‘Daders van seksuele uitbuiting en mensenhandel recidiveren snel’

Mensenhandel Daders van seksuele uitbuiting in Nederland zijn relatief jong en recidiveren snel. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel vindt een goed resocialisatieprogramma noodzakelijk.
De wallen in Amsterdam.
De wallen in Amsterdam. Foto Olaf Kraak

Daders van seksuele uitbuiting plegen vaak en snel opnieuw weer ernstige delicten. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een dinsdag verschenen dadermonitor over mensenhandel in Nederland. Volgens de Nationaal Rapporteur Conny Rijken is er geen goed resocialisatieprogramma voor zulke daders, terwijl dit wel noodzakelijk zou moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de daders van seksuele uitbuiting binnen twee jaar opnieuw een delict pleegt. Binnen vijf jaar is het aantal daders dat recidiveert al 58 procent, en binnen zeven jaar zelfs 65 procent. Vaak gaan daders opnieuw de fout in met ernstige delicten, zoals vermogens-, geld of drugsdelicten. Eén op de tien daders valt weer terug in de mensenhandel.

Lees ook: ‘Ruim een derde van meisjes tussen 15 en 17 jaar maakte seksueel geweld of intimidatie mee’

Jonge daders

Daders van gedwongen prostitutie in Nederland zijn relatief jong: een derde is onder de 23 jaar. Deze groep recidiveert dan ook snel. Rijken vindt dit feit „verontrustend” en benadrukt „de noodzaak van het opleggen van toezichtstrajecten en [een] specifiek resocialisatieprogramma voor deze dadergroep”. Volgens de Nationaal Rapporteur is er ook te weinig kennis over deze veelal jonge daders.

Daarnaast is het zorgelijk, zo stelt het rapport, dat er nauwelijks opsporingsonderzoeken worden gedaan naar arbeidsuitbuiting in de ruim honderd meldingen daarvan per jaar bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Volgens Rijken worden alleen daders van zeer ernstige vormen van arbeidsuitbuiting strafrechtelijk vervolgd, maar zou die drempel lager moeten liggen. „Daders moeten weten dat uitbuiting niet onbestraft blijft. Een boete gaat daarin niet het verschil maken.”

Slachtoffers van seksueel geweld zijn veelal ook erg jong. In een eerder onderzoek schatte de Nationaal Rapporteur dat 95.000 meisjes en 34.500 jongens tussen de vijftien en zeventien jaar oud wel eens seksueel geweld of intimidatie hebben meegemaakt. Meer dan een derde van de kinderen tussen dertien en zeventien jaar komen binnen vijf jaar opnieuw met de politie in aanraking als slachtoffer. In de helft van die gevallen gaat het om een zedendelict of ernstig geweld. Nationaal Rapporteur Rijken riep toen vooral op in te zetten op „effectieve preventie”, zoals voorlichtingen op scholen.

Lees ook: Slachtoffers, officieren en advocaten zien dat het vrijwel onmogelijk is om in zedenzaken je recht te halen: Toon maar eens aan dat je niet ‘ja!’ riep