Rechter: nareismaatregel asieldeal in strijd met de wet, gezinsleden mogen naar Nederland

Asieldeal De familieleden van een Syrische asielzoekster moeten meteen worden toegelaten tot Nederland en hoeven niet eerst een halfjaar te wachten. Volgens de rechter is de nareismaatregel van het kabinet onwettig.
Vanwege de asielopvangcrisis in Ter Apel stelde het kabinet een beperking op het nareizen door familieleden van mensen met een asielvergunning.
Vanwege de asielopvangcrisis in Ter Apel stelde het kabinet een beperking op het nareizen door familieleden van mensen met een asielvergunning. Foto Kees van de Veen

De nareismaatregel die het kabinet afgelopen zomer heeft genomen om de asielinstroom te beperken, is in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in Haarlem maandag in een zaak die een Syrische asielzoekster had aangespannen over het nareizen van haar gezinsleden. De familieleden van de vrouw moeten meteen worden toegelaten tot Nederland en hoeven niet eerst een halfjaar te wachten.

Vanwege de opvangcrisis in Ter Apel kondigde de regering in augustus enkele maatregelen aan om de instroom van gezinsleden van asielzoekers met een vergunning te beperken. Volgens het kabinet komen die gezinnen nu vaak in Ter Apel en later in andere volle asielzoekerscentra terecht. Door hen pas toe te laten als een passende woning geregeld is, hoopte het kabinet de druk op de asielzoekerscentra te verlagen.

Een Syrische vrouw met een asielvergunning stapte naar de rechter. In oktober kregen haar echtgenoot en zes kinderen een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf, waardoor zij in principe naar Nederland af mogen reizen. Door de kabinetsmaatregel zouden zij nu pas in april volgend jaar herenigd kunnen worden met hun echtgenote en moeder, tenzij zij eerder zelf geschikte woonruimte vinden in Nederland. Het gezin tekende bezwaar aan op het besluit van de IND. In afwachting daarop vroeg de familie de rechter alsnog een machtiging te geven om naar Nederland te komen.

Zwaarwegend belang

De gezinsleden van de vrouw verblijven momenteel in de Nederlandse ambassade in Soedan, waar hun tijdelijke visum volgende week verloopt. Dat, en het feit dat de minderjarige kinderen door de nareismaatregel langer gescheiden zijn van hun moeder, vindt de voorzieningenrechter „zwaarder wegen” dan het belang van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om de asielcrisis te bezweren. Het gezin moet nu binnen 24 uur hun machtiging krijgen om naar Nederland te komen. De IND laat aan persbureau ANP weten hieraan te zullen voldoen.

Deskundigen waarschuwden na het sluiten van de asieldeal al dat deze in strijd was met de wet. De Commissie Meijers, een Nederlandse groep onafhankelijke juristen die onder andere adviseert over Europees migratierecht, verwees naar de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, waarin staat dat de procedure alleen in bijzondere gevallen langer dan negen maanden mag duren. Het ministerie kan nog niet vooruitlopen op mogelijke gevolgen van de uitspraak en gaat het vonnis bestuderen.