Kamerfracties willen het Noorden compenseren met geld voor aquaduct en spoor

Kamerdebat De Haagse politiek wil alsnog rijksgeld vrijmaken voor enkele infrastructurele miljoenenprojecten in Drenthe, Friesland en Groningen.

Tweede Kamerfracties willen de spoorbrug HRMK over het Van Harinxmakanaal op de lijn naar Zwolle vervangen door een treinaquaduct.
Tweede Kamerfracties willen de spoorbrug HRMK over het Van Harinxmakanaal op de lijn naar Zwolle vervangen door een treinaquaduct. Foto Anton Kappers/Hollandse Hoogte

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de noordelijke provincies tegemoetkomen met enkele infrastructurele miljoenenprojecten, volgens bronnen in Den Haag. Zo wil de landelijke politiek de provincies Drenthe, Groningen en Friesland compenseren, omdat andere delen van Nederland veel meer geld krijgen van de pot van 7,5 miljard euro voor infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de pot voor infrastructuur in de komende tien jaar, en over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kritiek van meerdere Tweede Kamerfracties is dat de noordelijke provincies slechts 4 procent van de 7,5 miljard zouden krijgen. Binnen de coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en binnen de oppositie is gekeken naar oplossingen, om het kabinet meer geld te vragen via moties en amendementen. De politieke onderhandelingen gaan deze week achter de schermen door.

Van Harinxmakanaal

De Kamer wil alsnog een rijksbijdrage van ongeveer 75 miljoen euro vrijmaken voor het vervangen van de spoorbrug HRMK over het Van Harinxmakanaal op de lijn naar Zwolle door een treinaquaduct. De spoorbrug is een groot knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart, omdat het spoorverkeer op de route Leeuwarden-Zwolle-Randstad toeneemt en de brug beperkt wordt geopend. De regio zou zelf 25 miljoen euro gaan bijdragen aan de realisatie van het aquaduct bij Leeuwarden.

Lees het artikel Grote stadsregio’s groeien, het noorden blijft achter

Een politieke meerderheid wil ook enkele tientallen miljoenen investeren in het oplossen van de ‘flessenhals’ van het spoor tussen Meppel en Zwolle. Het treinverkeer van en naar Leeuwarden en Groningen komt samen op dit ene tracé, waar regelmatig vertragingen zijn. De noordelijke provincies hebben het Rijk om 75 miljoen euro gevraagd om de spoorverbinding uit te breiden. Meerdere Kamerfracties zouden bereid zijn ongeveer de helft van dat gevraagde bedrag bij te dragen voor verschillende maatregelen.

Nedersaksenlijn

Fracties in de Tweede Kamer willen verder ongeveer een half miljoen euro vrijmaken om verder onderzoek te doen naar de aanleg van de Nedersaksenlijn, een spoortraject tussen Enschede en Groningen via Emmen. De provincies hebben oorspronkelijk 63 miljoen euro gevraagd voor de aanleg van een deel van deze Nedersaksenlijn, ruim veertig kilometer tussen Emmen en Veendam. Met geld voor een verdere uitwerking van dit plan wil Den Haag zorgen dat het plan niet van tafel gaat.

Verder willen partijen een rijksbijdrage leveren aan het opstelterrein bij het station Leeuwarden, om een vierde trein op het traject Leeuwarden-Sneek mogelijk te maken. Door „onvoorziene omstandigheden”, vooral vertraging bij spoorbeheerder Prorail, zijn de kosten hiervan 2,5 miljoen hoger uitgevallen, aldus de noordelijke provincies. Geld van het Rijk moet voorkomen dat de vierde trein er niet komt en de dienstregeling van Leeuwarden ontwricht raakt.

Daarbij willen Kamerfracties 6,5 miljoen uittrekken voor de aanleg van infrastructuur voor een nieuw bedrijventerrein op het terrein van vliegveld Groningen Airport Eelde. Er zijn plannen voor een bedrijventerrein van tien tot vijftien hectare langs een oude landingsbaan die alleen wordt gebruikt voor taxiënde vliegtuigen, meldde RTV Noord vorige week. Het bedrijventerrein, ‘Businesspark Bravo’, zou vooral plaats moeten gaan bieden aan ondernemingen in de luchtvaartsector.