Analyse

Donald Trump regisseerde een volksopstand

Rapport parlementaire commissie De volksopstand op 6 januari 2021 had zich zonder Donald Trump niet voltrokken, concludeert een onderzoekscommissie.

De verzamelde menigte op 6 januari 2021, bekeken door president Donald Trump en twee van zijn kinderen, Eric en Ivanka.
De verzamelde menigte op 6 januari 2021, bekeken door president Donald Trump en twee van zijn kinderen, Eric en Ivanka. Foto House Select Committee via AP

Eén man. Welbewust. De parlementaire commissie die de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool onderzocht, vat het zo samen in haar eindrapport: „De drijvende kracht was op 6 januari 2021 één man: oud-president Donald Trump, die door velen werd gevolgd. Geen van de gebeurtenissen van 6 januari had zich zonder hem voltrokken.” Het hele rapport, 814 genummerde pagina’s die donderdagavond laat werden gepubliceerd, lijkt één lang wapen, gesmeed voor dat ene doel: voorkomen dat Trump ooit nog aan de macht komt. Deze in wezen politieke doelstelling, krijgt van de 6 januari commissie (zeven Democraten, twee Republikeinen) een voornamelijk juridische onderbouwing.

Eerder deze week maakte de commissie bekend dat ze haar bevindingen voorlegt aan het ministerie van Justitie, met de suggestie om Trump te vervolgen op vier gronden. In de aanbevelingen stelt de commissie dat ook de grondwet kan worden ingeroepen om iemand die dat doet, te verbieden ooit nog een bestuursfunctie te vervullen.

De bewijzen die de commissie uit meer dan duizend getuigenissen en een veelvoud daarvan aan schriftelijk en audiovisueel materiaal haalde, zijn overtuigend. Bij elke stap die Trump zette om te verhinderen dat verkiezingswinnaar Joe Biden president zou worden, plaatst de commissie onderbouwde kanttekeningen over zijn intenties. Ze laten zien dat hij met voorbedachten rade handelde en dat hij wist, of kon weten, dat wat hij zei gelogen was en wat hij deed in strijd was met de wet.

Zijn medewerkers vertelden hem dat zijn verdachtmaking van stemmen-per-post („gigantische gelegenheid voor fraude”, twitterde Trump ver voor de verkiezingen) geen grond hadden. Zij vertelden hem dat zijn beweringen over verkiezingsfraude niet waar waren. Dat zijn plan om ‘alternatieve kiesmannen’ naar het Congres te sturen en de vicepresident ertoe te brengen de bekrachtiging van Joe Bidens overwinning te blokkeren, onwettig was. Het hielp niet. „De president maakte een andere keuze”, schrijft de commissie.

Chaotische strategie

Het was geen verblinding. Hij was niet in zijn eigen leugens gaan geloven. Het was strategie – chaotische strategie misschien, zoals Trump ook op veel andere terreinen chaos veroorzaakte, maar niettemin welbewust. De commissie vond uitspraken van adviseurs als Steve Bannon, die al meer dan een maand voor de verkiezingen in een privébijeenkomst zei dat de vele poststemmen op verkiezingsavond zouden zorgen voor de illusie dat de president voorlag. „Trump gaat daar z’n voordeel mee doen. Dat is onze strategie. Hij gaat zichzelf tot winnaar uitroepen.”

Lees ook: Met een scherpe aanval op zijn voorganger mengt president Biden zich in de verkiezingsstrijd

De commissie heeft aanwijzingen dat Trump zelf niet eens in zijn leugens geloofde. Nadat het hooggerechtshof een zoveelste juridisch bezwaar had afgeschoten, ontplofte Trump volgens de rechterhand van zijn stafchef Mark Meadows. Hij zou volgens deze getuige iets gezegd hebben als: „Ik wil niet dat mensen weten dat we hebben verloren, Mark. Dat is gênant. Vind er iets op.”

Wat Trump er uiteindelijk op vond, was een volksopstand op 6 januari, de dag dat het Congres de zege van Biden zou bekrachtigen. Ook dit was een welbewust plan. Het kwam tot stand in overleg met de extreme rechterflank van zijn partij en Trumps tweets brachten paramilitaire organisaties in stelling. Zodoende stond op 6 januari „een grote, boze menigte, klaar voor instructies”, schrijft de commissie. Na Trumps aansporing „Vecht als de hel”, trokken ze naar het Capitool.

Justitie, Congres en kiezers

Het vervolg moet nu van het openbaar ministerie komen. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek in de staat Georgia naar de wijze waarop Trump druk zette op lokale bestuurders om stemmen voor hem te „vinden”. Minister van Justitie Garland benoemde een speciaal aanklager die onder meer onderzoek doet naar Trumps rol bij de bestorming van het Capitool.

Ook het Congres is aan zet. Veel aanbevelingen van de commissie vragen om actie van de volksvertegenwoordiging, onder meer nader onderzoek naar de ophitsende rol van (sociale) media. Het is de vraag of het Huis van Afgevaardigden, met zijn nieuwe Republikeinse meerderheid en sterke invloed van de luidruchtige rechterflank van die fractie, daar de komende jaren werk van zal maken.

Ik wil niet dat men weet dat we hebben verloren

Het rapport is nadrukkelijk ‘spannend’ geschreven, met hoofdstuktitels als ‘Noem het gewoon fraude en laat de rest aan mij over’. Alle verwijzingen naar de wet zijn weggestopt in voetnoten. Alles lijkt erop gericht niet alleen juristen en politici te overtuigen maar juist ook de doorsnee-Amerikaan – 74 miljoen stemden bij de laatste verkiezingen op Trump.

Zij moeten de belangrijkste stap zetten: het idee loslaten dat de verkiezingen zijn gestolen door een perfide complot van de Democraten. Twee jaar na dato zijn er aanwijzingen dat er beweging in zit. Bij de verkiezingen van november is goeddeels afgerekend met Republikeinse politici die Trumps leugens over fraude als belangrijkste programmapunt hadden. En in peilingen lijkt Trumps populariteit onder Republikeinse kiezers af te kalven. Alles relatief: een peiling liet deze maand zien dat nog altijd 64 procent van de Republikeinen „gunstig” denkt over Trump.