Er komen meer acties voor fossielvrij EUR

Klimaat De Erasmus Universiteit in Rotterdam moet haar banden met de fossiele industrie volledig verbreken, eisen activisten die maandag een gebouw op de campus bezetten.

De bezetting van het gebouw van de Erasmus Universiteit door klimaat-activisten werd door de politie beëindigd.
De bezetting van het gebouw van de Erasmus Universiteit door klimaat-activisten werd door de politie beëindigd. Foto ANP/MediaTV

Een actiegroep die zich Occupy EUR noemt kondigt vervolgacties aan nadat een bezetting van het Sandersgebouw op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) maandag door de politie werd beëindigd. De activisten gaan niet in op een uitnodiging van het College van Bestuur tot een gesprek.

Het verbreken van alle banden met de fossiele industrie is de voornaamste eis van Occupy EUR. Daarnaast willen zij dat er een einde komt aan de bestaansonzekerheid van de academische staf en aan de schuldenlast van studenten. Ook moet de toegankelijkheid van de universitaire gebouwen voor mindervalide mensen verbeterd worden.

Occupy EU bestaat naar eigen zeggen uit studenten en staf van de Erasmus Universiteit. Bij de bezetting zouden zich ook klimaatactivisten van buiten hebben aangesloten. Aanvankelijk zou het College van Bestuur aan het eind van de middag in gesprek gaan met de bezetters, maar dat was „organisatorisch niet voor elkaar te krijgen”, aldus een woordvoerder van de EUR.

Volgens de universiteit kwam er in de loop van de middag „uit zeer betrouwbare bronnen” informatie door over een „bedreiging van buitenaf”. Op advies van de politie is omstreeks 18.00 uur besloten de bezetting te beëindigen. Over de aard van de bedreiging zegt de woordvoerder „niets te kunnen zeggen.”

Lees ook: de Rotterdamse haven zal slim zijn

De universiteit heeft de actievoerders uitgenodigd voor een gesprek op een ander tijdstip, maar woordvoerder ‘Charlie’ van Occupy EUR zegt daarin geen vertrouwen te hebben. „Wij praten niet op voorwaarden van de universiteit en willen niet meewerken aan de mooie perspraatjes die ze dan ongetwijfeld de wereld insturen.”

Het is niet voor het eerst dat de Erasmus Universiteit wordt aangesproken op haar connecties met de fossiele industrie. In 2019 kwam hoogleraar Henk Volberda in opspraak toen het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit oordeelde dat hij bij de publicatie van een rapport over het vestigingsklimaat in Nederland „verwijtbaar onzorgvuldig” had gehandeld door onvoldoende transparant te zijn over de financiering van het onderzoek. Shell was toen een van de geldschieters.

In hetzelfde jaar zag de bedrijfskundefaculteit – Rotterdam School of Management – zich gedwongen een contract met Shell op te zeggen waarin het bedrijf de mogelijkheid werd geboden invloed uit te oefenen op het onderwijsprogramma. Dat gebeurde na onderzoek van Vatan Hüzeir, medewerker van de EUR die als socioloog promoveert op het onderwerp klimaatactivisme. Hij deed mee aan de bezetting en hield er een openingsspeech.

Gevraagd naar de huidige banden tussen de universiteit en fossiele industrie, wijst Hüzeir op de aanwezigheid van bedrijven in die sector op carrièrebeurzen. In de lobby van de Forumzaal van het expo- en congrescentrum op de campus is sinds de opening in 1994 het logo van Shell te zien. „Shell heeft al 28 jaar lang permanent een advertentie op de campus.”

Daarnaast vermoedt Hüzeir dat het Erasmus Trustfonds, sinds 1913 opgebouwd uit schenkingen en waarvan het vermogen wordt beheerd door externe partijen, investeert in fossiel. Weliswaar zegt het fonds zelf te streven naar een „zo duurzaam mogelijk ingevulde portefeuille”, met beleggingen „in bedrijven die het belang van ‘mens, milieu en maatschappij’ respecteren” (jaarverslag 2021), maar dat is volgens Hüzeir geen garantie. „Ondanks herhaalde verzoeken hebben zij geen openheid gegeven waarin geïnvesteerd wordt, maar ik heb begrepen dat er een grote kans is dat ze in fossiel zitten.”

Occupy EUR vindt dat de universiteit de fossiele industrie net zo moet behandelen als de tabaksindustrie of de wapenindustrie, die ook in de ban zijn gedaan, zegt Hüzeir. „Wat voor banden er ook kunnen zijn, je moet die om principiële reden niet aangaan.”