Geert Jan Hamilton voorgedragen als waarnemend griffier

Tweede Kamer Hamilton was jarenlang griffier van de Eerste Kamer. Als waarnemend griffier zal hij twee externe gedelegeerde opdrachtgevers aanwijzen die het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib begeleiden.
Geert Jan Hamilton, die jarenlang griffier was van de Eerste Kamer, is voorgedragen als waarnemend griffier van de Tweede Kamer.
Geert Jan Hamilton, die jarenlang griffier was van de Eerste Kamer, is voorgedragen als waarnemend griffier van de Tweede Kamer. Foto Koen van Weel / ANP

Geert Jan Hamilton is dinsdag door het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, voorgedragen als waarnemend griffier. Naar verwachting stemt de Kamer aankomende donderdag over de voordracht. De functie van griffier is onvervuld sinds de ambtelijke top van de kamer - bestaande uit de griffier en vier andere leden van het managementsteam - vorige maand opstapte uit onvrede over de repercussies van het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

Eind september besloot het presidium een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib, na meldingen over „machtsmisbruik” en „een schrikbewind”. De waarnemend griffier is hierbij belangrijk omdat de griffier en het presidium samen twee gedelegeerd opdrachtgevers aanwijzen die het onderzoek naar Arib begeleiden.

Er is gekozen voor gedelegeerd opdrachtgeverschap om de griffier en het presidium niet te betrekken bij het onderzoek, omwille van de onafhankelijkheid. Vanwege de onvervulde functie van griffier lag dit onderzoek dus tijdelijk stil. Zodra er gedelegeerde opdrachtgevers zijn aangewezen, kan onderzoeksbureau Hoffman, aan wie de opdracht al eerder was verstrekt, beginnen met het feitenonderzoek.

Hamilton studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkte onder anderen als juridisch adviseur bij Zorgverzekeraars Nederland en als directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De taak van griffier is de 70-jarige jurist niet onbekend: tussen 2006 en 2018 was Hamilton griffier van de Eerste Kamer en gaf hij leiding aan de ambtelijke leiding die de Eerste Kamer ondersteunt.

Lees het hele onderzoek hier: Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar