsterdam-Zuid wist sinds 2007 een groep overwegend jonge gelovigen aan zich te binden die zich thuis voelen bij deze traditionele mis. Hij zegt Benedictus als iemand te zien die hem het gevoel gaf dat hij met zijn Petrus-broederschap die zich voor de Tridentijnse mis beijvert tóch bij de kerk hoort. „Al sinds onze oprichting in 1988 vonden we hem aan onze zijde.” Toch noemt Knudsen hem óók „een bruggenbouwer gericht op consensus”, zij het met een neiging tot „traditionalisme”.

Lees ook de necrologie: Paus Benedictus XVI werd nooit een echte zielenherder

Het midden

De Nederlandse kerkprovincie gold in Rome lange tijd als nogal rebels vanwege de sterk georganiseerde progressieve flank die allerlei vernieuwingen wilde doorvoeren. „Maar de belangrijkste progressieve clubs zijn intussen opgeheven of vergeten dat te doen”, stelt Anton de Wit. De richtingenstrijd hier te lande is allang betwist ten faveure van wat De Wit „het midden” noemt.

Toen de Nederlandse bisschoppen in november vorig jaar op hun vijfjaarlijkse audiëntie in het Vaticaan kwamen verliep hun bezoek dan ook vrijwel geruisloos. „In het Duitsland van Ratzinger zelf zijn ze nu pas waar wij dertig jaar geleden waren, met feministische theologie en allerhande liturgische vernieuwingen. Dat bezoek [in dezelfde maand] was vele malen spannender.”

Niet dat de Nederlandse bisschoppen goed nieuws meebrachten, overigens, tijdens het zogeheten ad-limina-bezoek. De Wit: „Het verhaal van de Katholieke Kerk in Nederland gaat over kerksluitingen, fusies en financiële problemen. Kerken dragen eeuwen aan ballast mee, zoals vastgoed en bezittingen, die door een steeds kleinere groep gelovigen moet worden gedragen. Maar dat verhaal zorgt voor minder beroering in Rome als het verhaal van de Duitsers en – in mindere mate – de Belgen die denken dat het tij nog te keren valt door te vernieuwen.”

Zo bezien is de geest van Benedictus nog altijd vaardig over het Vaticaan, ook over het bewind van zijn opvolger Franciscus. De wenkbrauwen van het Vaticaan gaan eerder omhoog bij vernieuwingen dan bij verval. Bisschop Hendriks memoreerde in de Nicolaaskerk hoe Benedictus als paus op de Wereldjongerendagen in Madrid tegenover anderhalf miljoen jongeren stond. „Het onweerde, het bliksemde, echt noodweer was het. Best gevaarlijk, met zo veel mensen bij elkaar. Na een paar minuten was het ineens weer stil. Benedictus maakte indruk door gewoon bewegingloos te blijven zitten. Alsof er niets gebeurd was. Daarin was hij voor ons een voorbeeld. Vaak is gewoonweg stil blijven zitten en wachten het beste wat je kunt doen.”