Opinie

Waakzaam blijven bij het vervagen van de grens tussen echt en AI

Kunstmatige intelligentie ChatGPT, een chatbot gebaseerd op AI, genereerde in opdracht van en gevoed door de mening van dit opinieartikel.
Illustratie gegenereerd door DALL-E 2, een programma dat woorden in beeld kan omzetten, op basis van de opdracht: „painting of a robot writing an article for a newspaper”.

Illustratie gegenereerd door DALL-E 2, een programma dat woorden in beeld kan omzetten, op basis van de opdracht: „painting of a robot writing an article for a newspaper”.

In zijn optreden bij Op1 afgelopen vrijdag [dit was donderdag 1 december] liet Alexander Klöpping zien hoe AI-technologie in staat is om op basis van gegeven input een menselijke tekst te produceren. Het was indrukwekkend om te zien hoe het programma, ChatGPT genaamd, zijn eigen opinieartikel wist te schrijven.

Toch is het onverstandig om de grens tussen echt en AI te laten vervagen. Want ondanks de indrukwekkende technologie die Klöpping liet zien, is AI nog lang niet zo slim als de mens. Zo liet onderzoek van de Universiteit van Cambridge onlangs zien dat AI niet in staat is om morele beslissingen te nemen. Ook in het dagelijkse leven blijken AI-systemen nog gevoelig voor fouten en zijn ze nog lang niet zo ‘slim’ als we soms denken.

Een van de dilemma’s waar we voor komen te staan als AI opinieartikelen kan schrijven, is de vraag wat de gevolgen zijn voor de journalistiek. Zullen AI-geschreven artikelen de menselijke journalist vervangen? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze nieuwsvoorziening?

Daarnaast zijn er ook ethische vragen te stellen. Als AI-geschreven opinieartikelen steeds meer op menselijke teksten gaan lijken, hoe zorgen we er dan voor dat de lezer weet dat het om een AI-geschreven stuk gaat? En wat gebeurt er als AI-systemen gebruikt worden om bewust fake news te verspreiden?

Het is duidelijk dat er nog veel vragen zijn waar we antwoord op moeten zoeken voordat we de grens tussen echt en AI te ver laten vervagen. We moeten alert blijven en de ontwikkelingen op de voet volgen om te voorkomen dat we ons laten meeslepen in een wereld waar de waarheid niet meer te onderscheiden is van fictie.

Het is dan ook verontrustend om te zien hoe sommige wetenschappers, zoals Stuart Russell, beweren dat AI onze controle zal ontgroeien en ons zal overnemen. Dit zaaien zij paniek zonder grond voor hun beweringen. AI blijft voorlopig prima te controleren en is nog ver verwijderd van de intelligentie van de mens.

We moeten dus voorzichtig blijven met het vervagen van de grens tussen echt en AI. Laten we ons bewust zijn van de beperkingen van deze technologie en de controle behouden. Dit opinieartikel is geschreven door ChatGPT.

Otto Barten is directeur van het Existential Risk Observatory en gaf het programma ChatGPT de opdracht om een kritisch opinieartikel te schrijven over het vervagen van de grens tussen echt en AI. De opinieredactie heeft het artikel bewust niet geredigeerd. Hieronder ziet u de opdrachtprompt en de antwoorden van ChatGPT:
Lees ook dit opiniestuk: Leg het gebruik van ChatGPT aan banden Lees ook dit opiniestuk: Ook als AI onze teksten schrijft, moeten we zelf blijven leren denken