Ondanks inflatie geven mensen aan goede doelen, misschien geven ze zelfs meer

Koopkracht Ondanks de inflatie wordt er mogelijk meer gegeven aan goede doelen. Want: de nood is zichtbaar en nabij.

Beeld in Moerwijk, Den Haag, een van de armere wijken in Den Haag.
Beeld in Moerwijk, Den Haag, een van de armere wijken in Den Haag. Foto Pepijn Kouwenberg

Nederland geeft ondanks de gestegen kosten van levensonderhoud mogelijk niet minder maar juist meer geld aan goede doelen, stellen verschillende deskundigen. „Het bedrag aan donaties hangt samen met de groei of krimp van de economie. Die kan dus wisselen. Maar als de nood hoog is, gaan mensen méér doneren”, zegt Paul Smeets, hoogleraar filantropie en duurzame financiering aan de Universiteit van Amsterdam.

Nederland doneerde vorig jaar naar schatting 5,6 miljard euro aan goede doelen. Dat is 0,7 procent van het bruto binnenlands product, iets minder dan in 2018, toen het 0,8 procent bedroeg. Het huidige jaar zou weer een stijging kunnen laten zien, bijvoorbeeld door het groot aantal initiatieven om de tegemoetkoming op de energierekening van twee keer 190 euro weg te geven.

Niet alleen is de nood hoog bij een groot aantal mensen, bovendien is die nood zichtbaar en nabij. „Hoe dichter bij huis, hoe meer mensen geven”, aldus Smeets.

Ook Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verwacht niet dat in een economische crisis minder zal worden gedoneerd. „Ook bij de bankencrisis in 2008 was er geen terugval in geefgedrag.” Volgens Schuyt heeft ongeveer 13 tot 15 procent van de Nederlanders het „slecht of krijgt het slechter” en is er voor de rest van de Nederlanders „geen economische reden om minder dan gebruikelijk te geven”.

Voetbalclub in problemen

Integendeel: er zijn op dit moment veel kleinschalige instellingen, zoals zwembaden en sportcubs, die een beroep doen op steun van direct betrokkenen, en Schuyt verwacht dat dit de gulheid zal vergroten. „Je zult zien dat de betrokkenheid opbloeit. Als je kind voetbalt bij een club die in moeilijkheden zit, dan steunen die ouders zo’n club.”

Ook een peiling in september onder de leden van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland wees uit dat het effect van de koopkrachtvermindering op het geefgedrag van donateurs „nog relatief beperkt” was, laat directeur Margreet Plug van Goede Doelen Nederland per mail weten. „Maar op het moment dat mensen, zoals nu met de gestegen inflatie en hoge energiekosten, dit direct in de eigen portemonnee voelen, is het natuurlijk begrijpelijk dat ze noodgedwongen een andere keuze maken. We vertrouwen erop dat mensen die daarvoor de ruimte hebben goede doelen van harte zullen blijven ondersteunen.”