‘President rechtbank Limburg zette advocaat onder druk om te stoppen’

Advocatuur Een 70-jarige advocaat heeft aangifte gedaan tegen de president van de Limburgse rechtbank. Zij zou hem onder druk hebben gezet om op te stappen. „Dit tast de onafhankelijkheid van de advocatuur aan.”

De rechtbank in Maastricht.
De rechtbank in Maastricht. Foto Marcel van Hoorn / ANP

President Martina Bijker-Veen van de rechtbank Limburg heeft een advocaat onder druk gezet om de advocatuur te verlaten. Dat verklaart de deken van Orde van Advocaten in Limburg, Hans Vogels, tegenover NRC.

De advocaat die weg moest, Richard Wagemans (70), heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de rechtbankpresident. Volgens de advocaat heeft Bijker-Veen hem wederrechtelijk geprobeerd te dwingen om te stoppen. Wagemans: „Dit tast de onafhankelijkheid van de advocatuur aan.”

De kwestie speelt rond vermeende meineed van Wagemans in een privégeschil over de betaling van een rekening van een kozijnenleverancier. De kantonrechter in Limburg suggereerde in april dit jaar in een vonnis in deze civiele zaak – waarin Wagemans veroordeeld is tot het betalen van een openstaande rekening – dat hij mogelijk meineed gepleegd had. Dat Wagemans daadwerkelijk meineed gepleegd heeft, staat echter niet in het vonnis. Wagemans ging in hoger beroep tegen wat hij „een misslag” van de kantonrechter noemt.

Voor Bijker-Veen was het vonnis aanleiding voor een gesprek met deken Hans Vogels. In dat gesprek, in juli van dit jaar, verzocht Bijker-Veen Vogels om Wagemans mede te delen dat zij van aangifte wegens meineed wilde afzien wanneer Wagemans vrijwillig zijn beroep als advocaat zou neerleggen, zo bevestigt Vogels tegenover NRC. De deken had daarna een gesprek met Wagemans waarin hij de boodschap van Bijker-Veen overbracht.

Advocaat dringt op zijn beurt bij Hoge Raad aan op disciplinaire maatregelen tegen rechter

Zelf zag en ziet de deken geen reden tot een onderzoek naar de kwestie. Vogels: „Zolang geen meineed bewezen is, is voor een ingreep van de deken onvoldoende basis.” Hij wijst er ook op dat de zaak nog in hoger beroep is. Volgens Vogels is Wagemans een „gerespecteerd advocaat met een lange staat van dienst”.

Disciplinaire straf

Wagemans neemt de kwestie hoog op. Behalve de aangifte tegen Bijker-Veen heeft hij de president van het gerechtshof in Den Bosch gevraagd bij de Hoge Raad aan te dringen op een disciplinaire straf tegen haar. „Ze stapelt fout op fout. Ze deed geen onderzoek naar de zogenaamde meineed, pleegde geen wederhoor en probeerde via de deken mij weg te krijgen. Bovendien heeft ze de deken gecompromitteerd door hem voor haar karretje te spannen.”

Bijker-Veen ontkent in een schriftelijke verklaring dat ze „druk” heeft gezet. Ze zegt nog geen besluit genomen te hebben over de aangifte. Het vonnis van de kantonrechter was voor haar reden om in gesprek te gaan met de deken omdat „dit het beeld van de advocaat” raakt. Wat de deken besproken heeft met Wagemans is volgens haar „iets tussen de daarbij betrokken gesprekspartners”. Bijker-Veen erkent dat ze Wagemans rechtstreeks had moeten aanspreken: „Zoals ik de heer Wagemans ook heb meegedeeld, ben ik het met hem eens dat ik beter direct rechtstreeks met hem had kunnen spreken in plaats van de deken hierin te betrekken.”

‘Deken nam initiatief’

In een e-mail die Bijker-Veen naar de president van het gerechtshof Den Bosch heeft gestuurd – in bezit van NRC – weerspreekt zij deken Vogels. Ze schrijft – kort gezegd – dat het de deken was die het initiatief nam met Wagemans te gaan praten. Daarbij zou Vogels tegen haar hebben gezegd dat Wagemans gezien zijn leeftijd wellicht overweegt te stoppen. Bijker, in de e-mail: „Hij [de deken] gaf mij mee dat ik dat wellicht mee zou kunnen nemen in mijn afweging om al dan niet een aangifte meineed door te zetten.”

Vogels zegt zich „niet te herkennen” in de lezing van rechtbankpresident Bijker-Veen.

Wagemans blijft met een naar gevoel achter, zegt hij. „Het zou in een rechtstaat toch niet mogelijk moeten zijn om via niet-transparante manoeuvres in een wazig schemergebied tussen rechterlijke macht en advocatuur een onwelgevallige advocaat eruit te werken.”

Volgens Bijker-Veen heeft de president van het gerechtshof in Den Bosch haar en Wagemans inmiddels uitgenodigd voor overleg. „Een overleg waartoe ik graag bereid ben.”