Palestijnse ngo Al-Haq doet aangifte tegen CIDI wegens smaad en laster

Mensenrechtenorganisatie De Palestijnse organisatie Al-Haq probeert zich via de Nederlandse rechter te verweren tegen beschuldigingen van terrorisme door het Centrum Informatie en Documentatie Israël.

Het hoofdkantoor van Al-Haq in Ramallah dat in augustus door het Israëlische leger is gesloten.
Het hoofdkantoor van Al-Haq in Ramallah dat in augustus door het Israëlische leger is gesloten. Foto EPA/Atef Safadi

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft maandag aangifte gedaan tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wegens smaad en laster. Al-Haq stelt beschadigd te zijn in haar goede naam door drie nieuwsartikelen op de website van CIDI waarin wordt gesteld dat de Palestijnse mensenrechtenorganisatie betrokken is bij terrorisme.

Parallel aan de aangifte die maandagochtend naar het Openbaar Ministerie is verstuurd, ontving de belangenorganisatie een sommatie. Dat blijkt uit juridische documenten in handen van NRC. Al-Haq is een van de zeven Palestijnse ngo’s die door Israël van terrorisme worden beschuldigd. De organisatie stelt dat CIDI in Nederland bijdraagt aan de verdachtmakingen.

De aangifte markeert een eerste serieuze juridische poging van de oudste en bekendste Palestijnse mensenrechtenorganisatie om zich te verweren tegen aanhoudende en vooralsnog onbewezen beschuldigingen van terrorisme. Zo schreef CIDI in mei en juni dat Al-Haq „uitgebreide” banden onderhoudt met de Palestijnse terreurgroep PFLP – een extreemlinkse organisatie met een politieke en een gewapende tak, die in het verleden terreuraanslagen in Israël heeft gepleegd.

Ook zou Al-Haq volgens de CIDI-artikelen op „verschillende terreurlijsten” staan. Maar alleen Israël merkt Al-Haq aan als terroristisch. De mensenrechtenorganisatie verzamelt onder meer bewijzen van Israëlische misdaden tegen de Palestijnse bevolking voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, waar een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden vanaf 13 juni 2014 loopt. Die zomer woedde er een korte oorlog tussen Israël en Hamas.

Onderzoek frustreren

Het Israëlische leger sloot afgelopen zomer de kantoren van zeven Palestijnse maatschappelijke organisaties, omdat ze banden met terroristische organisaties zouden hebben. Zo ook het kantoor van Al-Haq. De invallen en daaropvolgende sluitingen zijn bekritiseerd door de Verenigde Naties, die stellen dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Negen Europese lidstaten, waaronder Nederland, concludeerden na grondig onderzoek dat Israël niet kon bewijzen dat de organisaties inderdaad betrokken zijn bij terrorisme. Ook de VS hebben aangegeven geen bewijs van Israël te hebben ontvangen. Critici, zoals de Israëlische mensenrechtenadvocaat Michael Sfard, stellen dat Israëlische maatregelen, met name die tegen Al-Haq, een poging zijn om het ICC-onderzoek te frustreren.

Al-Haq, bijgestaan door het Nederlandse mensenrechtenkantoor Prakken d’Oliveira, heeft naar eigen zeggen geconstateerd dat CIDI in de afgelopen jaren tientallen „opruiende” artikelen heeft gepubliceerd die bijdragen aan het ondermijnen van het werk van Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Daarmee, zo vindt Al-Haq, draagt CIDI bij aan het „delegitimeren” van het maatschappelijk middenveld in de Palestijnse Gebieden. Twee van de drie gewraakte artikelen bevatten foto’s van Palestijnse strijders gelieerd aan de PFLP, die op de EU-terreurlijst staat. „Deze redactionele keuze getuigt op zichzelf van het opzettelijke voornemen (…) van het CIDI om de reputatie en geloofwaardigheid van Al-Haq in Nederland en daarbuiten ernstig te schaden”, zo schrijft Al-Haq in een persbericht.

Donorgelden

Voor de uitvoering van haar projecten is Al-Haq afhankelijk van internationale subsidies. Zij ontvangt deze onder meer van de Europese Unie en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. In mei 2021 werden Europese subsidies tijdelijk opgeschort, nadat een Israëlisch rapport de Palestijnse organisatie beschuldigde van het misbruiken van donorgelden voor terroristische doeleinden. Die beschuldigingen waren ongefundeerd, zo bleek uit een financiële audit en uit onderzoek van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. De Europese Commissie hervatte vervolgens de financiering aan Al-Haq.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vorig jaar een onderzoek naar mogelijke banden tussen de PFLP en de Palestijnse agrarische hulporganisatie UAWC laten uitvoeren. Uit dat onderzoek is gebleken dat sommige (oud-)medewerkers van UAWC banden hebben met PFLP, waarop het de financiering stopzette. In artikelen gepubliceerd door CIDI wordt echter gesteld dat dit onderzoek ook heeft uitgewezen dat Al-Haq banden met de PFLP onderhoudt.

Los van beschuldigingen aan het adres van Al-Haq, wordt ook de Nederlandse overheid door CIDI beschuldigd van het financieren van terrorisme.

Parallel aan de aangifte ontving CIDI-directeur Hanna Luden een sommatie, waarin wordt geëist dat de drie bestreden nieuwsberichten binnen zeven dagen van de website en alle sociale mediakanalen worden verwijderd.

Het CIDI laat weten nog niet op de aangifte en de sommatie te kunnen reageren, omdat alle stafleden momenteel op studiereis zijn in Israël. „We willen heel goed en serieus kijken” naar de aangifte en sommatie, zegt adjunct-directeur Naomi Mestrum. „Het is niet onze bedoeling om onzorgvuldig informatie te verspreiden.”